top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Afrikas energikammare gick emot: "Vi vill ha fossila bränslen!"

Olja och gas kommer att spela en avgörande roll i Afrikas ekonomi i årtionden framöver, och därför gick de afrikanska producenterna inte med på att acceptera någon utfasning av dessa resurser vid COP28.
"Afrikanska producenter har inte och kommer inte att gå med på att fasa ut fossila bränslen. Till skillnad från resten av den utvecklade världen har kontinenten ännu inte haft chansen att omvandla sina ekonomier genom olja och gas. För att kunna utvecklas, växa och ta itu med problem som energifattigdom och industrialisering måste olja och gas förbli centrala under många år framöver."

Trots att över 600 miljoner människor fortfarande saknar tillgång till elektricitet och över 900 miljoner människor saknar tillgång till ren matlagning i Afrika, gav kontinentens COP 28-förhandlare efter för påtryckningar från väst och säger att Afrika är öppet för en utfasningsstrategi när det gäller fossila bränslen. African Energy Chamber (AEC), som är den afrikanska energisektorns röst, klargör att detta inte är sant. Afrikanska producenter – både etablerade och nya – är inte villiga att ge upp dessa tidigare resurser för en global agenda, och deras förhandlare bör inte sälja ut Afrikas förhoppningar och ambitioner.

Den afrikanska gruppen av förhandlare, som inrättades vid COP 1 i Berlin, skapades som en allians av afrikanska medlemsstater för att företräda regionens intressen i internationella klimatförhandlingar. Som ett tekniskt organ som deltar i diskussioner under COP har gruppen en skyldighet att återspegla kontinentens behov och mål. Men vad denna COP visar oss är att denna grupp inte är främmande för påtryckningar från väst. Snarare främjar gruppen idén att Afrika är villigt och öppet för att fasa ut fossila bränslen.

– Afrikanska förhandlare måste sluta ljuga och ge felaktig information. Afrikanska producenter har inte gått med på och är inte heller öppna för att fasa ut fossila bränslen. Förhandlarna måste vara försiktiga och komma ihåg vem de kämpar för. Låt inte tomma löften om teknik och pengar grumla ditt omdöme. Detta är inte rätt tillfälle för Afrika att falla i fällan att anpassa sig till partiska agendor. Sälj inte ut – olja och gas kommer att finnas kvar i Afrika", säger NJ Ayuk, styrelseordförande för AEC.

Olja och gas kommer att vara ryggraden i Afrikas ekonomiska tillväxt. Om man tittar på länder som Angola, Libyen och Nigeria – några av de största oljeproducenterna på kontinenten – kommer en utfasning eller avveckling i princip att ta bort livlinan för dessa ekonomier och lämna människor i ovisshet. I Moçambique, Uganda, Namibia och Senegal, där storskaliga projekt kommer att tas i drift under de kommande åren, är olja – och mer specifikt naturgas – av avgörande betydelse. Gas är ett rent energialternativ som kommer att driva industri, hushåll och utveckling. Resurserna kommer att generera intäkter, bygga ut infrastrukturen samtidigt som den lokala arbetskraften utbildas. Med hjälp av gas kommer länder i Afrika inte bara att kunna utvecklas utan också frodas.


Men om just dessa länder tvingas fasa ut kommer deras möjligheter att nå sin fulla ekonomiska potential att minska avsevärt. Brutna löften om teknik och kapital har inte försvunnit någonstans. Framöver kommer samma löften som riktas till de afrikanska förhandlarna att gå samma öde till mötes.


" I stället för att acceptera ett liv utan fossila bränslen, varför inte försvara kontinentens rätt att behålla olja och gas i sin energimix på lång sikt? Varför inte främja ekonomisk utveckling, försvara vår befolknings rättigheter och engagera sig för en industrialiserad och energisäker framtid i Afrika precis som man gjort i den övriga världen? Nu tar man denna möjlighet ifrån oss. Att välja ett första steg till utfasning påskyndar bara det oundvikliga: att Afrika en dag kommer att tvingas ge upp sin livlina till olja och gas ", avslutar Ayuk.52 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page