top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Klimatångesten ökar bland de unga - vad tar FN och media för ansvar?

Uppdaterat: 7 dec. 2023

Att ångesten ökar bland folk, speciellt de unga, måste tas på allvar. 8 av 10 har klimatångest visar en undersökning. Medias och framförallt FN:s uppmålade hotbilder om en jord som håller på brinner upp har stor, ja t.o.m. mycket stor inverkan på detta. Börjar det bli dags att lyfta fram denna fråga på bordet och börja göra något åt den? Borde vi bilda aktivistgrupper som står på riksdagshusets trappa varje fredag med plakat som : TONA NER ... DET ÄR INGEN KRIS !Foto : PetteriO

Larm om klimatångest från världens unga Åtta av tio unga har klimatångest. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden och ser med bävan emot att möta den. Det visar en undersökning, som redan har två år på nacken ,där 10 000 unga runt om i världen har medverkat.


Fler än hälften av de 10 000 unga som ingick i studien anser att mänskligheten är dödsdömd. Inte undra på alls efter sådana här mediebilder/rubriker de senaste året ( och då är inte dessa de allra värsta ) :

När Parisavtalet klubbades år 2015 var det många unga som kände hopp. Världens beslutsfattare skulle gå samman för att bromsa den globala uppvärmningen ( trodde man ) – men nu visar en forskning att världens unga i stället känner sig svikna. En internationell forskargrupp med psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter från sex olika universitet har undersökt ungas inställning till klimatet. Undersökningen omfattar 10 000 personer mellan 16 och 25 år i Australien, USA, Storbritannien, Indien, Nigeria, Filippinerna, Finland, Portugal, Brasilien och Frankrike. Åtta av tio unga upplever klimatångest. Nästan hälften av ungdomarna, 45 procent, uppger att klimatångesten påverkar deras dagliga vardag och sättet de äter och sover. Fyra av tio är tveksamma till att skaffa egna barn på grund av klimatförändringarna. Över hälften anser att mänskligheten är dödsdömd. Tre fjärdedelar är rädda för framtiden. Det är svårt att vara oberörd efter sådan statistik. Borde man kanske göra nånting då åt detta? Vari ligger problemet?

Största studien i sitt slag – " När vi började med den här forskningen visste vi att många barn och unga var oroliga och rädda för klimatförändringarna, men vi visste inte hur rädda de var. Det är lätt att slå från sig och säga att unga alltid oroar sig för något " säger Caroline Hickman vid University of Bath som är en av studiens huvudförfattare. Studien beskrivs som den största vetenskapliga studien om klimatångest hos barn och unga, och resultaten publiceras i tidskriften The Lancet Planetary Health. Var kan vi då hitta orsaken ? I intervjun med Hickman säger hon också så här: " Vi kan samtidigt se att deras oro är befogad, eftersom de lyssnar på vad forskarna säger".

Här är grundproblemet som i en liten ask. FN:s klimatpanel IPCC har mycket skickligt och medvetet ända från dess start 1988 gradvist skruvat upp hotelser om kommande undergång. De har systematiskt undanhållit forskningsresultat som bl.a. visar på att: - de av IPCC använda datormodellerna för att ta fram prognoser inte är tillförlitliga - datormodellernas resultat ger överdrivna temperaturprognoser - datormodellerna beaktar bl.a. inte förändringar i moln, albedo och solaktivitet

- temperaturerna kommer att gå ner igen - som de alltid gjort i historien

- atmosfärens CO2-halt är mättad nu och har inte så stor växthuseffekt mera - havens termohalina effekter är drivande krafter i klimatförändringen i dag - inte CO2 - extremväder inte beror på varmare väder - antalet och omfattningen av extremväder har konstant minskat sen 1800-talet - klimatförändringar sker men det är långt ifrån en kris I stället har de hållit fast vid sin ensidiga teori att det är bara våra egna utsläpp som är orsaken till att det blir varmare och bara genom att få bort dem så har vi en chans att rädda jorden från en katastrof. Man tar till alla medel, nu närmast påven, för att tuta i oss folk att vi ännu har en chans - men snart är det försent. Hoten om kollaps har nästan blivit vardagsmat. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå att Hickman tycker att deras oro är befogad för att de tror på forskarna, som i detta fall är FN.Aktivister efterlyser handlingskraft 25-åriga Luisa Neubauer är klimataktivist och bor i Tyskland. Hon anser att regeringarna inte agerar så kraftfullt som de borde. – " Klimatkrisen i sig självt är en börda vi kan hantera. Det vi inte kan hantera är den ständiga overksamheten och trögheten från regeringarna. Det är oacceptabelt när vi vet att vår framtid står på spel ", säger hon.Visst förstår vi de ungas reaktion. Det är naturligt att reagera så mot bakgrund av den information de får. Det finns inga gränser för aktivisters rätt till civil olydnad. Det går före allt annat. Sådant som görs för "klimatets bästa" hyllas av media, ges lov till från skolan och det straffas man inte för i samhället. Men vi skall inte skylla på ungdomarna. Deras reaktion är bara en spegel av den klimatbild de fått.

