top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Finns det vetenskapligt stöd för att vi har en klimatkris ? Vilka är källorna i så fall?

I IPCC:s rapporter förekommer inte ordet "kris" alls i de vetenskapliga delarna. Det är en "tolkning" av företrädelsevis aktivister och politiker. Ordet "kris" har delvis fått en ny innebörd där kravet på en plötslig förändring ska vara påtaglig verkar vara borta. I dagsläget finns INGA sådana klimatobservationer (med ytterst få undantag) SOM DIREKT KAN HÄRLEDAS TILL MÄNNISKANS PÅVERKAN. Däremot sker det hela tiden förändringar som kan vara dramatiska. Men det är inte "dramatiken för stunden" som är kännetecknet för vare sig klimatförändringar eller mänsklig påverkan. Det är trenden.
Ingen global trend För att kunna styrka begreppet "klimatkris" måste extremhändelser i klimatet ha ändrat sin globala trend bortom den naturliga. Det har INTE skett för t.ex nederbörd, torka, översvämningar, orkaner osv. I enstaka områden, t.o.m inom vissa regioner har trender förändrats. På global nivå finns dock ingen trend eftersom någon annanstans är trenden motsatt eller noll. Undantaget är frekvensen av värmeböljor. Där finns signifikans. Då ska man emellertid känna till att kyla tar globalt mellan 10–20 ggr fler liv än värme, årligen. I modeller som simulerar klimatets utveckling ser man utfall som är negativa. Detta kallas "dangerous" climate change i IPCC-rapporterna. För att få fram signifikanta negativa utfall, dvs. en oundviklig ökning av extremfallen ovan, krävs en hög sk. klimatkänslighet, uttryckt i TCR och ECS, (Transient Climate Response & Equilibrium Climate Sensitivity) samt globala policies som totalt struntar i ev. följder av fossilanvändning, som dessutom måste öka flera hundra procent! TCR förutsäger den globala temperaturförändringen vid en fördubbling av atmosfärens CO2-halt (ppm parts per million). Den ligger på mellan 1.3 - 4 C enligt IPCC. Vi har gått från 280 till 400 ppm och fått c:a 1C höjning. Att nå 600 eller 800 ppm kräver att vi bränner allt fossilt och allt som inte ens är hittat än. Till och med det skulle knappast räcka eftersom havens avgasning har så stor inverkan. Intressant är också att artiklar som inte kom med i AR6 (för sent publicerade), pekar på att TCR kan vara så låg som 1.3 C. Det innebär iså fall att det knappast finns någon "kris".


IPCC:s framtidsprognoser eller scenarierFör att simulera framtiden använder IPCC sk RCP, Representative Concentration Pathways. De har siffror som 2.6, 4.5, 6.0 och 8.5. Dessa siffror indikerar den ökade energimängden i klimatsystemet. Den högsta nivån, 8.5, kallas förledande för "business as usual". Men är egentligen "worst case scenario" alltså det värsta som kan hända. Det skapades för att man tydligare skulle se hur olika klimatparametrar utvecklades. En laboratoriemodell alltså. Inte tänkt för policyarbete alltså. Med detta " worst case scenario " ser man kraftiga ökningar i extremhändelser även lokalt (vilken annars är nästan omöjligt). Det är också detta orealistiska scenario många använder i dag, t.o.m. forskare i sina studier, trots att IPCC själva lämnat det scenariot bakom sig. Frågar man varför t.ex. våra väderinstitut fortfarande använder RCP8.5 svarar man att det är ju ett scenario som fortfarande kan hända. RCP2.5 t.ex. medför inga särskilda åtgärder eller "omställningar" om TCR skulle vara bara 1.3C. Det skulle folk inte reagera på. Inget kul för alla som numera har krisen som levebröd.

Några experters utlåtande

En påläst ingenjör, som intervjuat flera klimatforskare och själv satt sig in i ämnet, finns nu i Sveriges riksdag, Elsa Widding. Det enda parti som lyssnade var SD. Tycker det personligen är synd att alla de andra bygger på sekundära uppgifter förmedlade av aktivister. Även inom IPCC förekommer dessa aktivister men de är förpassade till workgroup II och III samt den politiska sammanfattningen i rapporterna. För den som har bakgrunden, kan man roa sig med att titta på diskrepanserna mellan WGI (Work Group I, den vetenskapliga delen) och SPM "Summary for policy makers", den politiska delen. Det är precis vad Elsa Widding har gjort och hon hittar inget vetenskapligt stöd i begreppet kris. Sveriges mest meriterade klimatforskare, Lennart Bengtsson, understryker också att det inte finns någon omedelbar kris. Vi har gott om tid. Inte de "10 år" som basunerats ut de senaste 50 åren. Nu senast har även nobelpristagare John Clauser lagt sig in i kören med samma budskap : KLIMATKRISEN ÄR PÅHITTAD.


I kurvor som visar temp och CO2 under hundratals miljoner år ser man att det är kritiskt LITE koldioxid i luften nuförtiden. Patrick Moore, en av grundarna till Greenpeace (som hoppade av därför att organisationen släppte det vetenskapliga och blev en politisk aktivistgrupp) sa i en ny video att beräkningar visar att jordens alla träd suger i sig dubbelt så mycket koldioxid som människan släpper ut. Och då pratar vi bara om träden, inte övrig växtlighet. Räknar vi med markvegetation och svampar blir människans utsläpp en väldigt liten del av totalen. Vi kunde räkna upp minst 100 eminenta experter till inom detta område som skriver under samma sak men ..... spelar det nån roll? Nej knappast. Så här såg det ut i ett dubbelsidigt uppslag i Hufvudstadsbladet 3 december 2023 :


Jan Lindström / Christer Käld

79 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page