top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

NÄR SKALL ALARMISMEN FÅ ETT SLUT? ::: Del 2/4 Hotet om korallrevens kollaps.

Uppdaterat: 21 feb.

Massmedia försöker få oss att tro att havens korallrev mår dåligt och att detta då som vanligt skulle bero på de antropogena utsläppen. Vi kan visa på forskning som inte håller med om detta.


Ett blomstrande korallrev.Så här har vi blivit vana vid att höra/läsa om korallreven i medierna:

Korallreven INTE på tillbakagång- ingen oro alls


ABC News publicerade en artikel i Associated Press (AP) med titeln: "Klimatförändringarna skadar koraller över hela världen. Men de här reven frodas. ( tyvärr är artikeln numera borttagen )

Artikeln är missvisande på åtminstone tre sätt:

för det första

är korallreven inte på tillbakagång över hela världen som AP-skribenterna hävdar;

För det andra är temperaturförändringar bara en typ av stressfaktor för koraller, historien visar på att andra faktorer spelar lika stor eller till och med en större roll när korallreven har minskat;

För det tredje

ger den inga bevis för att klimatförändringar ligger bakom den senaste tidens havsuppvärmning, snarare antar den detta, och ignorerar naturliga faktorer som förändringar i oceaniska svängningar som historiskt har orsakat temperaturförändringar.


Ny forskning visar att stora delar av haven som bebos av koraller faktiskt har sett en nedgång i temperaturen under de senaste två decennierna.

Vatten som blir för varmt får koraller att driva ut sina färgglada alger och bli vita. De kan överleva om temperaturen sjunker, men de blir mer sårbara för sjukdomar och kan så småningom dö.

...

Derek Manzello, samordnare för National Oceanic and Atmospheric Administration's Coral Reef Watch, sade att hittills i år har minst 35 länder och territorier i fem hav upplevt massblekning av koraller.

...


Klimatmodeller igen!


Manzello sa att klimatmodeller tyder på att alla världens koraller kommer att drabbas av allvarlig blekning varje år från och med omkring 2040.


Varmare vatten är inte nödvändigtvis dåligt för korallreven. Som beskrivs i Climate at a Glance: Coral Reefs har koraller existerat kontinuerligt under de senaste 60 miljoner åren och överlevt temperaturer och koldioxidnivåer som är betydligt högre och lägre än vad som sker idag.


Faktum är att koraller trivs i varmt vatten, inte kallt vatten och den senaste tidens uppvärmning har gjort det möjligt för koraller att utöka sitt utbredningsområde mot polen, samtidigt som de fortfarande trivs nära ekvatorn. Så det är helt enkelt falskt att göra det universella påståendet, som Kelly Drinnen, utbildnings- och uppsökande specialist för Flower Garden Banks, gjorde i AP-artikeln att "korallreven minskar över hela världen".Korallblekning är inte samma sak som koralldöd


Som diskuterats i flera inlägg här ( till exempel ), trots upprepade blekningshändelser de senaste åren, upplevde Stora barriärrevet, världens största korallrevssystem, nyligen sina två högsta år av korallutbredning. Detta är bara ett exempel som visar korallernas motståndskraft och anpassningsförmåga till temperaturförändringar. Korallblekning är inte samma sak som koralldöd, och de flesta koraller som har blekts har återhämtat sig.

Under de senaste åren har forskare också upptäckt att jorden var bebodd av mycket fler koraller på många fler platser än man tidigare trott.

Även om det förvisso är sant att vatten som värms upp för mycket, för snabbt kan orsaka korallblekning, är havsuppvärmning varken ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för att orsaka sådan blekning vid korallrev under alla förhållanden. Faktum är att temperaturförändringar inte är den enda orsaken till blekning, eller ens den primära i många fall.


Som forskning har visat har till exempel olämpligt kommersiellt fiske, avrinning på land och föroreningar från jordbruk och stadsutveckling längs kusterna, sedimentering, kemikalier i vissa solskyddsmedel och perioder med snabbt svalnande vatten kopplats till blekning och minskningar av lokala korallpopulationer.

Havet har kylts ner


Ja, du läste rätt, data tyder på att havsnedkylning har skett över stora delar av östra och centrala Stilla havet under de senaste två decennierna, vilket motbevisar påståendet att all korallblekning där har orsakats av uppvärmning.

De farhågor som uttrycks om framtida blekning och massminskningen av koraller i berättelsen bekräftas faktiskt inte av faktiska trendanalyser, utan genereras snarare av datormodellprognoser. Man har gång på gång visat att datormodeller gör ett dåligt jobb med att återspegla verkligheten och ändå fortsätter man med att använda sådana verktyg.Viktig upptäckt har nyligen gjorts


Ett stort undervattenslandskap av korallhögar som täcker 6,4 miljoner hektar ( ungefär halva Danmark ) har hittats utanför sydöstra USA:s kust. Detta anses vara den största livsmiljön för djuphavskoraller som hittills upptäckts.
Korallkolonier klarar sig mycket bättre än vad som vanligtvis hävdas av mainstream-media, som regelbundet basunerar ut korallernas förestående undergång, som påstås bero på klimatförändringar orsakade av människan.


Detta är det största djuphavskorallrev som någonsin upptäckts i världen.

75% av världens hav har ännu inte kartlagts så det kan finnas mera.
Stora Barriärrevet har återhämtat sig


Kanske viktigast av allt är att nya bevis visar att en stor del av de blekta korallerna i Stora barriärrevet håller på att återhämta sig helt. En studie av Peter Ridd ( Australien ) avslöjade att inte bara korallerna vid Stora barriärrevet återhämtar sig, mängden friska koraller är nu på en rekordhög nivå.H. Sterling Burnett311 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Goran Akesson
Goran Akesson
Feb 20

En mycket bra genomgång av läget för våra korallrev!

Till de i inlägget momentana orsakerna till förändring i korallreven bör nämnas speciellt för Stora Barriärrevet följande:

•Tillfälliga men återkommande storskalig invasion av sjöstjärnan Törnekrona. De äter glupskt av stora områden. Törnekronan har få predatorer, t.ex. vissa arter av Tryckarfisk och Rovsnäckor. Dessas utbredning är jag inte bekant med.

• Törnekronan har ett larvstadium; det produceras stora mängder sådana vid invasion av dessa. Larverna är frisimmande och driver med havsströmmarna. P.g.a. accelererad utfiskning generellt, äts för få larver upp av kustnära fiskbestånd.


Naturen korrigerar ändå korallrevens fortlevnad. Momentana minskningar har inget med koldioxidhalter i atmosfären eller (nonexistent) acidifiering av haven att göra. Klimatalarmism har heller inget med vetenskap att göra.


Like

bengt
Feb 19
Rated 5 out of 5 stars.

Som alltid, väl formulerat och intressant. Bloggen är ett gott tillskott!

Like
bottom of page