top of page

Jordens klimat i ett litet nötskal

Astronauter som har möjlighet att se jorden från rymden säger alla att de kan sitta hur länge som helst och bara beundra vad de ser. Vi kanske bor på världens vackraste planet. 


Det här är en minibildserie i 9 delar som på ett enkelt sätt guidar oss genom istider och värmeperioder
men tar oss också bort från den tanke att vi har en klimatkris,
för det har vi nog inte. Långt ifrån.
.

Koldioxid är världens viktigaste gas och skulle den inte finnas i den mängd vi har i dag skulle varken växter eller vi själva finnas här på jorden. Varma och kalla perioder har alltid förekommit på jorden och ingen av dem har lämnat kvar. Jordens klimat genomgår en mängd cykler som tenderar att återkomma och när vi lär oss förstå dessa så börjar vi också förstå vad som driver varma och kalla perioder hos oss.
Det är inte alla gånger så enkelt att bara skylla på koldioxid. I så fall hade jorden gått under för länge sedan när koldioxidnivån var 10 gånger högre än den är nu.

Så .. slappna av. Jorden kommer varken att koka bort eller brinna upp.
Vi kommer inte heller att dränkas av havsnivåhöjningar eller gå under i extremväder.
Tro inte på dessa alarm utan ta reda på fakta.
Börja med att läsa dessa 9 korta avsnitt om vår fantastiska jord. 

Bild 1_edited_edited.jpg

JORDEN

 

Finns det andra himlakroppar ute i rymden som har liv?
Superintressant fråga. Eller är vi ensamma?

Vad är det då som gör att vi kan bo här?
Att vår planet har ett så stabilt klimat att vi kan leva här och må bra.

Nu är det inte riktigt så kanske. En stor del av jorden är isbelagd 90 % av tiden. Det är bara 20 000 år sen det var mer än 3 km tjock is ovanför oss. Där kan man väl inte bo 😏.

Vi har det bra nu men vi är på väg in i nästa istid sägs det. Brrrrrr.
Nåja .. det går väl inte så fort ... eller .

Och nu håller vi på att förstöra vår jord med våra utsläpp. Eller ....? Är det faktiskt så?
Är koldioxid giftet vi måste få bort? En del tror det.

 

Andra tror inte på det. 

 

Klimatet

Klimat är väder under en period på minst 30 år sägs det. Man måste se lite långsiktiga trender för att kunna kalla det klimat.

Jorden har haft ett riktigt varierande klimat under sitt liv. Temperaturen har svängt kraftigt från iskalla skeden till riktiga värmeperioder. Just nu har vi en sådan.

Sedan den senaste inlandsisen smälte har vi haft ett antal värmeperioder. Vi kan se flera av dessa under rubriken Holocen här nere. Det som FN:s klimatpanel och vissa forskare med dem menar är att den värmeperiod som nu råder beror endast av våra egna utsläpp av koldioxid. Ingenting annat. Och då måste vi få bort det.

Detta håller inte andra forskare med om. 

Klimat.jpg

Klimatet i historien

Jorden har upplevt värme och köld, översvämningar och torka, våldsamma oväder och vulkanutbrott och den har ALLTID klarat av det.

Vi har haft minst 5 massutdöenden när livet på jorden varit nära att gå under

men livet har ALLTID lyckats komma igen.
Det har funnits massor av stunder när temperaturen och koldioxiden skenat mycket kraftigare än i dag och jorden har ALLTID lyckats komma på fötter igen

.. utan påverkan från oss människor.

Mot den bilden är det nästan löjligt att tro att vi pyttesmåa djur här på jorden skall genom olika åtgärder kunna bestämma om jordens temperatur skall vara 1,5 grader eller 2 grader över ett av oss bestämt medeltal, eller hur? Varför skulle de starka naturliga krafter som tidigare orsakat både kalla och varma perioder på jorden nu plötsligt ha upphört?

Eftersom jorden nu är inne i en naturlig värmeperiod är det inget vi kan göra åt. Vi får bara acceptera det. Vill vi ha det kallare så är det bara att vänta. Det kommer att bli kallare snart. Tycker vi om värmen är det bara att njuta av den nu. Under nästan hela jordens historia har det varit kallare än nu, t.o.m. mycket kallare. Värmen nu är unik kan man säga. 

