top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Ännu ett media-fall där alarmism gick före fakta.

Uppdaterat: 24 feb.
En rubrik på CNN nyligen, "Critical Atlantic Ocean current system is showing early signs of collapse, prompted warning from scientists" vilseleder sina läsare att tro att en kollaps av en kritisk Atlantströmmar är att vänta. Detta är falskt.

CNN-artikeln inleds med att säga:


" Ett viktigt system av havsströmmar kan redan vara på väg att kollapsa, enligt en ny rapport, med alarmerande konsekvenser för havsnivåhöjningen och det globala vädret – vilket leder till att temperaturen sjunker dramatiskt i vissa regioner och stiger i andra."Dussintals andra medier plockade upp historien och skapade också skrämmande rubriker, som alla skyllde på klimatförändringarna. Till exempel:
Modellbaserad igen!


Trots titeln är den publicerade forskningen bakom artikeln inte "fysikbaserad" utan faktiskt "klimatmodellbaserad", vilket beskriver ett resultat som projiceras av en enda klimatmodells beräkning för en avlägsen framtid för den atlantiska meridionala vältströmmen (AMOC).

Men bakom de skrämmande rubrikerna som sprids av mainstream-media finns detta oföränderliga faktum begravt i studien: den förmodade AMOC-brytpunkten kommer inte att inträffa förrän om 1758 år, år 3782 e.Kr.

Detta framgår tydligt av figuren ( nedan ) i det dokument som återgavs i forskningen.


Med andra ord, även om studien visar sig vara sann, finns det absolut inget hot under livstiden för någon person som lever idag, eller deras barn eller barnbarn. Eller deras barnbarnsbarn, barnbarnsbarnbarn, ja många generationer framåt i tiden. Ändå rapporterar mainstream media oansvarigt resultaten av denna studie som om AMOC:s kollaps är precis runt hörnet.
Rapporteringen om studien är också oansvarig för att den inte erkänner den senaste forskningen som tyder på att AMOC har påskyndats eller förstärkts under de senaste åren, vilket beskrivs i en studie från 2018.


Den av CNN hänvisade studiens slutsats bygger på en mängd issmältning som inte har hänt under vår livstid. Man använde sig av orealistiska smältvattendata för att forskarna skulle kunna komma fram till den slutsats de fick. Vad de gjorde var att köra modellen och sedan lägga till modellerat sötvatten mycket gradvis till den modellerade Nordatlanten, förmodligen för att simulera en smältning av Grönlandsisen som skulle kunna stänga av AMOC.


Det finns bara ett problem; Mängden sötvatten från smältning som de injicerade i modellen är ungefär fem gånger den faktiska mängden is som finns tillgänglig på Grönland att smälta.


Så forskarna använde en mängd smält is som var omöjlig att få till eftersom det inte finns så mycket is på Grönland. Den här typen av oansvarig användning av en klimatmodell verkar ha som mål att skapa rubriker, skapa rädsla och motivera regeringar att agera.

Naturligtvis missade media i sin iver helt fakta om tidpunkten (medvetet eller omedvetet?) i en avlägsen framtid och vattenvolymen som användes för att gåsa modellen, vilket helt förnekar studien och gör den omtvistad, men istället sprängde ut skrämmande rubriker som om undergången var nära förestående.


Journalistiken ska kontrollera fakta innan publikation. Var fanns den kontrollen? Men målet var antagligen att SNABBT få ut information och försöka skylla på dagens klimatförändringar.När det gäller AMOC:s status är både vetenskapen i sig och pressen som rapporterar om den bipolära. En del människor i klimatdebatten verkar tro att "vetenskapen är avgjord", men med några månaders mellanrum bombarderar pressen allmänheten med historier som är diametralt motsatta mot vad de rapporterade hände med AMOC bara några månader tidigare. Heartland Institutes ordförande James Taylor spårade nyhetsartiklar om ämnet under de senaste åren och sammanställde en lista med dussintals nyheter som publicerats sedan 2020, alla med hänvisning till forskning om AMOC. Men forskningen är motsägelsefull. Studier, ibland publicerade inom ett år efter varandra, ibland inom samma år, kommer till motstridiga slutsatser. Vissa studier säger att AMOC saktar ner och är på väg att kollapsa, en brytpunkt för förvärrat extremt väder, andra säger att AMOC accelererar vilket kommer att leda till skenande väder. Rapporteringen svänger fram och tillbaka och rapporterar diametralt motsatta resultat som om båda kunde vara sanna.


