top of page

YLE:s klimatnotiser
( Egna kommentarer i röd text )
 

Utsläppen ökar inte lika mycket som i fjol

Analys: Oljepengarnas Dubai är precis hur jag föreställer mig klimatapokalypsen – ändå blev det just där mitt klimathopp återtändes

Publicerad 17.12.2023 / Marianne Sundholm

Här återges slutanförandet av artikeln :

 

Klimatmötet visar riktning för världsekonomin

.......

Allt fler börjar anse att det inte finns någon tillväxt i fossilt. Europa och USA tävlar i grön omställning, och utsläppsjätten Kina är världsledare på investeringar i förnybart.

Klimatmötena visar riktning för också världsekonomin och att Opec-länderna blev så nervösa är ytterligare ett bevis för just det.

Och slutligen: Klimatfrågan ger rätt sällan orsak att skriva positiva rubriker. Den är rätt ofta ett konstant flöde av dåliga nyheter som gör det svårt känna hopp och tillförsikt.

Men efter det här mötets beslut känner jag ändå just det. Den envisa optimismen hos aktivisterna och förhandlarna smittar av sig.

Klimatavtalet i Dubai är absolut en delseger vi ska fira.

 

Man kan nog säga precis tvärtom. Nu börjar folk inse att världen inte klarar av en utfasning av fossila bränslen ... åtminstone inte i den takt som föreslås.

Varken Kina eller OPEC länderna är nervösa. De är riktigt glada. De får fortsätta med sin produktion och kommer att t.o.m. öka den. Är det någon som tror nåt annat?

Hur är det egentligen? Varför säger/skriver delegater som Sundholm så här?


70.000 trosvissa deltagare vill nämligen åka hem och få folk att tro att de gjort något nyttigt för de skador som alla flygresor och nedlagd arbetstid vållat. Man vill med andra ord hålla ångan uppe till den dag man flyger till nästa möte i tron att ”åstadkomma” det man misslyckats med i Dubai. Vem vill visa att man rest i onödan?
 

Skall det ses som ett lyckligt slut för deltagarna när världen nu offentligt fått höra att det INTE finns några vetenskapliga bevis på att fossila bränslen måste bort?

Skall det ses som ett lyckligt slut för deltagarna när man inte fått igenom det man

ville : att få världen att upphöra med fossila bränslen?
 

Skall det ses som ett lyckligt slut för deltagarna när man inte fått länderna att betala in mera än 700 miljoner dollar i en fond som man inte ens har klara regler för hur den skall hanteras?

 

Det ENDA man kan glädjas åt är att för första gången i historien få inskrivet orden FOSSILA BRÄNSLEN i ett avtal.


DETTA ÄR RESULTATET MAN KOMMIT TILL ...på 10 gagar ...
om det överhuvudtage
t kan anses som ett resultat !!!

 

YLE har hamnat i en ordentlig förtroendekris gällande deras hantering av klimatfrågan.
Tror man faktiskt att man lyckas kravla sig upp ur den gropen genom att använda aktivister som " experter" i rutan, slå sig ihop med dem och försöka få oss att tro att det trots allt blev ett lyckat möte?
Folk läser, hör och ser någonting annat. Vi går inte på det Du skriver Marianne.

 

Skulle jag ha varit en deltagare på detta megamöte skulle jag skämmas.
Det är skattebetalarnas pengar som används. 
Det gör det hela ännu värre. 

 

Markus Rosenlund

Är alla klimatforskarna överens om klimatkrisen och dess orsaker? Nej, men spelar det någon roll?

 

Så här skriver vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund  på Svenska YLE:s hemsida.
Han menar att den konsensus som finns i dag gällande orsaken till dagens klimatförändring räcker för att ge politikerna rätt att agera skarpt även om det inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis bakom. Han hänvisar då till försiktighetsprincipen och att den tillämpas i detta fall.

" Med andra ord, till och med då det inte råder full säkerhet om huruvida någonting är farligt eller inte, så ska myndigheterna förhålla sig till detta någonting med en sund misstänksamhet, som om det vore farligt ", säger Rosenlund.
 

