top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

IPCC:s nya temperaturgraf är "hockeyklubban 2.0"


FN:s klimatpanel IPCC publicerade sin senaste utvärderingsrapport (AR6) 2021. Under 2023 publicerade Clintel Foundation en rapport som kritiserar AR6.


Clintel är en förkortning för Climate Intelligence, och Clintel Foundation tror inte att det finns något klimatnödläge. Sammantaget är Clintels huvudsakliga kritik att IPCC inte har granskat den vetenskapliga litteraturen på ett objektivt sätt, vilket är deras uttalade uppdrag.1)Vad är en "hockeyklubba" temperaturgraf?


Bilden nedan visar en temperaturgraf som "hockeyklubba" för de senaste 1000 åren. Just den här versionen är från sammanfattningen för beslutsfattare av IPCC:s tredje utvärderingsrapport från 2001, och den gäller endast norra halvklotet.
Grafen har behandlats i två tidigare inlägg här på bloggen :Nu har "Hockeyklubban" återkommit


Hockeyklubbsgrafen fick en hel del kritik, och Clintel förklarar att hockeyklubbgrafen senare korrigerades – vilket resulterade i en temperaturrekonstruktion med mer förindustriell variabilitet, och därmed utan en hockeyklubbform. IPCC:s fjärde och femte utvärderingsrapport innehöll ingen temperaturgraf för hockeyklubbor, men i den senaste utvärderingsrapporten (AR6) presenterar IPCC återigen en temperaturrekonstruktion med låg förindustriell variabilitet – den gamla "hockeyklubban" hade i princip återkommit men i ny tappning:
Bild från Summary for Policymakers (sid 6) i IPCC:s senaste utvärderingsrapport.Den nya rekonstruktionen av hockeyklubbans temperatur är baserad på det arbete som utförts av PAGES 2k, flaggskeppet i PAGES-projektet (Past Global Changes). Clintel skriver:


PAGES 2k-gruppen är specialiserad på klimatrekonstruktioner och bestod 2013 av majoriteten av alla aktiva paleoklimatologer. År 2019 publicerade PAGES 2k en ny version av temperaturutvecklingen under de senaste 2000 åren (PAGES 2k Consortium, 2019 4) [hädanefter "SIDOR 2k 2019"]). Överraskande nog skilde den sig mycket från föregångaren. Även om databasen bara hade förändrats något var den förindustriella delen nu plötsligt nästan platt igen. Hockeyklubban var pånyttfödd.


Bevis tyder på att en betydande del av de ursprungliga PAGES 2k-forskarna tekniskt sett inte kunde stödja den nya hockeyklubban och verkar ha lämnat gruppen i tvist.


Samtidigt publicerade avhoppen en konkurrerande temperaturkurva med betydande förindustriell temperaturvariabilitet (Büntgen et al., 2020) Med hjälp av noggrant verifierade årsringar kunde specialisterna bevisa att sommartemperaturerna redan hade nått dagens nivåer flera gånger tidigare. Ulf Büntgens och kollegors arbete ingick dock inte i IPCC:s rapport.


Detta ä en figur från Büntgen et al. 2020, där de jämför sina egna resultat med andra temperaturrekonstruktioner som täcker de senaste 1000-2000 åren, inklusive PAGES 2k 2019. PAGES 2k temperaturrekonstruktion är den vita linjen i mitten, den grå skuggningen är osäkerhetsområdet. Büntgen et al.:s resultat är linjerna EA och EA+. EA är Eurasien (över 30 grader nord), och EA+ inkluderar dessutom den nordatlantiska regionen. Den svarta linjen på höger sida är termometerdata för juni, juli och augusti (JJA) i 30-70 grader nordligt latitudband.


