top of page

Klimatbrev till media och politiker

IPCC panelen säger det.
Media säger det.
Politikerna säger det.
... Att vi måste få ner våra koldioxidutsläpp till noll för att nå 1,5 graders målet.
Stämmer det?
NEJ säger forskarna.
Läs mera i KLIMATBREVET om varför koldioxid INTE kan vara huvudorsaken till dagens något högre globala temperaturer.

Section Title

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page