top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

”Vart tog uppvärmningen vägen?” – sju poänger om kylan

Uppdaterat: 24 jan.

Detta är rubriken till en text som YLE nyligen lagt ut på sin hemsida med anledning av att vi har upplevt en isande lång polarköld nu. Artikeln är skriven av deras vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund och kan läsas här: ”Vart tog uppvärmningen vägen?” – sju poänger om kylan – Vetenskap – svenska.yle.fi

Tyvärr innehåller artikeln en del vilseledande information som bör kommenteras.
Här bemöter vi utvalda utdrag bland de sju punkter Rosenlund tar upp.
... Om påståendet att jorden har ett värmeöverskott nu ...


Om jorden har ett värmeöverskott eller underskott just nu är helt fast i det värde du har som jämförelsetal. Ett överskott sedan Lilla Istiden ja men ett underskott sedan senaste värmeperioden på 1000-talet eller om man ser det i ett längre perspektiv så ett JÄTTEUNDERSKOTT sedan 50 miljoner år tillbaka när jorden var uppe i +25 grader C, alltså över 10 grader varmare än i dag ( se figuren nedan ).
Figuren visar Scoteses senaste uppdaterade temperaturgraf från 120 milj. år tillbaka ( 2021 ) Källa : [PDF] Phanerozoic paleotemperatures: The earth’s changing climate during the last 540 million years | Semantic ScholarVar finns egentligen idealvärdet där jorden och vi mår som bäst? Det värde som vi egentligen borde ha som referensvärde. Det har ingen kunnat svara på!

NOAA skriver så här på sin hemsida:De använder alltså tre olika jämförelsevärden. Varför? Och varför just dessa tidsspann? Är det för att få en maximal anomali som resultat? Man kan bara undra.
... Områden där det är kallare än normalt är mycket få ...


Det här stämmer inte. Områden där det har varit kallare än normalt just nu är absolut inte FÅ. Av denna text verkar det som om Finland är ett undantag men den rekordkalla massan är STOR.... Arktis är det område på jorden som värms upp snabbast och allra mest för tillfället ...

Grafen nedan visar NOAA:s data som nyligen presenterades angående Arktis. Rosenlund hänvisar i sitt påstående till en forskning där man undersökt hur snabbt Arktis värmts upp mellan 1979-2021 och de kom fram till ca 4 ggr snabbare än jorden i övrigt.

Av grafen här nere ser vi att det gott och väl kan stämma. Men observera, mätperioden slutade 2021. Vad har hänt sen dess? UPPVÄRMNINGEN SLUTADE PLÖTSLIGT 2016. Inte ens ett El Niño år som nu 2023 kunde lyfta upp temperaturen desto mer. Allt tyder på betydligt lägre värden för 2024. SÅ DET SOM ROSENLUND SÄGER STÄMMER INTE. Bara under en kort period 1990 - 2016.


Tre viktiga frågor dyker upp när man ser diagrammet här nere:


Varför började plötsligt den Arktiska förstärkningen 1990 ( med våldsam fart ) när de antropogena utsläppen statade redan 1900?

Varför börjar vi se en dämpning nu när de antropogena utsläppen bara fortsätter utan någon noterbar minskning?


Varför klarade inte IPCC:s klimatmodeller av att hantera denna våldsamma temperaturstegring?

Vi hoppas någon kan svara på dessa frågor ... ur en vetenskaplig synvinkel. Med det hör inte hit , vi går tillbaka till rubriken.Arktis har börjat svalna och förväntas fortsätta med det. Sedan 2016 har det bara gått nedåt.... Störningar av polarvirveln får kall arktisk luft att spilla söderut, som just nu över oss. Den här sortens störningar har blivit allt vanligare, och väntas fortsätta bli det. På grund av den globala uppvärmningens dominoeffekt, med andra ord...


Att detta blivit vanligare finns inga dokumenterade bevis på och att de förväntas fortsätta är taget ur luften.

Däremot finns det forskning som visar att dessa störningar har en naturlig fluktuation där en föränderlig vindanomali ( Quasi Biennal Oscillation ) i den tropiska stratosfären BYTER RIKTNING varje år. Nu har den gått över till en östlig riktning. Om denna råkar sammanfalla med en El Niño kan polarvirveln hamna i obalans och försvagas vilket vi upplevt nu. Senast vi upplevde en kraftigt försvagad virvel var El Niño året 2019 när också denna vind hade en ostlig riktning. Då blev det en kollaps av polarvirveln men även den redde upp sig.


En närmare förklaring till detta och var vi ligger nu samt en prognos för resten av vintern kommer i ett skilt inlägg här på KV inom kort.
... En stark El Niño pågår just nu i Stilla havet. El Niño-fenomenen väntas bli allt starkare och långvarigare i framtiden, som ett resultat av den globala uppvärmningen...


Stämmer inte. Den El Niño som nu råder är inte lika stark som de två senaste starka 1997 och 2016. Den når knappt upp till en tvåa som är gränsen för mycket stark sådan. El Niño har inte heller nämnvärt förändrats i varken frekvens eller styrka de närmaste 100 åren och det finns heller INGET belägg för att ENSO ( bl.a. El Niño ) - fenomenen kommer att förändras i framtiden. Detta påstående är igen taget ur luften.


Figuren visar inte på någon tätare frekvens av El Niño sedan 1900 Källa : El Niño–Southern Oscillation - WikipediaFig: Årets El Niño
... Uppvärmningen får Grönlands glaciärer att smälta i rekordtakt...


Detta påstående är inte heller sant.

Här nere ser vi läget 2021.Och två nyare bilder:
Ingen smältning i rekordfart! Vi ser ett stabilt istäcke med mera tillväxt än avsmältning !
...Smältvattnet från Grönland rinner ut i norra Atlanten och gör vattnet där mindre salt. Det här hotar störa den termohalina cirkulationen, kort sagt, Golfströmmen...


" Detta hotfulla budskap har förmedlats av omdömeslösa forskare i c:a 25 år i deras strävan efter uppmärksamhet och anslag. Dessvärre har massmedia spridit budskapet med så stor iver och effektivitet att hotet mot Golfströmmen sprider oro och fasa ända ner på dagisnivå. Självklart är detta skadligt för ungdomars psykiska välfärd. Jag trodde att denna propaganda som till synes hade ett maximum i början av 2000-talet var på väg att avklinga och förhoppningsvis dö ut. Men tji fick jag." Så här säger Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi vid Göteborgs universitet och han fortsätter:


" Alla dessa artiklar som skrivits om hotet mot golfströmmen bortser från den kraftfulla process som kontrollerar den förhöjda salthalten i Atlanten som kortfattat beskrivs av professor Stigebrandts. För att smältvattnet från Grönland skall få någon effekt på djupvattenbildningen måste det blandas med det inströmmande golfströmsvattnet. Detta sker inte. I modeller sker denna blandning men inte i verkligheten, det finns varken blandningsprocesser eller tillräckligt med energi för uppgiften."
383 visningar9 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page