top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Blir vår strävan efter"netto-noll" vår räddning eller vår undergång?

Uppdaterat: 30 nov. 2023

EU har förbundit sig att före 2030 minska sina växthusgasutsläpp med minst 55 procent från 1990 års nivå. Dessutom har EU som mål att bli den första klimatneutrala världsdelen 2050. I Finlands klimatlag står det att vi skall vara klimatneutrala senast 2035. Därtill skall Finland årligen rapportera till Europeiska kommissionen och sekretariatet för FN:s klimatkonvention om i vilken grad växthusgasutsläppen har reducerats. Finland som nation har alltså ingenting att säga till om. Vi är helt styrda av FN och deras direktiv. Är klimatneutralitet något att sträva efter? Är det ett rimligt mål eller en utopi? Vad bygger hela målsättningen på för grunder? Är de hållbara? Vad händer sen om och när vi blir klimatneutrala? Slutar klimatförändringarna att "plåga" oss då? Vad är då nästa steg om inte värmen slutar stiga i.o.m. att våra utsläpp raderas? Vilka kostnader har vi att se framemot om net-zero skall förverkligas? Kommer jordens folk att få det bättre då eller blir det vårt första steg mot undergång? Är FN så säkra på att de har rätt när de styr oss så hårt?

Låt oss lyssna till några experter: Geolog Gregory Wrightstone och Geofysiker Walt Johansson. Gregory har nyligen utsetts till expertgranskare för FN:s mellanstatliga panel. Hans åsikter borde ju väga tungt i detta sammanhang, eller hur?


Här några axplock ur den dryga 50 minuter långa videon som mycket varmt rekommenderas !!


Vad ligger bakom myten att 97 % av alla forskare är överens om att våra utsläpp är orsaken till dagens klimatförändringar? Det hela kommer från en undersökning som gjordes i klimatfrågan. Frågan var om man ansåg att mänsklig aktivitet är en betydande orsak till klimatförändringarna i dag. Man förklarade inget om vad som menas med klimatförändringar, inget om växthusgasernas inverkan, m.m. Frågan ställdes på den tiden när inte forskningen visste vad man vet i dag. Resultatet blev 97 %. Om frågan skulle vara mera specifik och ställas i dag skulle denna siffra vara någonting helt annorlunda. Walt Johnsson säger att han tittat på denna undersökning igen och kommit fram till att mindre än 1 % håller nu med om att mänsklig aktivitet leder till katastrofala tillstånd. Ändå får vi ideligen höra om detta 97% - koncensus påstående.


Vissa forskare och media säger att det har inte varit så här varmt förut. Detta är rekord. Då visas en graf som denna. Man går 150 år tillbaka i tiden och visst, kurvan stiger brant.Men om man ser i ett längre tidsperspektiv har det varit varmare förr. Mycket varmare.

Under romartiden eller medeltiden för ca 1000 år sedan är två närliggande exempel. Vi skall komma ihåg att vi håller på återhämtar oss från Lilla istiden då det var kallt. Vi borde ta varje tillfälle nu när det är lite varmare att njuta av klimatet säger Gregory Wrightstone.Man förfasar sig över den höga koldioxidnivån som vi har i dag, och visst är den hög om vi jämför med vad den varit för 100 år sedan men ser vi kurvan ur ett längre perspektiv ligger vi på en MYCKET låg nivå nu.

Den har varit nere i 182 ppm och gränsen för där liv har svårt att existera går vid 150 ppm. Vilken tur att CO2 halten började stiga , eller hur? Gregory menar att vi behöver mera KOLDIOXID och inte mindre. Han menar att när koldioxiden ökar i luften så minskar växternas "sporer", alltså andningsorgan, och i.om. detta så klarar de sig med mindre vatten. De tål alltså torka bättre.

Man säger att extremväder har ökat i.o.m. klimatförändringarna. Stämmer inte enligt Gregory. Nedan en graf som de facto visar att de minskat i USA.Isarna smälter säger alarmisterna. Nu senast i Antarktis. Jo, men den smältningen sker underifrån. Detta beroende av att det finns ett aktivt vulkanområde där. Om smältningen skulle ske p.g.a. att atmosfären blivit varmare skulle isen smälta ovanifrån. Det gör den inte säger Gregory.


Walt Johnsson räknade ut att om man skulle ersätta all fossil energi med vindkraft och solpanel i USA skulle det kosta 290 biljoner dollar , 13 gånger USA:s nationalprodukt. Var finns dessa pengar? USA har beslutat att detta skall vara målet. Ingen kostnadsanalys har gjorts. Man har bara tagit ett beslut. Likaså i EU och Finland som bara följer efter. Varför har vi valt att toksatsa på osäkra energikällor som vind och sol när siffrorna inte går ihop? Experterna är mycket oroliga för framtiden. Vart är vi på väg? Det osar katastrof om inte något hastigt görs för att ändra skutan.


Tänk på alla batterier som skall tillverkas i framtiden. I dag ligger gruvorna i de fattiga länderna. Kolbrytning är ren i jämförelse med brytning av litium. Kontaminerat vatten är bara ett av problemen. Vem bryr sig om det bara man får köra med en fossilfri och "ren" elbil.


Vi kan förlora 2 miljarder människor säger ingenjör Ronald Stein.Han fortsätter och säger att även han vill ha bort oljan men "visa mig det som skall ersätta den då till vettiga priser, utan att minska på vår levnadsstandard och som är hållbart för miljön". I dag finns det 50 000 jetplan, 50 000 stora handelsfartyg som gör det lättare för oss att leva. Vi kommer säkert att få dessa att fungera utan olja i framtiden men inte inom några tiotals år. Det är vansinne att ha det som mål.


Den största lögnen är allt utelämnande av fakta och att inte acceptera debatter där fördelarna med ökad koldioxid i atmosfären kommer fam.Det finns en stor mängd forskare och andra kloka människor ute i arbetslivet i dag som inte delar den rådande klimatåsikten. De har börjat inse att allt inte är som det sägs ut. Men de är tysta. De vågar inte säga sin mening p.g.a. risken för repressalier av någon form. Bli kallad klimatförnekare, mista status, bli åsidosatt, kanske förlora kunder eller sitt jobb, bli mobbad, inte få forskningsbidrag etc. Men innerst inne vet de att det är ett narrativ.

Denna fantastiska video hittas på :

Producenten önskar att videon sprids till hela världen. Det kommer tyvärr inte att ske via Public Service eller mainstream media. Kan du hjälpa till med det på nåt sätt?
101 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page