top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Vad händer med de fattigaste länderna om vi tar bort deras fossila bränslen?Frågan ovan ställdes till Steve Savyer, en ingenjör med lång erfarenhet av energifrågor.

Det här är hans svar och då utgår han från det fysikaliska faktum att CO2 med dagens koncentration i atmosfären inte mera fungerar som en effektiv växthusgas.


Vi kan inte upprätthålla vår levnadsstandard utan fossila bränslen, och moraliskt och etiskt bör vi inte hindra tredje världen från att dra nytta av fördelarna med att använda fossila bränslen, energi och teknik för att utveckla sitt eget samhälle och sin egen civilisation.


Det är moraliskt och etiskt oförsvarbart.


Vissa tror att de har ett moraliskt övertag (att rädda planeten för framtiden från någon okänd fara), men vad de gör mot de 3 miljarderna människor i tredje världen genom att begränsa deras förmåga att använda fossila bränslen är inte försvarbart.


Vad har hittills skapat vår levnadsstandard?

När tänkte du senast på all den utveckling som förvandlat det naturliga självhushållande livet i det förflutna till vår människovänliga miljö av idag, vilket åstadkoms genom att använda högteknologiska, mestadels fossilbränsledrivna maskiner eller fossila bränsleprodukter (plast, till exempel)? Utveckling innebär vattenreningsutrustning, bevattningssystem, gödningsmedel och bekämpningsmedel, genetiskt förbättrade grödor, dammar, strandvallar, uppvärmning, luftkonditionering, robusta hem, dränerade träsk, centrala kraftverk, läkemedel och vacciner, land-, vatten- och lufttransporter, kläder för alla miljöer, brytning av sällsynta jordartsmetaller för vår elektronik och till och med krämer, lotioner och smink. Listan kan göras lång.


Allt detta hände inte bara magiskt. Det var en lång process som främst har skett under den industriella revolutionen och som till största delen drevs av energi och produkter från fossila bränslen.


Under höga CO2-nivåer i historien har livet i alla dess former utvecklats

Vi människor har också fått materiella fördelar av den mycket större jordbruksproduktionen under de senaste åren, som ett resultat av den ökade koldioxidhalten i atmosfären och den lilla uppvärmningen hittills. Studier har visat att växter fungerar mycket bättre i atmosfären som har cirka 2 000-2 500 ppm CO2, eller cirka 5 gånger vad vi har idag. Den stora explosionen av liv på jorden inträffade för cirka 540 miljoner år sedan ( den kambriska explosionen ) när CO2 var cirka 2 500 ppm CO2.

Vi måste hålla floran välgödd. Det är vår plikt om vi vill överleva på jorden. Det är grunden i planetens näringskedja.


Människans undergång har profeterats många gånger

På 1950- och 1960-talen fanns det en stor oro för världens befolkningsexplosion och jordbrukssystemets förmåga att försörja mänskligheten. År 1968 kom en bok med titeln "The Population Bomb" av Paul R. Ehrlich, professor vid Stanford University, som mer eller mindre förde denna diskussion till sin kulmen. Tidiga upplagor av boken började med påståendet "Kampen för att föda hela mänskligheten är över. På 1970-talet kommer hundratals miljoner människor att svälta ihjäl trots alla kraschprogram som nu inleds. Vid denna sena tidpunkt kan ingenting förhindra en betydande ökning av dödstalen i världen..."


Detta är en mycket stark retorik och en mycket ödesdiger förutsägelse. Vi kan vara mycket tacksamma för att verkligheten har varit mycket annorlunda.

Världens befolkning 1968 var 3,552 miljarder och nu 2023 har befolkningen vuxit med över 120 % till drygt 8 miljarder.

Ehrlichs förutsägelse kunde lätt ha varit korrekt om det inte vore för mänsklig teknik och fossila bränslen som har gjort jordbruket mycket mer effektivt och produktivt.


Mer CO2 i atmosfären betyder mer växttillväxt

Men tillsammans med all vår mänskliga uppfinningsrikedom har det funnits ett par andra fördelar som var osynliga och oförutsägbara för 50 år sedan. Det är fördelarna med tillväxten av koldioxid i atmosfären och den ungefärliga ökningen på 1,0 °C från den globala uppvärmningen. Det har gjorts 100-tals studier om effekterna av ökad CO2 på produktiviteten hos livsmedelsväxter – frukt, grönsaker och spannmål – och alla har på ett övertygande sätt visat att mer CO2 betyder mer växttillväxt och mer produktion.


Jorden har blivit 35 % grönare

Och hela planeten är mycket grönare. Satellitmätningar med hjälp av ett kriterium som kallas Leaf Area Index (LAI) visar att hela planeten är cirka 35 procent grönare än den var för 50 år sedan. Och en stor del av miljöanpassningen har skett i några av de torrare områdena som Sahelregionen (Afrika söder om Sahara).


I många regioner i världen, som fortfarande befinner sig i ett outvecklat tillstånd, är livet fullt av klimatfaror: extrem kyla, överdriven värme, brist på nederbörd, för mycket nederbörd, snö och is, och det finns många hälsorisker: sjukdomsbärande insekter, brist på avfallshantering, sjukdomsbärande djur, sjukdomsbärande livsmedel, bakteriefyllt vatten och många fysiska faror från jordbävningar till vulkaner och tsunamis. Och bara för att hålla sig varma eller laga mat måste de göra upp eldar, ofta av gräs, träpinnar eller djurspillning. De formligen ropar på energi som gör livet lite enklare för dem att leva.


Narrativet att koldioxid driver jordens temperatur driver vår civilisation att göra många moraliskt och etiskt ifrågasatta beslut, vilket hindrar underutvecklade kulturer från att skaffa och använda fossila bränslen som energi för att förbättra sina liv. Fossila bränslen har visat sig vara den mest effektiva, billigaste, skalbara, tillgängliga och praktiska energiformen, och den enda energikällan som kan hjälpa de 3 miljarder människor i tredje världen som inte har tillgång till vår moderna teknik.


Vill vi ha kvar vår levnadsstandard eller inte?

Vi kan inte upprätthålla vår levnadsstandard utan fossila bränslen och vi kan inte hindra tredje världen från att dra nytta av fördelarna med att använda fossila bränslen, energi och teknik för att utveckla sina egna miljöer. Vad har gjort att vi har fått den höga levnadsstandard vi har i dag? Jo fossila bränslen. Vad har vi för rätt att neka de fattiga ländernas möjlighet att gå samma väg? Vad har vi för rätt att frånta dem den välfärd de fått hittills? Tror vi faktiskt på riktigt att grön energi skall få dem att gladeligen ersätta sin billiga bensinbil mot en dyr elbil och ersätta deras kraftigt växande behov av energi med vindkraftverk och solpanel utan att utvecklingen av deras levnadsstandard stannar upp?


Klimatalarmisterna tror att de har en moralisk och överstatlig uppgift att rädda planetens framtid från någon okänd fara, men vad de gör mot de 3 miljarderna människor i tredje världen genom att begränsa deras förmåga att använda fossila bränslen är moraliskt och etiskt oförsvarbart.


218 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page