top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

NY studie bekräftar: varmare klimat ökar atmosfärens koldioxidhalt-inte tvärtom som IPCC påstår

Uppdaterat: 25 nov. 2023

IPCC, våra politiker och media anser att våra koldioxidutsläpp ökar atmosfärens CO2 -halt som sedan driver upp temperaturen. Forskare utanför IPCC:s sfär har under en längre tid haft en åsikt som går precis tvärt emot, nämligen att temperaturförändringen kommer först och den driver sedan upp koldioxidhalten i atmosfären. Om man ser frågan ur en ren fysikalisk synvinkel så är det rent omöjligt att CO2 skulle driva temperaturen. En vätska, t.ex. en flaska vichy som innehåller en gas, i detta fall koldioxid, kan rymma betydligt mera gas om den är kall än om den är varm. På jorden är det havet som lagrar den största delen av gasen CO2 (96 % ). Vattnet i havet rör på sig med hjälp av s.k. havsströmmar. Vattnet förflyttas i och mellan oceanerna men även mellan djupet och ytan. Det är dessa rörelser som bl.a. förändrar klimatet på jorden. Ny forskning bekräftar att det är temperaturförändringarna i haven som främst orsakar att atmosfärens CO2 halt förändras. Det är forskarna Demetris Koutsoyiannis och Antonis Christofides som undersökt förhållandet mellan T och CO2 och kommit fram till följande slutsats:Figur 13. Schematisk bild av de undersökta möjliga orsakssambanden i klimatsystemet, med noterade typer av potentiell kausalitet. Figuren visar hur jordens Albedo ( reflektion ), ENSO ( svängningar i hav och atmosfär ) och oceaners temperaturer styr atmosfärens temperatur som sen styr atmosfärens CO2.  • Alla bevis från analyser av de längsta tillgängliga moderna tidsserierna för atmosfärisk koncentration av [CO2] vid Mauna Loa, Hawaii, tillsammans med den globalt genomsnittliga T, föreslår ett enkelriktat, potentiellt orsakssamband med T som orsak och [CO2] som effekt. Denna kausalitetsriktning gäller under hela den period som omfattas av observationerna (mer än 60 år).

  • Säsongsvariationer, som återspeglas i olika faser av [CO2] tidsserier på olika breddgrader, spelar ingen roll i potentiell orsakssamband, vilket bekräftas genom att ersätta Mauna Loa [CO2] tidsserier med det i Sydpolen.


52 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page