Flera forskare har framfört kritik Stephen McIntyre

Det finns många problem med de kronologier som ingår i PAGES 2k 2019. För att nämna några: En stor del del av årsringskronologierna som ingår i SIDORNA 2k är felaktigt beräknade

PAGES2K:s asiatiska årsringskronologier är ett annat. Det är värre än någon kan föreställa sig. IPCC’s New “Hockey Stick” Temperature Graph | Climate Etc. (judithcurry.com)


Javier Vinós

Tanken att några hundra lågupplösta indirekta säsongsmätningar, främst från norra halvklotet, skulle kunna ge oss en global temperaturrekonstruktion är MYCET främmande. Föreställ dig bara påståendet att valet av sommarmedeltemperatur från några dussin slumpmässiga stationer, mestadels från norra halvklotet, reproducerar de nuvarande globala medeltemperaturförändringarna. Lägg till proxyrekonstruktionen möjligheterna till bias (medveten eller omedveten) i proxyurvalet, plus den enorma osäkerheten i att översätta proxyns fysiska respons till temperatur. Jag tänker inte ens gå in på problematiken med att jämföra proxytemperaturer med instrumentella temperaturer. Varje ansedd forskare bör avstå från att göra det.

Den enda möjligheten att den osäkra processen med en proxy-klimatrekonstruktion kan ge något som närmar sig tidigare klimatutveckling är att validera resultatet med oberoende bevis.

Att motbevisa den nya hockeyklubban är extremt enkelt. Allt som behövs är att visa upp bevisen för den medeltida värmeperioden (MWP), även känd som den medeltida klimatanomalin, eftersom den nya hockeyklubban inte visar det.

Bevisen för den medeltida värmeperioden på norra halvklotet någon gång mellan 900 och 1200 e.Kr. är mycket starka, vilket Büntgen et al. 2020 visar i artikeln ovan (3:e figuren). Det är svårt att hitta en proxy i NH som inte visar en betydligt varmare period inom den tidsramen. För att ta bort MWP:s påverkan på det globala klimatet behövs en anti-MWP i SH. Detta har ett problem eftersom klimatet är mer varierande i NH på grund av dess större landyta och andra orsaker. En anti-MWP i SH som kan få den att försvinna från ett globalt rekord skulle vara en ännu större anomali än MWP.

Och uppgiften blir omöjlig när vi använder oberoende proxyservrar från ekvatorialområdet. Tropikerna reagerar mycket lite på klimatförändringarna. Om de visar en MWP som NH är det omöjligt att det inte har ägt rum.Christer Käld


______________________________________________________________________________


1) En objektiv granskning är åtminstone ett av IPCC:s uttalade uppdrag. På sin Om-sida skriver IPCC bland annat:

En öppen och transparent granskning av experter och regeringar runt om i världen är en viktig del av IPCC-processen, för att säkerställa en objektiv och fullständig bedömning och för att återspegla ett brett spektrum av åsikter och expertis.


469 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

3 comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Goran Akesson
Goran Akesson
29 mar

Ditt inlägg förtjänar en eloge. Själv är jag övertygad om att Bùntgens et al. (rätt tyskt u kunde jag inte skriva) kurva mer överensstämmer med en historisk verklighet.

Jag undrar dock, om Du riktigt förstått IPCCs roll? Din referens från IPCCs 'om' stämmer inte med dess statuter. Betr. IPCCs roll återger jag nedan i oöversatt form från dess statuter (Principles governing IPCC work):

'Role

2. The roll of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change (WG 1, min anm.), its potential impacts and options for adaptation and mitigation (WG 11, min anm.). IPCC reports should be…


Me gusta

annochjan
29 mar

Tack för diskussionen om Hockeystickan som för ca 25 år sedan skulle övertyga den fria världen om att de så kallade växthusgaserna, läs CO2 från de fossila bränslena, snabbt höll på att värma upp atmosfären globalt. Denna uppvärmning utgick från M. Mann’s missbruk av statistik (Wegmanrapporten m.fl.). Den stöddes av FNs klimataktivister och blev politiskt korrekt. Den var med andra ord Mannmade.

De med kunskaper om och insikter i jordens ständiga klimatförändringar har avfärdat Mr Mann och hans forskningar, men vad spelar det för roll när FN likt Goliat dundrar på med sin tunga propaganda.

CO2 har aldrig drivit klimatförändringarna.

Atmosfärens temperatur är tämligen okänslig för sin CO2-halt.

Jordens växtlighet är mycket känslig för atmosfärens halt av ”livets gas”, CO2…

Me gusta

Alvar Nurre Nyrén
Alvar Nurre Nyrén
28 mar

Vilken total kollaps i förtroende för den vetenskapliga, politiska och journalistiska sfären vi kommer att se när naturen och verkligheten oblygt klär av skrönorna ännu tydligare med tiden. Kusliga haverier.

Me gusta
bottom of page