top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Januari 2024 slog värmerekord. Kan vi lita på den informationen? ::: TILLÄGG

Uppdaterat: 3 mars

Inlägget med ovanstående rubrik duplicerades här på bloggen 15.2. Där visade vi på uppgifter som pekade på att man starkt kan ifrågasätta sanningen i påståendet om att januari 2024 var det varmaste året.

Det som ytterligare skapar misstänksamhet mot påståendet är att NOAA:s mätningar av jordens temperaturer INTE gäller polerna. Allt utanför 70:onde breddgraden räknas inte med.


En berättigad fråga är då VARFÖR man valt att göra så?


Polerna har blivit kallare nu under ett antal år så med deras temperaturer medräknade kommer inte januari i år att nå upp till de värden man såg under toppen av vår nuvarande värmeperiod. Den medeltemperatur man har som jämförelsetal är 1850-1900 och antagligen var mätvärden från den tiden, de få mätvärden som nu finns att tillgå, knappast så "globala" och den fråga man ställer sig är ju huruvida dåtidens mätområden innefattade polerna eller ej?


I vilket fall som helst är det inte seriöst att presentera en global temperatur UTAN att ha med de områden som finns utanför 70:onde breddgraden, de kallaste områden på jorden.


Då blir mätresultatet haltande och icke trovärdigt.Är detta en manipulering igen?I figuren här syns tydligt att polernas områden är utanför mätområden.


Christer Käld


281 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
raskogen
Mar 03

"Det som ytterligare skapar misstänksamhet mot påståendet är att NOAA:s mätningar av jordens temperaturer INTE gäller  polerna. Allt utanför 60:onde breddgraden räknas inte med."


Enligt min karta går 60 breddgraden vid Hangö udd. Allt norr om detta kan väl rimligtvis inte räknas till polarområdet? Allt norr om Utsjoki vid 70 breddgraden kan jag eventuellt godkänna som polarområde. Resonerar jag fel?


Like
Christer Käld
Christer Käld
Mar 03
Replying to

raskogen / Jo du har rätt. Det har blivit ett tryckfel. Jag korrigerar det.

Like
bottom of page