top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

GRÖN ENERGI ::: Finländarna är inte så värst övertygade visar undersökning.

Endast 2 % av den undersökta gruppen säger att de litar till fullo på förverkligande av den gröna energin i Finland medan hela 39% absolut inte gör det.

Finländarna har blandade attityder till den gröna omställningen, visar en färsk undersökning från Sweco. Upp till en tredjedel av finländarna uppger att de inte är säkra på att den gröna omställningen kommer att genomföras. 64% litar inte så mycket eller inte alls på den.
Varierande förståelse och misstro mot förverkligande


Sweco undersökte 2 000 finländares förståelse och attityder till den gröna omställningen. Undersökningen visar att finländarnas uppfattning om den gröna omställningen varierar.


Även om hälften av finländarna anser att den gröna omställningen är nödvändig för det finländska samhället, är det bara en fjärdedel som är säkra på att den kommer att ske. Andelen som har förtroende för den gröna omställningen är lägre än andelen som inte är säkra. Genomförandet av den gröna omställningen är särskilt tveksamt bland äldre män.
Finländarna anser att den gröna omställningen ökar levnadskostnaderna


Trots tveksamheterna ser finländarna i huvudsak positiva effekter av den gröna omställningen: hela 82 procent av finländarna anser att den gröna omställningen på något sätt kommer att gynna det finländska samhället. Enligt finländarna kommer den gröna omställningen att ha de största positiva effekterna på energiproduktionen, klimatförändringen och trafiken. 


Viktiga slutsatser från studien:

  • 41 procent upplever att de förstår vad den gröna omställningen innebär 

  • 30 procent upplever inte att de förstår vad den gröna omställningen innebär 

  • 28 % ser positivt på den gröna omställningen  

  • 34 % har inte förtroende för den gröna omställningen 

  • Män (38 %) är mer misstänksamma mot den gröna omställningen än kvinnor (29 %), särskilt män i åldern 55+ (41 %)   

  • 82 procent anser att den gröna omställningen på något sätt kommer att gynna det finländska samhället, medan 18 procent inte tror att den gröna omställningen kommer att gynna finländarna på något sätt 

  • Av finländarna som anser att den gröna omställningen påverkar klimatförändringen (44 %) anser 77 % att effekterna är positiva, 5 % negativa 

  • Av finländarna som upplever att den gröna omställningen påverkar trafiken (36 %) upplever 44 % att effekterna är positiva, 29 % negativa 

  • Av finländarna som upplever att den gröna omställningen påverkar levnadskostnaderna (30 %) upplever 86 % att konsekvenserna är negativa, 7 % positiva Länk :

182 visningar3 kommentarer

3 comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
tage
22 feb
Me gusta

tage
22 feb

Tom Nelson intervjuar Rupert Darwall, som skrivit en diger rapport:

"The folly of climate leadership":

https://assets.realclear.com/files/2023/12/2321_2320_realclear-report-rupert-darwall-v7_1.pdf

Me gusta

tage
22 feb

Excellent presentation om Net Zero och energisektionen i England med slutledningar gällande långt också hos oss:

https://www.youtube.com/watch?v=D6kGxWYeewg&ab_channel=TomNelson

Me gusta
bottom of page