När det gäller AMOC är det inte bara så att vetenskapen inte är avgjord, utan media har inte heller en aning om hur man ens kan avgöra om vetenskapen de rapporterar om är grundad på fakta och är korrekt, eller om det de skriver om rapporteras korrekt, eller om slutsatsen av en viss studie passar in i den övergripande vetenskapen om AMOC.I IPCC:s rapport 2013 ( AR4 ) sid 18 kan man läsa följande :


 "Det finns inga observationer som visar på någon trend i den storskaliga meridionala medelcirkulationen i Atlanten (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC), varken i den befintliga tioåriga mätserien som beskriver hela AMOC eller i de längre dataserierna som omfattar enskilda element i AMOC. "


Rapporteringen om denna nya studie är ännu ett skamligt exempel på hur media sätter sina skrämselhistorier om klimatet framför faktiska fakta: AMOC accelererar, eller minskar, men i båda fallen är det dåligt för världen och regeringar måste agera för att förhindra det eftersom det är klimatförändringarnas fel ( läs antropogena utsläpp ), som om det ens är möjligt att hålla AMOC konstant.

Christer Käld


402 visningar7 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

7 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Christer Käld
Christer Käld
Feb 23

Göran / Bra. Direkt understöd till inlägget. Rekommenderar alla att läsa din länk!

Like

Göran B
Göran B
Feb 23
Rated 5 out of 5 stars.

Golfströmmen kollapsar inte vid ett varmare klimat. SVT har blivit tvungna att redovisa en forskningsrapport med motsatt slutsats kring golfströmmen. SVT citerar forskaren ” Att hastigt dra slutsatser baserade på isolerade observationer, indirekta rekonstruktioner eller modellsimuleringar är inte bara riskabelt, det är direkt vilseledande, säger Léon Chafik, oceanograf och klimatforskare på Stockholms universitet.”

Vi kanske är på väg att få en faktabaserad diskussion om de faktorer som styr klimatet. Vem vet?

https://fof.se/artikel/sluta-larma-om-att-golfstrommen-kollapsar/

Like

bengt
Feb 22
Rated 5 out of 5 stars.

Detta är en "positiv" nyhet. När det kommer denna typ av larm titt och tätt följda av dementier, kommer sannolikt folk i gemen att bli mer ifrågasättande när det gäller "klimatkrisnyheter". Man kommer snart, i takt med att de obehagliga verkningarna av den gröna omställningen visar sig, att ifrågasätta själva grunden för klimatreligionen. Det kommer att slå igenom så smått i det kommande EU-valet.

Like

tage
Feb 22
Like

Christer Käld
Christer Käld
Feb 22

Björn/ Du kommer till samma slutsats som John Clauser som seglade av och an på Atlanten med en liten solpanel på båten och märkte hur panelens effekt helt och hållet var styrd av molnen. Då kommer vi snabbt in på frågan : vad styr molnen? Kommer att lägga ut ett inlägg så småningom med Henrik Svensmarks teorier som är mycket intressanta beträffande just svaret på den frågan.

Like
Björn Wahlsten
Björn Wahlsten
Feb 23
Replying to

Tre klimatforskare skulle jag vill lyfta fram, det gemensamma är att deras hypoteser bygger på historiska data.

1.William Happer visar att vid en fördubbling av CO2 (400 ppm till 800 ppm) minskar utstrålningen med blott 3 W/m2. Om CO2 fortsätter att öka med 2,5 ppm/år lär det dröja 160 år innan vi är där.

William Happer har utnyttjat en molekylär spektroskopisk databas, data insamlat från satelliter.

2.Valentina Zharkova påvisar en koppling mellan solens magnetfält och temperaturen på Jorden, havsnivån ovh isutbredningen. Valentina Zharkova har i tid studerat variationen i de två viktigaste komponenterna i Solens magnetfält.

3.Henrik Svensmark har påvisat att den kosmiska strålningen kombinerat med solens aktivitet påverkar molnformationen och därmed jordens temperatur.

Henrik Svensmark har utfört strålningsexperiment utför…


Like
bottom of page