top of page

Jordens klimat är i ständig förändring 
 

Välkommen

Klimatvett är ett öppet forum för sansad och faktabaserad information  i klimatfrågan.
Vi följer med den senaste forskningen och går utanför de snäva åsikter och omdömen som Public Service och massmedia producerar.

Tyvärr måste vi konstatera att de flesta nyheter som berör klimatet i media är ofullständiga eller vilseledande och går emot vad flera forskare säger. Media och Public Service har fastnat vid hypotesen att det är mänskliga utsläpp av koldioxid som orsakar så gott som all klimatförändring i dag och så är ju självklart inte fallet. Sällan behandlas den fundamentala frågan OM våra utsläpp av CO2 alls påverkar klimatet ens så mycket att vi märker det. Det framställs däremot som en etablerad sanning att mänskliga utsläpp av koldioxid är boven i dramat och det skall bort, till vilket pris som helst.


Jordens klimat har förenklats till " fossila utsläpp "
och klimatforskningen håller på att köra in sig i ett hörn.
Det blir svårare och svårare för forskare att få forskningsbidrag om deras resultat 
inte visar på att antropogena utsläpp är hela orsaken till att
klimatet ändras i dag.
Naturliga orsaker har helt enkelt slutat existera.

 

Vi är ett nätverk för intresserade och vetgiriga människor som vill ta del av och/eller diskutera inläggen samt läsa om vad forskning som inte media rapporterar om säger.


Vårt syfte är att sprida kunskap baserad på evidensbyggd vetenskap och inte klimatmodeller som saknar viktiga ingångsvärden och resulterar i stor osäkerhet. Det blir en motvikt till alla de katastroflarm som FN och media

ofta basunerar ut med stora rubriker.

Sidans initiativtagare och grundare
Christer Käld

Skriv ett inlägg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page