Vad har vi vuxna för ansvar?

Visst har föräldrar, lärare och alla vuxna ett ansvar. Att sakligt berätta för barnen om att man inte alls är så säkra på att jorden skall gå under. Att den har klarat sig förr genom ännu värre klimatförändringar. Att det är bara tidningarna som tar i lite väl häftigt. Att det kanske inte har någon inverkan ifall vi får bort allt mänskligt skapat utsläpp, jorden bestämmer själv hur det kommer att bli. Men hur kan vuxna som själva inte hört och läst annat än hot om undergång och att koldioxiden är den stora boven- och den skall bort- sakligt och oberört säga till de unga allt detta? Berätta om ALLT som kan påverka klimatet och få dem att inte vara rädd. Det går ju bara inte ihop.

Var ligger då problemet? Även om grundproblemet ligger hos FN så är det ändå media som har den största makten att påverka oss. De bestämmer VAD som läggs ut. De bestämmer vilka rubriker som läggs. De bestämmer om ingressernas innehåll. De bestämmer om notisernas innehåll. De bestämmer vilka bilder som visas. De bestämmer när det läggs ut och vilken plats det får i rutan/tidningen. Allt detta påverkar folk och det vet man om. MEDIA HAR MAKT.

Om media överlag hade bestämt från början att också se på vad andra forskare har kommit fram till och på det sättet få en balans i debatten i stället för att ensidigt lyssna på FN:s hot och ytterligare spä på ... Om media hade använt ett filter i sina rubriker och notiser för att tona ner alarmen i stället för köra på med värsta råstyrka ... Om skolorna hade varit vakna och i tid tagit upp klimatfrågan ur ett historiskt perspektiv och vägrat tala om kris i stället för att understöda aktivismen och lära eleverna om hur man så snabbt som möjligt skall få bort " föroreningen " CO2 ur luften ... Om politikerna hade vågat ställa sig tveksamma till de orimliga och onödiga klimatmålen i stället för att köra huvudet i väggen och toksatsa miljarder på gröna projekt som varken är ekonomiskt hållbara eller ger den nytta man tror...

... hade våra ungdomar med stor sannolikhet mått betydligt bättre i dag !

Om inte FN och media tar tag i sin klimatinformation kommer ohälsan att fortsätta öka. 8 av 10 är ju inte ännu alla. Det kan bli 10 av 10 också.
90 visningar4 kommentarer

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Dec 07, 2023

Två saker slog mig.

Det första är att det minsta problemet är ipcc. De reagerar naturligtvis på politiska incitament, men jag lovar att det är omöjligt att se något som tillnärmelsevis motiverar existentiell ångest i det vetenskapliga kapitlet. Skillnaden mellan den bild de har och ipcc är enorm jämfört mellan den och den vetenskap som är mer skeptisk och ipcc.

Det andra är att fyrtio år av växande ångest och nästan ensidig övertygelse överlag bland politike, media, och samhället har varit så enormt oproduktivt. Jämför detta med hur vi hade agerat om vi som vi befarade hade fått slut på olja - när till och med de urfattiga medeltida holländarna klarade av att omrringa landet med dammar genom att härma…


Like

annochjan
Dec 05, 2023

Tillägg till min tidigare kommenter.

”The fundamental cause of the trouble in that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt” - Bertrand Russel

Heder år sceptismen😀

Like

annochjan
Dec 05, 2023

Läser man det här inlägget noggrant inser man snart att det finns två narrativ i klimatfrågan. Det ena grundas på och FN - UNFCC med alla rapporter som media glatt förmedlar. De grundas på klimatmodeller som i sin tur grundas på mer eller mindre medveten manipulation. Den andra berättelsen, skeptikernas, grundas på mätningar i verkligheten och den vetenskapliga metoder där man öppet redovisar grunda, metoder och diskuterar slutsatser, hypoteser.

Skeptikerna och dess åsikter och insikter går emot FN-följarna och deras influensers. De smutskastas och värre de tystas i från medierna och får aldrig vara med på ett just sätt i media.

Skeptikerna anser på sin vetenskapliga grund att det inte finns någon klimatkris.

FN är en mäktig politikerorganisation vars mål…


Like

Christer Käld
Christer Käld
Dec 05, 2023Stella Lindblom Jag hade klimatångest en gång i tiden. Var övertygad klimatkramare och kunde inte fatta hur korkade folk var som inte förstod allvaret.

Sakta men säkert började alltfler se ljuset, så som jag såg det. En känsla av gemenskap spred sig och jag tänkte att "vi kommer att fixa det här, vi i mänskligheten".

Efter en tid började jag märka att det var svårt att debattera öppenhjärtigt. Jag blev utbuad på forum om jag ens frågade på vilket sätt klimatförändringen skedde eller på vilket sätt koldioxiden gjorde så mycket skada. Jag blev utfryst, kallad klimatförnekare därför att jag ställde frågor för att bättre förstå. Jag blev förvirrad, ledsen och till sist arg.

Jag läste, pratade med några som…

Like
bottom of page