top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Att driva barn till klimatångest kan stå samhället dyrt

Uppdaterat: för 4 dagar sedanAllt fler barn tar skada av de växande hoten om klimatkrisen. Det kan handla om en hel generation. Är denna värmetopp, som med stor sannolikhet redan har nått sitt maximum, så allvarlig att det finns befogad orsak till att skrämma upp barnen till den nivå att de blir övertygade om att världen kommer att gå under innan de blir vuxna? När skall det gå upp för oss lite äldre att det som sker kanske kommer att klassas som global barnmisshandel i framtiden. Ansvaret ligger helt på oss.

"Hur lång tid tar det innan klimatförändringarna kommer att förstöra jorden?": forskning avslöjar vad australiska barn vill veta om vår allt varmare värld.Varje dag upptäcker fler barn att de lever i en klimatkris visar forskningen. Detta gör att många barn känner sig ledsna, oroliga, arga, maktlösa, förvirrade och rädda för vad framtiden har att erbjuda.

Man kan fråga sig hur de upptäcker detta då? Knappast av sig själva. Barn har inte förmågan att objektivt ta in information och sedan sakligt behandla den för att bilda sig en uppfattning. Någon vuxen har framfört ett hot eller en skrämmande bild som de sedan har tagit till sig.


Själva undersökningen


Man bad 1 500 barn berätta vad de ville veta om klimatförändringen. Resultaten visar att klimatåtgärder, snarare än den vetenskapliga orsaken till problemet, är deras största oro. ...

I Australien visar forskning att 43 % av barnen i åldrarna 10 till 14 år är oroliga för klimatförändringarnas framtida effekter, och en av fyra tror att världen kommer att gå under innan de växer upp.

De visar på en anmärkningsvärd djup förståelse för klimatförändringarna, med ett starkare fokus på effekter och åtgärder än på vetenskapliga orsaker. "Vad kan vi göra?" var huvudfrågan i 40 % av frågorna, som ofta betonade individuellt ansvar. Brådskan och frustrationen var uppenbar i frågor om klimatpåverkan som utgör ett existentiellt hot mot livet. Resultaten visar vikten av att ta hänsyn till barns berättigade oro när de fattar beslut som påverkar deras utbildning, välbefinnande och framtid , står det i forskningsresultatet.


Om barnen inte mera reflekterade över och var intresserade av orsaken till klimatförändringarna kan det bara betyda en sak: Någon hade ÖVERTYGAT dem om att orsaken var fastställd och att de INTE behövde grunna på det mera. Denna övertygelse hade antagligen getts i alarmerande form med en växande klimatkris som rubrik eftersom resultatet blev som det blev.
Hur kunde vi låta denna utbildningskatastrof hända?


Det finns ingen chans att antropogena klimatförändringar inom överskådlig framtid kommer att göra världen obeboelig för människor. Beviset är att våra förfäder som apa trivdes i en mycket varmare värld. Termiskt maximum under paleocen-eocen, 5-8 grader varmare än idag, var apornas tidsålder. Våra förfäder frodades av överflödet av växthuset PETM och koloniserade stora delar av världen och drog sig tillbaka först när kylan återvände.


Om ett gäng apförfäder med hjärnor stora som tändsticksaskar kunde lista ut hur man trivs i en drivhusvärld skulle vi säkert klara oss.

Med det sagt är det tveksamt om antropogen CO2 skulle kunna återskapa något som ens liknar PETM:s drivhusförhållanden, även om vi brände varje smula av utvinningsbart fossilt bränsle på planeten. Inte nog med att CO2-bandet i atmosfären är nästan helt mättat, vilket kraftigt begränsar effekten av ytterligare CO2 på den globala temperaturen, jorden har upplevt betydande geologiska förändringar sedan PETM, såsom etableringen av den antarktiska cirkumpolära strömmen för 33 miljoner år sedan, som fortsätter att utöva en betydande kylande effekt på det globala klimatet. Jordens nuvarande geologi är för närvarande så starkt inriktad mot uppvärmning, ur ett geologiskt perspektiv befinner vi oss mitt i en istid, den kvartära glätningen. Detta budskap borde i stället läras ut. Ett budskap som berättar om hur det varit, var vi befinner oss nu och vad som komma skall. Blir vi insatta i jordens klimathistoria förstår vi dagens situation och behöver INTE bli rädda för framtiden. Efter värme kommer köld precis som det ljusnar efter natt. Så har det ALLTID varit.Barnen frånhålls det faktum att det INTE finns något hot mot vår existens


Men barnen får inte lära sig denna grundläggande vetenskap, detta otvetydiga bevis på att även om den globala uppvärmningen inträffar, är den globala uppvärmningen inte ett hot mot människans överlevnad och välstånd.