Men vi läser ju i alla tidningar och hör på nyheterna om att vi måste snabbt få bort våra utsläpp? Är det inte koldioxiden då som har orsakat den här värmen?
Jo till en viss grad säger forskarna , men till en mycket liten grad. Knapp märkbar.
Men råder det inte koncensus i den frågan? Att ALLA forskare är överens.

NEJ ... absolut inte. FN:s klimatpanel IPCC försöker få politiker och media att tro det.
Här har vi ett stort problemområde.

 

Istiderna.jpg

Istiderna

Under den senaste årmiljonen har vi haft minst 7 istider. Under en istid täcker tjock inlandsis en stor del av jordklotet. Här i Norden hade vi 3 km tjock is som täckte marken.
Många djur och växtarter försvinner under varje istid.

Under de korta värmeperioderna mellan istiderna blir det så varmt att isen smälter, växterna får fart och vi kan bosätta oss där isen legat.

Isen ligger i ca 90 000 år och värmeperioden sen efter i ca 10 000 år. Så halva jorden är istäckt 90% av tiden och varje istid tycks bli bara längre och längre.

Vi lever just ni i slutet av en värmeperiod som kallas Holocen. Egentligen går vi lite på övertid för vår värmeperiod har redan varit 11 000 år.

Vi är alltså på väg in i nästa istid.
Vi skulle märka det redan om inte våra mänskliga utsläpp av koldioxid sedan 1850 talet  ökat växthusgaserna i atmosfären vilket medverkat till att värmestrålningen mer än vanligt återgått till jorden och gjort den lite varmare. Men nu börjar atmosfären vara mättad så koldioxidens effekt har inte så stor växthuseffekt mera menar forskarna. Nu är det andra orsaker som har betydligt större inverkan. 


 

Istiderna.jpg
Holocen.jpg

Holocen


För ca 12 000 år sen började den senaste inlandsisen smälta. Det tog nästan 3000 år innan den var bort. Värmeperioden som då började har fått namnet HOLOCEN.

Vi kan se av grafen att jorden upplevde en kraftig värmeperiod kallad "det Holocena optimet". Den startade för 8000 år sen och pågick i princip i 4000 år.
Då var det MYCKET varmare än nu.

Vi kan också se att flera värmeperioder har inträffat även efter det med högre temperatur än i dag.

Vissa  påstår att det inte varit så varmt på jorden på 100 000 år.
Forskning har visat att det inte stämmer. Man har hittat trädlämningar på de platser där glaciärerna smält undan sedan senaste istid, alltså under det Holocena optimet. Det är bara ett bevis på att det varit VARMARE förr. Den senaste större värmeperioden var under vikingatiden för 1000 år sedan. Då var det minst lika varmt som nu.

Det finns ingen värmeperiod i jordens historia som lämnat kvar! ALLA värmeperioder har haft ett slut när det blivit kallare igen. Att jorden blivit varmare eller kallare i historien har hänt UTAN att människan har påverkat det. Jorden har alltid återstabiliserat läget.


 

Istiderna.jpg

Vilken roll har koldioxid?


Nyheter i media  försöker nästan dagligen plocka fram bevis
på vad varmare klimat orsakas av och ALLT skylls på koldioxiden.
Den skall bort , till vilket pris som helst.

Det finns rätt mycket forskning som inte håller med.

Koldioxid har inte visat sig vara drivande, m.a.o. den som styr temperaturen utan tvärtom.
Först stiger temperaturen och sedan kommer koldioxiden efter därför att
när haven blir varmare så pyser det ut koldioxid precis som
när en varm coca-cola flaska pyser ut gas
när man öppnar korken.

Den koldioxid som är orsakad av mänskliga utsläpp är så liten i hela kolcykeln att den anses vara så gott som försumbar.

