top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

2024 blir sannolikt KALLARE än 2023

Uppdaterat: 28 mars

WMO var måna om att rapportera alla möjliga rekord 2023 som inte alla sedan visade sig vara rekord. Man måste ju passa på nu när en stark El Niño värmde haven som mest. Nu laddar de upp med nästa rapport:

2024 blir sannolikt ännu varmare än 2023. Påståendet är helt oförståeligt eftersom allt visar på det motsatta.



Alarmismen skruvas upp ett varv! Finns det fog för det?

En fråga dyker upp:


Vilka vetenskapliga fakta ligger bakom ett sådant uttalande? I vilken studie kan vi läsa om detta? Bygger det på evidensbaserade mätningar eller är det modeller som räknar ut det igen? Eller är det bara rena gissningar som vanligt?

SVÅRT ATT TOLKA DET SOM NÅGOT ANNAT ÄN ATT KLIMATKRISEN MÅSTE FÅ NY NÄRING !!! ANNARS ÖVERLEVER DEN INTE !!!



Klimatchefen Omar Baddour ser bekymrad ut



2023 var det varmaste året som har uppmätts, men förmodligen inte länge till. Det säger Omar Baddour, klimatchef vid Metorologiska världsorganisationen (WMO) som släppte en ny klimatrapport här i veckan.

Det finns en stor sannolikhet att 2024 återigen slår rekordet, säger han på en pressträff efter rapportsläppet.



Har vi hört det förut?


Sirenerna tjuter, varnar FN:s generalsekreterare. Men det finns en ljusglimt. Till Financial Times säger klimatprofessorn Richard Allan att det nu krävs ”snabba och massiva utsläppsminskningar” och professorn Tina van de Flierdt vid Imperial College fyller i att ”klimatförändringarna inte är ett avlägset hot”.

Det sker här nu och det påverkar redan liv över hela världen.

Rapporten slår fast att temperaturen har stigit 1,45 grader sedan förindustriella tider och att världen aldrig har varit närmare att gå över 1,5-gradersmålet från Parisavtalet.


___________________________________________________________________________


... världen har aldrig varit närmare att gå över 1,5-gradersmålet ...


Det finns ingen större sanning än att detta är en ren LÖGN. Varför påstå det då? Bara under Holocen (vår nuvarande interglacial) har 1,5 graders strecket överskridits flera gånger med råge för att inte tala om den förra interglacialen EEM.


DET ÄR GENOM SÅDANA UTTRYCK SOM WMO OCH IPCC UNDERGRÄVER SITT FÖRTROENDE. Där EN osanning finns är sannolikheten stor att det finns flera.


Den stora frågan är om dessa personer överhuvudtaget är medvetna om vad som håller på händer i det globala klimatet nu. Antagligen är de så fjättrade vid sina klimatmodeller att de inte förmår eller vågar säga sanningen. Om modellerna har sagt att det blir ännu varmare 2024 så är det så. Klimatbibeln har talat.



Allt fler tecken tyder på att värmetoppen nu är nådd


Tar de på sig starkare glasögon och ser ut genom fönstret ( = följer med mätresultaten ) så märker de nog att allt kyls ner nu. Sannolikheten att 2024 blir kallare än 2023 är mera sannolik än tvärtom. El Niñon som var en av orsakerna till värmen senaste år har lagt sig och det märks redan på havstemperaturerna. De går ner.



Vi blir vilseledda och våra regeringar märker inget


Det ligger i WMO:s intresse att upprätthålla klimatkrisen och då ångar man på även om man kanske innerst inne vet att det inte stämmer. Men i sanningens namn borde det även ligga i deras intresse att INTE vilseleda folk. Deras påstående handlar precis om det.

Det allvarliga i situationen är hur våra länders regeringar bara står och nickar och tar emot. Vi håller på ser en global sekt av omfattande dimension ta form. Hemskt ord att ta till men börjar man tänka på det blir man rädd. Man MÅSTE hålla med eller så blir man betraktad som förnekare och åsidosätts. INGA MOTSTRIDIGA ÅSIKTER TOLERERAS. Varken inom vetenskapen, media, Public Service eller politiken. Data som visar fakta har numera INGEN SOM HELST inverkan på inställningen till vart vi är på väg. Fakta IGNORERAS, sopas snabbt under mattan och inget tillåts störa. Det som inte passar in klassificeras som desinformation och man gör allt vad man kan för att plocka bort det från de större sociala medieplattformerna. Grafer manipuleras för att visa det man önskar visa. Det finns ingen hejd på kreativitet i försök att hålla den allt mer tynande lågan vid liv.

INGET KAN RUBBA MANIFESTET: HELVETETS PORTAR STÅR ÖPPNA ... om vi inte minskar på våra utsläpp.

( inte mina ord utan FN:s via generalsekreteraren)


Klimatkrisen har ännu inte nått sin kulmen.

Hur långt skall det gå? Måste vi vänta på omfattande kravaller i Europa innan någon vaknar !!! Folk börjar reagera när välfärden tas ifrån dem och de inser att koldioxidjakten bara var en bluff. När pengarna går till att råda bot på den påstådda klimatkrisen som ingen ser ... i stället för att göra det lättare för folk att leva och underlätta deras vardag.