Det som verkligen gjorde mig upprörd var att en stor del av barnen (1 av 4) tror att världen kommer att gå under innan de växer upp. En del av dem känner sig skyldiga över "konsumtionsmetoder" som de tror förstör planeten, vilket förmodligen inkluderar att äta kött och andra livsmedel med hög kolhalt och högt kaloriinnehåll som barn behöver för att utveckla till sin maximala potential. Ännu värre är att dessa barn har fått känna en djup känsla av ansvar – trots att de som barn har väldigt lite ansvar för planetens tillstånd.Rädslan kan lätt leda till drogmissbruk


Hur många av de ett av fyra barn som tror att världen är på väg att gå under kommer att vända sig till tunga droger eller andra självdestruktiva beteenden för att undkomma den smärta, skuld och ansvarskänsla som klimatpedagoger har åsamkat dem? Eftersom vi vet att klimatförtvivlan driver barn till missbruk: Den ledande rehabspecialisten Dr Wodak (pensionerad) vittnade i en statlig utredning 2019 om att rädsla för klimatförändringar är en viktig motivation för barn att ge upp livet.

Kan detta tolkas som barnmisshandel?


Framtida generationer kommer förmodligen att se på vår era av "klimatutbildning" som en tid av kollektiv barnmisshandel, och kommer att undra varför ingen stod upp mot förövarna och satte stopp för det medan det ännu fanns tid.

Kanske kommer det att vara barnen själva som sätter stopp för misshandeln genom att stämma skolor, media och utbildningsmyndigheter för att de ljuger för dem om farorna med den globala uppvärmningen och får dem att göra skadliga livsval. Denna skandalösa situation ber bara om en smart advokat som kan lansera alla grupptalans moder, på uppdrag av drogmissbrukare och mentalvårdspatienter vars liv förstördes av samhället, public service och media.


Det kommer att finnas en morgondag och en räkenskapens dag, även om 1 av 4 av de barn som en dag kommer att delta i den räkenskapen för närvarande inte tror att det kommer att finnas en morgondag. Hur långt skall det gå innan NÅGON slår näven i bordet och säger: Nu får det räcka?Christer Käld

1 169 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
annochjan
för 6 dagar sedan

Den klimathotspropaganda som bedrivs nu kommer i framtiden troligen att betraktas som århundradets SCAM, The Climate Scam och möjligen jämförbar med Lysenkoismen.

Innehållet har sedan länge tappat fotfästet i Vetenskapen och blivit rent politisk, dessutom styrd av FN via klimatkonventionen, IPCC, årliga COP-konferenser och allt som hör dit.

Ett Problem är att media inte tillåter öppen debatt, vilket medfört att den ensidiga propagandan till och med fått infektera skolväsendet.

Såvitt jag vet finns det ingen trovärdig klimatlitteratur som anpassats till barn- och ungdomsskolan förutom Ian Plimers lilla serie ”The Little Green Book”, for ankle biters, for teens och for twenties & wrinklies.

Läser man serien med eftertanke ser man hur väl genomarbetade de olika böckerna är och han om någon…


Like

Kevinbenn2
Apr 04

I en SDS ledare den 26 mars skriver Jesper Sahlin under rubriken ”Med politiker som Weimers behövs mer lokalt engagemang i klimatet”. Han börjar: Det är lätt att få för sig att det råder en grundläggande samsyn om vad som behöver göras för klimatet. Att de allra flesta politiker accepterar vad vetenskapliga experter säger om allvaret och brådskan. Inte längre.”

Och längre ner hans förslag:” Kanske kan lokala klimatpaneler där invånare bjuds in att delta vara ett sätt att bättre förankra klimatåtgärder. Som i Lomma, där kommunen vill bilda ett råd med 25 invånare som speglar befolkningen. De ska få utbildning och lämna förslag om hur lokala utsläpp av växthusgas kan minska.”

Inga poäng för att gissa hur den "utbildningen" skull…

Like

Goran Akesson
Goran Akesson
Apr 04

Ditt inlägg är synnerligen viktigt och budskapen utomordentligt kritiska för varje vettig människa.

Barnen utsättes för 'organiserad hjärntvätt'. Medias (kontrollerad av samma intresseorganisationer, som basunerar ut klimatångestpropaganda) hysteriskt felaktiga klimatbudskap hamras in i det uppväxande släktets sinne. Skolan medverkar. Ångestladdningen är en perfekt utgångspunkt för 'mind control' och drogmissbruk. Det skapar en framtid där de kommande vuxna blir lätta offer för allehanda kontrollåtgärder från den 'styrande nomenklaturan'.

Inga motåtgärder vidtas från politiskt håll, eftersom även den nuvarande politiska kadern bekänner sig till samma destruktiva orientering.

Själv tror jag att detta är iscensatt och avsiktligt på så sätt att människor lättare kan kontrolleras in i den dystopiska värld, som är på ingående, där frihet i alla bemärkelser är begränsade.

Motåtgärder blir…

Like
bottom of page