top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Två mäns kamp mot havsvindkraft utanför Jakobstad – med tusentals andra i ryggen


En namnlista med över 2000 personer som motsätter sig havsvindkraftverk längs den Österbottniska kusten överlämnas denna veckas onsdag ( 20.3 2024 ) till inrikesministern i Finland. Man tar bestämt avstånd från de överväldigande planerna. Det handlar om vindkraftverk som är högre än Eiffeltornet och som kommer att synas ända till land fast de placeras på 30 km avstånd från kusten.


Du kan ännu skriva ditt namn på listan i fall du önskar delta i appellen.

Obs! Namn från andra länder än Finland accepteras också !


     


 Så här lyder appellen:150 st "havsskyskrapor" planeras


Tre storskaliga vindkraftsprojekt, Laine (OX2, Sverige), Reimari (Skyborn, USA) och Voima (Ilmatar Offshore, Finland) tävlar som bäst om att etablera sig ca 30 km utanför Österbottens kust närmast Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Larsmo och Karleby. Upp till etthundrafemtio 390 m höga vindkraftverk planeras. Vindkraft levererar OFTA som sämst när elenergin behövs som mest.  

Vi motsätter oss verkställandet av något sådant projekt i nuvarande form. Tillstånds­myndigheterna och staten bör inse att den planerande ­exploateringen av det aktuella ekonomiska havs­området av miljö­mässiga och national­ekonomiska skäl inte får ske.
 

Unika naturvärden är i fara  


Havsvindkraft­verken skulle påverka det unika havslandskapet på ett radikalt och tidigare inte skådat sätt. Vill vi att vår obrutna horisont täcks av vindkraftverk dagtid och nattetid av blinkande varningsljus? Tusentals österbottniska sommarstugeägare och alla andra som njuter av den unika havsmiljön skulle påverkas. Gigantiska över 60 m breda kraftledningsgator kommer att skära av byar och skogsområden till stamnätet långt in på land. Hur kan i huvudsak utländska storbolag tillåtas bygga gigantiska vindkraftparker i andra länders naturområden?  


Följderna av byggandet och driften av gigantiska vindkraftverk på havs- och skogsområdena kommer att vara mycket omfattande och oförutsägbara. Fiskerinäringen hotas, fiskvandringen störs, betongen i fundamenten urlakas i havet, rotorbladen eroderar, fågellivet störs, fartygstrafiken påverkas av nedisning; dessa är bara ett fåtal av konsekvenserna vi kommer att få leva med om projekten förverkligas.

Regionen har en fantastisk natur som inte får äventyras mot vaga löften om arbetsplatser och ringa ekonomiska fördelar för vår region och hela landet.  Utländska intressen dominerar  


Det pågår en ny våg av svagt reglerad kolonialism där storbolagen exploaterar andra länders unika natur­tillgångar. Utländska investerare i denna bransch betalar minimalt med skatt och säljer grön energi på annat håll. Att tro att dessa bolag är intresserade av vår region eller delar med sig av ekonomiska fördelar är ytterst naivt. Projekterarna lockar med nya arbetstillfällen i regionen. Finns det några lokala företag som i större skala har ens kapacitet att offerera för projekt som dessa? Med utländska ägare följer också en risk för landets energiförsörjning, till exempel Kina investerar stort i vindkraft utomlands. Att använda energi som påtryckning i utrikespolitik ligger i tiden. Hur kan investerare få bygga på Finlands ekonomiska zon och inte behöva betala skatt till kommuner, städer och staten? Det finns brister i vår nuvarande lagstiftning. Vindkraftsföretagen bör beskattas i Finland oberoende av var ägandet finns.  Du kan påverka  

Skriv under denna appell som kommer att överräckas till beslutsfattare och andra som kan påverka innan de aktuella projekten planeras och förverkligas.Under rubriken : "Inga fler vindkraftsparker nära Österbottens kust"


Du behöver INTE bo i Finland för att delta i namnuppropet.

____________________________________________________________________________________

Havsvindkraften stöter på motstånd

Ralf Bertula och Alfred Kjellman vill få igång en debatt om de gigantiska vindkraftsprojekt som planeras till havs längs kusten. Nu samlas namn in.Frågan är för vem man egentligen producerar strömmen? Vem drar egentligen den ekonomiska nyttan av det här? Det finns många obesvarade frågor då det gäller vindkraftsprojekten.


Jag tror inte riktigt att folk fattar vidden av de här projekten och vad som håller på att hända. Det är ju inte så att det handlar om en liten park med några propellrar, säger Kjellman.


Det är nu man måste reagera. Inte sedan då allt är klart, då är det för sent. Ändå har det varit väldigt tyst med både motstånd och debatt, då det gäller projekten som planeras.


Vi vet inte om vi kan påverka men vi måste reagera nu, säger Bertula.


"Så gott som alla jag känner är emot de här gigantiska projekten men det är som folk skulle ha gett upp direkt. Som om det inte är är någon idé att kämpa emot de här utländska intressena."

Säger Alfred Kjellman.Christer Käld528 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 comentario

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Kevinbenn2
19 mar

I bysamhället pumpade vindkraften vatten till åkrarna och malde säden till bröd. Den förde skeppen över haven. Den ersattes av vatten, kol, olja, gas och kärnkraft, som möjliggjorde befolkningsexplosionen och det moderna samhället. Enda anledning till att vindkraften åter tas i bruk är att rädda klimatet genom att minska mängden CO2 i atmosfären. Oj, vad eftervärlden kommer att ha roligt åt oss.

Uppropet undertecknat!


Me gusta
bottom of page