top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Några gräsrotsfunderingar om vindkraften

Uppdaterat: 19 nov. 2023

Vad många inte förstår är att vindkraft är mycket mer än det som syns ovanför marken. Före vind­möllorna är på plats skall det röjas skog, byggas ­vägar, sprängas berg, köras tonvis med grus i hundratals lastbilslass ­beroende på storleken av möllorna och parken, dras elkablar, förstärkas elnät som inte mäktar svälja elen när det väl blåser vilket innebär att man måste hålla möllorna stilla.


När vägarna är i skick körs tonvis med betong till fundamenten för att kunna resa dessa gigantiska kraftverk. Det kan tilläggas att kraftverken också kommer någonstans ifrån, i de flesta fall från Kina. Det kan man kalla för transportsträcka!

Vingarna görs av glasfiber, kol­fiber och aramidfiber, låter inte heller så grönt. Rotorbladen har en begränsad livslängd, vad händer med de ­oåtervinnbara bladen? Går det som till exempel på Gotland där det ligger högar av utbytta rotorblad. På dem kan man se att stora bitar fattas, som bara slungats ut i naturen.

Sedan kräver motorer och andra komponenter ständigt underhåll, tvärtemot vad man hoppats från början. En del komponenter kommer från Afrika,Indien eller Kina, görs av malm som bryts i gruvor, i många fall genom barnarbetskraft. Var det inte så att vi skulle undvika gruvdrift för miljöns skull?

Man undrar också var De Gröna står i denna fråga, det enda gröna i detta sammanhang är ju faktiskt vinden.

Bara detta borde få vem som helst fundersam över lönsamheten?

Ja, men nu ska vi ju rädda planeten, som man sa från Korsnäs i en inter­vju för Yle angående en even­tuell vindkraftspark med 100 snurror ute i havet. Där kan man snacka om produktionskostnader. Hoppas Korsnäs har ryggen fri. Politikerna kan ju gå och sprätta med hängslena så länge bolagen hålls på fötter och skatten rullar in, vad som händer när de gör konkurs är ju någonting helt annat. I det flesta fall har väl politikerna redan ”ridit vidare” och skattebetalaren får ta smällen, men vem städar upp? Eller lämnar man bara allt i havet?

Vattenfall, som ju då är intresserat av att bygga utanför Korsnäs, har nyligen gjort en brakförlust och blivit tvungna att dra sig ur ett stort vindkraftsprojekt utanför Stor­britannien. Inte enda stället Vattenfall backat ur, så man undrar hur pålitligt Vattenfall sist och slutligen är.

Då har vi inte heller tagit männis­kor och djur i beaktande, männis­kor får problem med ljudet, vibrationer, blinkande lampor, försämring av tomtvärden.

Djuren har ingen möjlighet att värja sig, bara att flytta på sig. I Norge har man nu räknat till hundra havsörnar som krockat med vindkraftverk och dött eller brutit vingarna och fått avlivas, detta på grund av endast en vindkraftspark. Vad händer med fisken, havsbottnen som inte­ från förut är i bästa skick på grund av utsläpp? Har man gjort miljökonsekvensbedömning?

Samma gäller ju landbaserat, vem städar upp, har vi en backup-plan?

Vad jag förstått är det mark­ägaren som i sista hand är skyldig att städa­ upp, eller är kommunen (skatte­betalarna) skyldig att ta hand om skrotet och betongen när den dagen kommer? Nej, nu kör vi och ser hur det går.

En undersökning som gjordes i Sverige av vindkraftsparker som uppförts mellan 2017 och 2021 kons­taterade att de går med förlust, ägs till största delen av utländska bolag som inte har någon annan anknytning till landet. Så man undrar när det de tar sitt pick och pack och lämnar skrotet.

Finland brukar ligga lite efter Sverige, så även när det gäller vindkraft, men i stället för att ta lärdom ska vi göra samma misstag.

Malax kommun tror dock hårt på vindkraften verkar det som, ­eller är det även här främst skatte­inkomsterna som lockar? I mina hemtrakter Rönnholm/Rainebäck har man nyligen startat en vindkraftspark, utan att desto mera­ ha en tanke på att där ligger en vatten­källa som ger vatten till halva Malax.­ Vad händer när, som i Pyhäjoki, aggre­gaten börjar läcka olja och oljan­ sprids via vingarna och vattendrag och kanske når källan? Inte så lockande­ att plocka bär och svampar runt dessa monster heller.

Därtill har vi mikroplaster som slits, lite beroende på i vilka väder­förhållanden kraftverken står, det blir en hel del mikroplast i natur och hav om man räknar samman all vindkraft i landet. När man sedan byter ut rotorbladen är de gamla­ som sagt inte återvinningsbara. Bladen innehåller också pfas, som är ett ­icke nedbrytbart gift som sprids runt möllorna och tas upp av djur och växter.

På Jylland (Danmark) var man tvungen att nödslakta 180 kor som betat på strandängar och fått i sig pfas och inte fick säljas som människo­föda. Undrar hur älgarna mår efter några år.

Vindkraften är ingenting annat än en subventionerad miljardindustri med teknik som bara levererar el när det blåser och som en liten klick gör pengar på och skattebetalarna betalar. Undrar vad journalisternas ansvar är i denna propaganda av och med storindustrin. Har vi tänkt till ordentligt här? Verkar inte så.

Christer Rönnholm

55 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2件のコメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
robert.juslin
2023年10月27日

Igen ett vettigt inlägg i klimatvett.

Den som vill få sig serverad el energikunskap, sök i YouTube på Jan Blomgren.

En professor som förklarar el produktion och -överföring och alla de problem som

vind- och solkraftverk för med sig.

Blomgren är en fantastisk förläsare som det alltid är ett nöje att lyssna på, jag hoppas

att någon politiker också skulle ta till sig den faktakunskap som Blomgren bjuder på.


I Tyskland kör man nu inför vintern igång ett stort brunkolskraftverk som stått i "malpåse" i flera år.

Tysklands energivende (energielände) har medfört höga elpriser, industrier som söker sig till ställen

med billigare och pålitlig el och via Nordpol höga och kraftigt varierande börspriser i hela området.


いいね!

Christer Käld
Christer Käld
2023年10月27日

Om hållbarheten är 15-20 år, spåren i naturen rätt anmärkningsvärda och lönsamheten betvivlande - är det då rätt väg att gå? Borde vi kräva gedignare konsekvensbedömningar innan det satsas fullvärdigt? Är möllorna vackra att se på eller förfular de landskapet? Vad tycker ni? Kommentera gärna din åsikt 😏.

いいね!
bottom of page