Så här ligger det till om vi skall ta det kort:


Stilla havet


Hela södra Stilla havet med utgångspunkt i Antarktis är nu kallare än normalt ( blått område ). Detta blåa område har ÖKAT i omfång sedan 2023 och håller på söker sig ända till ekvatorn där kallt djuphavsvatten dras upp till ytan när El Niñon tonar ner och övergår i La Niña så småningom.


Satellitbild tagen 13.3 2023


Bilden nedan till vänster visar Stilla havets temperaturanomali under största delen av 2023. Bilden till höger visar samma område 13.3 2024


Blått =1-2 gr C kallare än normalt, svart=normalt, rött=1 grC varmare än norm, gult=2-3 grC varmare än norm


Gult område visar mycket varmare hav än normalt. Så gott som hela Stilla havet har redan blivit kallare och fortsätter kallna. De gula varma områden kring ekvatorn finns inte mer. Varför är denna information så viktig? Jo för att haven täcker mer än 70% av jordens yta och har en dominerande roll i uppvärmning/avkylning av jordens yta. När en kall period inleds startar nedkylningen vid polerna. Det kalla vattnet dras sedan via havsströmmar till Ekvatorn och vi ser en nedkylning av haven som inleds. Vi får mindre av El Niño (och svagare) och mera av La Niña. Om denna nedkylning nu har med den avmattade solenergin att göra eller enbart är en effekt av den kollapsade El Niñon är i detta skede svårt att bedöma men att Stilla havet blir KALLARE i år än i fjol är nog mycket, mycket sannolikt.



Atlanten


Vi ser samma sak gällande Atlanten. De riktigt varma områden ( gula ) har försvunnit från norra Atlanten och Medelhavet. Bilden till vänster visar läget i oktober 2023 och till höger 13.3




Atlanten och Medelhavet betydligt KALLARE nu än 2023. Dock är Atlanten (speciellt södra delen) ännu varmare än normalt och betydligt varmare än Stilla Havet men avkylningen sker med en fördröjning i Atlanten.


Arktis




Alltså KALLARE än 2023 med större isutbredning.



Antarktis




Alltså KALLARE än både 2022 och 2023 med större isutbredning.



Det finns hittills i år INGENTING som tyder på att detta år kommer att vara varmare än 2023. Tvärtom. Allt tyder på ett kallare år hittills.

Det som förutom den starka El Niñon drog upp temperaturen 2023 var utbrottet vid Hunga Tonga 2022 som ökade vattenångan upp mot 15% i stratosfären samt den ökade solinstrålningen. Förändringar i det kosmiska strålningsfältet kan även ha bidragit. I vilken mån dessa tre även kommer att inverka under detta år är i detta läge osäkert.

På basen av den osäkerheten kan man inte påstå att 2024 med stor sannolikhet kommer att bli det varmaste året hittills. Men kanske WMO har kunskap om ytterligare faktorer som med stor sannolikhet kommer att påverka? I så fall borde de säga det. Att det är den ökande koldioxidnivån i atmosfären som skulle ligga bakom har vi i många inlägg här på Klimatvett helt uteslutit. Om så vore fallet skulle vi INTE se en global avkylning nu som redan 2007 startade i Sydpolen och 2016 vid Nordpolen.





Återgår till frågan vi ställde i början:


Vad grundar sig WMO sina förutsägelser på när de påstår att 2024 sannolikt kommer att slå rekord?


Det enda svar i deras rapport lyder så här :


"Det förväntas att uppvärmningen kommer att fortsätta – en förändring som är oåterkallelig på skalor från hundratals till tusentals år."


Hela WMO:s rapport kan läsas här:





Christer Käld



902 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Christer Käld
Christer Käld
Mar 30

So / Frågan varför det blivit så har nog börjat gro i mångas huvuden. De flesta i vår omgivning har kanske ännu inte tagit tanken till sig men det här gatloppet kan inte fortsätta i det oändliga. Den övergripande och manipulativa kraft det ligger bakom detta narrativ är skrämmande. Historien är full av liknande händelser som i princip alla havererat. Tror själv inte på ett gott slut i detta fall.

Det kommer att bli politisk strid. Från FN:s håll kommer man att hitta orsaker till att det blir kallare och stökigare väder. Det får vi vänta. Man har ju redan börjat framföra hotet om att AMOC kommer att kollapsa. Från början var det kanske, sedan blev det med stor sannolikhet…


Like

so.ljungkvist
Mar 29
Rated 5 out of 5 stars.

Vid varje klimatsammankomst i TV och i övrigt, liten som stor, får man osökt en krypande ryggradskänsla av en religiöst formad sekt som villkorslöst för fram en uppfattning om klimatet där enigheten är totalt orubblig som helarmerad betong! Varje form av någon avvikande uppfattning finns aldrig närvarande .... någonsin! Hur kan enigheten vara så total och fullständigt dominerande? Det stämmer ju inte med ett normalt beteende ute i det normala samhället! Det är något som är fel med en abnorm underton! Jag har lekt med tanken om att vara med vid sammankomsten och framföra en helt annan uppfattning! Följden skulle med största säkerhet mötas med öronbedövande protester, där jag nog skulle bli tvingad att avlägsna mig!

Like
bottom of page