Att våra utsläpp ökat värmen p.g.a. att CO2 är en växthusgas är allmänt accepterad inom vetenskapen men flera forskningsrapporter visar på att dess temperaturhöjande effekt avtar hela tiden. Det innebär i praktiken att atmosfären så småningom blir mättad av CO2.
Vi börjar vara i det läget nu. 

Detta skulle betyda att koldioxidjakten egentligen är ganska onödig om man ser det ur värmens synpunkt. 

Varför  driver då politikerna så hårt frågan om att koldioxiden skall bort?

Säg det !

 

Istiderna.jpg
Temperatur.jpg

Det går upp och det går ner


Jordens temperatur har alltså varierat kraftigt under historiens gång och förändringarna har ofta varit snabba och intensiva.

Alltsedan den s.k. Lilla istiden tog slut i mitten av 1800 talet så har tempen varit på stigande.

Grafen på bilden visar hur det blivit lite varmare sedan 1970-talet men det som är intressant är att det sedan toppen 2016 börjat gå nedåt. Vi har alltså en nedåtgående trend för tillfället. Är vår värmeperiod på väg att ta slut? Hoppas inte det. De flesta tycker ju ändå att det är rätt bra nu och växtligheten frodas som aldrig förr. Skogarna växer. Jordens matproduktion har aldrig varit så riklig. Allt tack vare att jorden valt att höja temperaturen en aning.

Men koldioxidkurvan går brant uppåt! Hur kan det då komma sig att temperaturen börjat peka nedåt? Kan det vara så att koldioxiden INTE påverkar temperaturen. Kan det vara nåt annat då som gör det.
Det tror faktiskt en del forskare.

Vi tar det i nästa bild 😊

Istiderna.jpg

Solens roll

Solen är en gigantisk kärnreaktor. I solens inre produceras varje sekund enorma mängder energi genom omvandling av väte till helium.

Solens aktivitet visar enligt astronomer flera regelbundna förändringar med perioder från 27 dagar upp till tusentals år.
Den mest påtagliga är väl den aktivitet som får solfläckarna att variera med en genomsnittlig period på 11 år.

Under Holocen har en av den lägsta solfläcksförekomsten varit under den "lilla istiden" på 1600-talet. Då var det lite kallare här på jorden. Högst förekomst var under den medeltida värmeperioden och under 1900-talet, när vi upplevde en global uppvärmning.

Det är observationer av dessa slag som gör att en del forskare drar den slutsatsen att det är ändringar i solens aktivitet som är den huvudsakliga källan till de senaste årtusendens klimatförändringar.
Solen är nu på väg in i en lugnare fas vilket skulle betyda att en period av kallare väder är att vänta. Denna "nedkylning" kan något bromsas upp av de mänskliga koldioxidutsläppen men enligt forskning kommer dessa trots allt inte att ha så stor inverkan.
Det är solen som bestämmer 😊.

Istiderna.jpg
Problemområden.jpg

Varför då denna jakt på koldioxid?

 

Genom att studera klimatförändringar i historien, det som paleoklimatologerna gör, och sätta sig in i hur samma förändringar kan inverka på dagens klimat har forskare kommit fram till att det är naturliga orsaker som i huvudsak ligger bakom det som sker nu. Våra egna utsläpp av koldioxid har alltså en mycket liten roll i det hela , om ens någon roll alls. Däremot påpekar man att jorden mår bara bra av mera koldioxid som ger mera grönska.

I så fall blir den av FN stödda koldioxidjakten alldeles onödig. Alla orealistiska och kostsamma klimatmål blir onödiga. Klimataktivismen upphör. Politikerna får rikta in sig på viktigare saker än jagande av koldioxidutsläpp. Media får annat att skriva om än de dagliga alarmen vi läser om som bara skapar ångest.
Den uppskattade kostnaden för klimatarbetet i USA uppgick 2023 till
1,0 trillion dollar (1 000 000 000 000 dollar) så vi talar om ENORMA summor.


Om det som solforskarna säger kommer att bli kallare nu trots att våra koldioxidutsläpp fortsätter öka har vi alla ett synligt bevis på att det INTE är koldioxid som driver temperaturen.
Och faktum är att polerna redan har börjat kylas ner.

Innan 2030 borde vi ha svaret.


 

bottom of page