top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Januari 2024 slog värmerekord. Kan vi lita på den informationen?

Flera klimatbloggar har länge beskrivit de allvarliga problemen med yttemperaturrekord, till stor del på grund av Urban Heat Island-effekten (UHI) som äventyrar integriteten hos de allra flesta temperaturstationer.


Den här gången var det EU:s klimatmyndighet Copernicus som kom med nyheten.I två studier för The Heartland Institute har meteorologen Anthony Watts i detalj redogjort för i vilken utsträckning markstationsrekordet i USA äventyras av stationsplacering som bryter mot National Oceanic and Atmospheric Administrations (NOAA) egna standarder för korrekt, opartisk, placering av ytstationer.Två studier med häpnadsväckande resultat!


Watts första studie från 2009 visade att 89 % av ytstationerna i NOAA:s och National Weather Service's (NWS) system var dåligt placerade och gav fel utslag. Efter studien stängde NOAA/NWS några av de mest ifrågasatta och "slarvigt" placerade stationerna som lyfts fram i rapporten. NOAA hade redan insett problemet och hade innan den första studien släpptes etablerat U.S. Climate Reference Network (USCRN), som består av 137 klimat-observationsstationer med den bästa utrustningen, som finns på stabila platser som sannolikt aldrig kommer att äventyras av närliggande utveckling.


Samtidigt lade NOAA också till tusentals tidigare oreglerade stationer som etablerats och underhålls av andra till sitt system.

Det större systemet ger en mer omfattande täckning, men de allra flesta stationerna är, föga förvånande, dåligt placerade. Som ett resultat av detta fann Watts uppföljande undersökning av NOAA:s nätverk av ytstationer att 96 % av de stationer som används för att bestämma USA:s medeltemperaturer är snedvridna uppåt på grund av dålig placering.

Hur allvarligt är problemet?


Som förklarats i en artikel i tidningen Epoch Times har USA:s miljöskyddsmyndighet uppskattat att "dagstemperaturerna i stadsområden är 0,5–3,7 grader C högre än i utanför städerna, och nattemperaturerna är cirka 1–2,7 grader C högre".


Medan temperaturdata från USCRN indikerar liten eller ingen temperaturförändring under dess 18-åriga existens, stöder det bredare nätverket påståenden om att USA värms upp.


Varför är detta en viktig information ?


Det som gäller för USA i det här fallet gäller också för det globala nätverket av ytstationer men även, sedan 2015, för systemet för mätning av havstemperatur. Båda är partiska på grund av dålig placering som äventyrar giltigheten av de uppmätta temperaturerna.Jordens uppvärmning mindre än vad klimatmodellerna säger


En ny rapport från Heritage Foundation av Roy Spencer, Ph.D., tittar på ett något annorlunda problem med temperaturer: skillnaden mellan uppmätt uppvärmning och klimatmodellens temperaturprognoser. Det är inte bara det att jorden har värmts upp mindre än vad partiska temperaturmätningar indikerar, den har också värmts upp mindre än vad klimatmodellerna har sagt att den borde göra med tanke på den mängd CO2 som människor har släppt ut i atmosfären.


Spencers forskning visar att den senaste tidens uppvärmning sannolikt inte enbart beror på människans utsläpp av växthusgaser, och den upplevda uppvärmningen är betydligt mindre än vad klimatmodellerna har förutspått – 43 % mindre, faktiskt. Och det gäller även när avläsningar från de UHI-partiska stationerna ingår.


Spencer undersökte sommartemperaturavläsningar för 12 majsbältesstater i USA. Var och en av de 36 modeller som han jämförde med uppmätt uppvärmning av ytstationer, väderballonger och globala satelliter överskattade mängden upplevd uppvärmning, med de flesta av modellerna fel med 100 % eller mer. (Se bilden nedan)

Tätt befolkade städer


Spencer arbetar också med en storskalig studie för att förklara skillnaden mellan urbana och rurala temperaturstationer globalt, och hur det spelar in i de senaste påståendena om att temperaturerna sätter alla tiders rekord. Hans preliminära data tyder på att den uppmätta uppvärmningen är starkt korrelerad till befolkningstätheten. I takt med att städerna växer och befolkningen ökar och blir tätare packad, stiger temperaturen i stads- och förortsområden snabbare än på den omgivande landsbygden, vilket återigen bekräftar Watts slutsats att temperaturrekordet äventyras av UHI.


Om Watts och Spencers forskning är korrekt, är det inte bara så att klimatmodellerna "blir för varma", som till och med några av deras förespråkare har tvingats erkänna, utan de regelbundet rapporterade ytstationerna går också för varmt.

Mot denna bakgrund ( att NOAA har justerat sina markstationer i USA ) kan man förstå varför (nästan) hela USA visade på ICKE REKORD under NOAA:s mätningar för 2023.

Christer Käld


409 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Christer Käld
Christer Käld
Feb 16

Björn// Börjar nästan hålla med dig. Om det är så som inläggen denna vecka pekar på att vi går mot kallare tider och det börjar märkas så småningom runt omkring oss blir det allt svårare att hitta argument för att hålla koldioxidballongen uppe. Då kommer vi antagligen att få se ännu mera av dessa manipuleringar för att övertyga folket.

Like

Björn Wahlsten
Björn Wahlsten
Feb 16

Kan vi överhuvudtaget lita på någonting?

Den 10 juli 2023 utnämnde UNESCO ön El Hierro till

"a biosphere reserve and geo-park.”

Ön har blivit den första att leva på sin egen 100% förnybara energi, påstår man.

Det låter nästa för bra för att vara sant.

Dock, för det första handlar det bara om elenergin och för det andra är den långt ifrån 100% förnybar.

Hur många orkar kontrollera sanningshalten?

Så här såg det ut i början av denna månaden:

https://youtu.be/kLbvwDPCtZg?si=YVFJUpjZ-bGKWbDV

Like

bengt
Feb 16
Rated 5 out of 5 stars.

Shit in, shit out, (didn't) IPCC say.

Like

Christer Käld
Christer Käld
Feb 16
Like
bottom of page