top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

POLARVIRVELN KRÅNGLAR ::: Del 1/3 El Niño och dess påverkan

Inte bara över Skandinavien utan snart sagt hela Norra hemisfären har vi de senaste veckorna upplevt en explosion av kall Arktis luft som lagt sig som en gummimatta över oss. Kappor, yllelångkalsonger och tjocka handskar kommer fram ur garderoberna och värmare arbetar på övertid.

Vad är det egentligen som pågår? Är det någonting unikt?

Allt har dock en naturlig förklaring.Vinterns TRIO


Det finns en rad olika faktorer som formar varje vädersäsong. Vissa är stora, men de flesta är små. Hur de arbetar tillsammans i en mycket fin och känslig balans avgör det slutliga väderresultatet.


Det finns tre storskaliga faktorer som vi skall se närmare på i denna tredelade serie:


  • El Niño och dess påverkan (ENSO)

  • Den stratosfäriska polarvirveln

  • Kvasi-tvåårig oscillation (QBO)


Var och en av dessa faktorer kan ha olika faser: varm, kall, positiv, negativ, öst, väst och så vidare. Varje år är ett nytt år då vi kan ha en annan kombination av dessa faktorer, vilket då också skapar ett annat vinterväderresultat.

Vi skall granska var och en och titta på deras roll för just denna vinter. Dessa tre kompletterar varandra i en känslig maktbalans.


El Niño och dess påverkan

Vi har att göra med ett komplext vädersystem där händelser påverkar varandra. En rätt stark ( men inte rekordstark ) El Niño-händelse har varit, och är fortfarande den viktigaste influensen under vintern 2023/2024 över norra halvklotet. Men det finns också den ökända polarvirveln som spökar till det och en ny anomali högt upp i stratosfären. Dessa behandlar vi i de övriga delarna.

Bilden nedan visar de faktiska tryckavvikelserna under vintersäsongen 2009/2010. Den vintern innehöll en mycket intressant dans mellan El Niño och polarvirveln, vilket då skapade ett mycket imponerande kallt vintermönster långt söderut.

El Niño är ett klimatmönster som beskriver den ovanliga uppvärmningen av ytvattnet i östra tropiska Stilla havet.

El Niño är den "varma fasen" av ett större fenomen som kallas El Niño-Southern Oscillation (ENSO).

La Niña, den "kalla fasen" av ENSO, är igen ett mönster som beskriver den ovanliga avkylningen av regionens ytvatten.


El Niño och La Niña anses vara havets del av ENSO, medan Southern Oscillation är dess atmosfäriska förändringar.


Figuren visar en satellitbild tagen 23.1 2024. Av bilden ser man tydligt den temperaturavvikelse ( som ett band längs ekvatorn ) som årets El Niño åstadkommer. Gul färg visar ca +3 C, röd visar ca +1 C och blå visar ca -1 C anomli.Hur uppstår El Niño?


När passadvindarna drivit varmt vatten åt väster så länge att nivån där höjts en halv meter, har varmt vatten tryckts ner ända till 300 meter, så att ett enormt förråd av "värme" bildats.

Då tappar passadvindarna taget, så att nivåskillnaden trycker iväg vattnet mot öster. Hela havet mellan Peru och Australien blir varmt. DET är El Niño !

Vattnet får då så stor fart att nivån vid Peru stiger. Det pågår något år, tills nivån trycker tillbaka vattnet mot Australien. Då sugs kallt djupvatten upp, så att ytvattnet blir kallt, till slut ända till Australien. Det är La Niña.

Vattnet fortsätter att skvalpa fram och tillbaka mellan kontinenterna tills jämvikt nås, varefter allt börjar om igen.


En kort video ( 4:26 ) förklarar enkelt förloppet:

En El Niño kommer oregelbundet med 2-7 års mellanrum


El Niño har en inverkan på havstemperaturen, havsströmmarnas hastighet och styrka, kustfiskets hälsa och det lokala vädret från Australien till Sydamerika och vidare. El Niño-händelser inträffar oregelbundet med två till sju års mellanrum. El Niño är dock inte en regelbunden cykel, eller förutsägbar i den bemärkelsen som tidvatten är. Både dess styrka och frekvens är oförutsägbar.


Vi är alltså just nu mitt in i en El Niño. Innan den hade vi en La Niña som varit aktiv under de senaste tre vintrarna.


Följande bild nedan från NOAA Climate visar den typiska cirkulationen under en El Niño-händelse. Under en El Niño orsakar stigande luft i östra Stilla havet fler stormar och nederbörd och sänker trycket över den regionen. Samtidigt sjunker luften i västra Stilla havet, vilket orsakar stabilt väder och högtrycksförhållanden.

El Niños vinterprognos


Nedan finns en analys-/prognosgrafik från NOAA-CPC, som visar den långsiktiga prognosen för huvudregionen ENSO. Den här gjordes 23.9 2023. Prognosgenomsnittet skulle ha en anomali på +1,5 grader i mitten av vintern. Det anses vara en måttlig till stark El Niño-händelse, som dock förväntades ha en betydande väderpåverkan.

I dag vet vi att NOAA:s prognos inföll ganska väl. Vi vet att toppen nu är nådd och att den stundvis på vissa ställen gick upp till +2,0 men genomsnittet närmare 1,5.


Årets El Niño väntas dö ut i maj/juni någon gångFiguren nedan har redan visats i ett inlägg men jag kopierade den hit eftersom den så bra visar hur årets EN hittills verkat.

Riktigt kraftiga El Niños


El Niño 1982-1983 var århundradets starkaste och mest förödande år, kanske den värsta i historien. Under den perioden kollapsade inte bara passadvindarna – de vände. Dess effekter var också långvariga. Tolv år senare levde en våg av varmt vatten från El Niño 1982 vidare (1994 mätte den bara ca 20 cm djup och färdades cirka fem kilometer i timmen).Klimatforskare och historiker har visat att El Niño-fenomenet vid upprepade tillfällen har påverkat historiens förlopp och att så kallade meganiños (kraftiga El Niño-perioder som varar åtskilliga år, eller till och med decennier) även utplånat hela kulturer. Det finns El Niños som varit så kraftiga att de bevisligen påverkat jordens rotationshastighet även om det varit knappt mätbart.

I nästa del skall vi se närmare på hur polarvirveln och jetströmmarna påverkar vårt vinterväder.Länkar:

301 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page