top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Vad är en klimatskeptiker?

Uppdaterat: 25 jan.

Vi reder ut vad ordet "klimatskeptiker" innebär och jämför detta begrepp med de närliggande orden "klimatförnekare" och "klimatalarmist". Är man mitt emellan så blir det väl "klimatneutral".


Den bild som klimatalarmister har om framtiden


Klimatskeptiker, eller hellre klimatrealist som vi själva kallar det , är oftast ( men inte alltid ) en insatt person i klimatfrågan som dragit slutsatser som motsäger den allmänna åsikten i MSM och bland våra politiker. En klimatskeptikers slutsatser kommer ofta från evidensbaserad vetenskap, t.ex de tusentals artiklar som inte får plats i IPCCs rapporter då de skulle ge en "otydlig" bild av läget.


Klimatskeptikern är för det mesta en mansperson ( av en konstig anledning ) med en naturvetenskaplig utbildning och med en naturlig skepticism speciellt mot den alltmer politiserade klimat"debatten" (som aldrig tillåtits finnas). När otvetydiga bevis framläggs för en klimatskeptiker ändrar denne sin uppfattning i just den frågan.


Detta är skillnaden mot en klimatförnekare som genom en politisk övertygelse inte tar till sig någonting som går på tvärs mot sin känslomässigt uppbyggda övertygelse. En klimatförnekare tror inte på klimatförändringar i sådan omfattning att de inverkar på människan och samhället överhuvudtaget.


Klimatförnekarens motpol är klimatalarmisten, som tyvärr idag är den vanligaste bland de som "tagit ställning" för den allmänt rådande åsikten. Allt som motsäger en "omställning" (som ingen vet vad det är) eller vad som är "hållbart" (som heller ingen riktigt vet vad det är, bara vad som INTE är hållbart), är dock klimatförnekelse enl. klimatalarmisten. Det är också oftast de sistnämnda som använder sig av beteckningen "klimatförnekare" för att stänga ner alla diskussioner. Eftersom det finns en risk annars att den omsorgsfullt uppbyggda världsbilden krackelerar.


Alla borde vara klimatskeptiker eftersom de alarmistiska rubrikerna i dag får ett så stort genomslag i samhället att det borde utlösa en varningsklocka. De flesta larm är dessutom överdrivna, kraftigt vinklade eller till och med felaktiga rent faktamässigt. Det senaste är ju accelerationen av utrotning av olika arter, vilket bara är spekulationer. Man hittar nya arter i floran och faunan i snabbare takt än nuvarande arter dör bort.


Andra myter är att extremt väder skulle ha ökat i omfattning (finns inte stöd i observationer möjligtvis med undantag för värmeböljor), eller att den moderna temperaturökningen skulle vara onaturligt hög och/eller snabb. När ovetande politiker eller "experter" går ut och påstår det ena eller andra så är det oftast enbart klimatskeptikern som kollar källan. De flesta säger "amen" och tar det som en sanning för att "vetenskapen" har sagt så.


En klimatskeptiker värjer sig mot de religiösa övertonerna och kräver fakta. Det visar sig då att dessa fakta är mycket skakiga och osäkra. I många fall kan man inte dra några slutsatser alls utan man hänvisar till konsensus och modellkörningar. Dessa är ju inget annat än kvalificerade gissningar men hanteras som sanningar av bl.a. våra myndigheter.


En klimatskeptiker använder sig aldrig enbart av klimatmodeller för sina slutsatser utan anser att observerade data spela en minst lika stor roll. Problemet kan vara att man då hamnar på samma "sida" som förnekare, konspiratoriker, Donald Trump och andra. Man tillskrivs därefter åsikter i andra sammanhang som man kanske inte har. Populärt brukar vara "köpt av oljebolag"-argumentet som dock mest används I USA. Det kan finnas en stor "dold" grupp inom arbetslivet som skulle passa in under rubriken klimatskeptiker men av rädsla för repressalier av någon form, mobbning eller allmän åsidosättning väljer man att vara tyst om sin åsikt. Det är inte ovanligt att klimatskeptiker blir bemötta med misstro och får olika nedsättande benämningar för att förtydliga hur "dumma" de egentligen är.


Allt detta är dock något man får ta eftersom den vetenskapliga metoden tar ingen politisk hänsyn. Klimatskeptiker är svårt att vara just nu i det känslostyrda och klimathysteriska tonläget i Europa där klimatmål och grön energi tar ALL plats. Fakta får inte stå i vägen. "Vi MÅSTE NÅ VÅRT KLIMATMÅL".... Man får hoppas att inte alltför mycket hinner förstöras i samhället innan man upptäcker att grunden för alltihop kanske stod på lösan sand.

Vår klimatskepticism bekräftas av professor Judith Curry, forskarna Happer & Lindzen, fysiker och nobelpristagare John Clauser och många andra forskare inom området som inte säger emot AGW ( =antropogen global uppvärmning ) men anser att osäkerheterna är stora och överdrifterna många samt att föreslagna åtgärder inte har någon inverkan utan, tvärtom, kan ställa till stor skada, framförallt för de allra fattigaste.Jan Lindström & Christer Käld / två klimatrealister

605 visningar10 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page