Om konsensus i klimatfrågan skriver Rosenlund så här:

97% av klimatforskarna är överens om att den globala uppvärmningen är ett faktum och att människans aktivitet är den huvudsakliga orsaken till den. Det här är ett argument som brukar kastas fram med jämna mellanrum.

Hänvisningen till 97% bottnar sannolikt i en studie från 2013, publicerad i Environmental Research Letters där forskarna gick igenom 11 944 vetenskapliga artiklar med sökorden “global warming” (global uppvärmning) eller “global climate change” (global klimatförändring).

Av dessa tangerade 4 014 artiklar direkt orsakerna till den senare tidens globala uppvärmning, och 97,1% av de här artiklarna stödde det vetenskapliga konsensus som säger att människan är orsaken till uppvärmningen.

En annan metastudie från 2017, gjord av James L Powell, chef för National Physical Science Consortium i USA, plöjde genom 54 195 vetenskapliga artiklar skrivna under åren 1991 till 2015. Av de artiklarna höll 99,4% med om att uppvärmningen var ett faktum och att vi orsakar den.

Andra motsvarande studier har landat på siffror från 91 till 97%.

 

Rosenlund fortsätter :

 

Det finns en princip som tillämpas bland annat av EU och inom offentlig förvaltning. Den kallas försiktighetsprincipen. Den slår fast att då osäkerhet råder om huruvida exempelvis en ny teknik, eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön, och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är farlig, ska tekniken eller åtgärden betraktas som farlig.

Bevisbördan faller på verksamhetsutövaren, och på dem som hävdar dess ofarlighet.

Med andra ord, till och med då det inte råder full säkerhet om huruvida någonting är farligt eller inte, så ska myndigheterna förhålla sig till detta någonting med en sund misstänksamhet, som om det vore farligt. Guilty until proven innocent, liksom.

Vi är mer eller mindre tvungna att dra rätt slutsatser nu, och agera utgående från dem.
Det kommer med största sannolikhet inte några flera chanser.

I dagens läge kan man ju som sagt inte ens skylla på att konsensus skulle saknas då det kommer till den globala uppvärmningen och dess orsaker. Oavsett vilken metastudie du väljer att hänvisa till så är de klimatskeptiska referentgranskade vetenskapliga artiklarna i en försvinnande liten minoritet.

Ändå finns det gott om dem som är beredda att kasta försiktighetsprincipen på sophögen och glatt ignorera alla risker och kasta mer kol under pannan, baserat på den pyttelilla sannolikheten att några enstaka tvivlare har rätt.

Det är ett ganska vågat hasardspel, om man frågar mig.______________________________________________________________________Konsensus


Rosenlund hänvisar till webbutvecklaren och kognitionsvetaren John Cook som behandlade ett stort undersökningsmaterial på 11 944 artiklar skrivna av 29 083 författare under åren 1991–2011. 

Påståendet om en 97-procentig konsensus kommer alltså från denna undersökning Cook et al. (2013, kallad C13). C13 rapporterade att "Bland artiklar som uttrycker en ståndpunkt om antropogen global uppvärmning AGW, stödde 97,1 % konsensusståndpunkten att människan orsakar den globala uppvärmningen." Observera, det står inte " i huvudsak orsakar" utan bara " orsakar ". I princip alla forskare håller med om att människan har en viss orsak till uppvärmningen men däremot inte att den skulle vara betydande.

 

Men hur låg det egentligen till? Antingen har Rosenlund inte läst hela undersökningen eller så väljer han medvetet att undanhålla sanningen.

Innan man räknade ut konsensus kastade man ut 7 930 artiklar eftersom dessa författare "misslyckades" med att direkt stödja AGW. Dessa artiklar i Cooks undersökning, tog "ingen ställning alls " till AGW.

Om två tredjedelar av författarna verkligen inte har någon ståndpunkt om AGW, då kan det inte vara en konsensusståndpunkt.

 

På sin hemsida går John Cook själv ännu längre: "Att så många studier om klimatförändringar inte bryr sig om att stödja konsensusståndpunkten är betydelsefullt eftersom forskare till stor del har gått från vad som orsakar den globala uppvärmningen till att diskutera detaljer om problemet.

Av de 11 944 artiklarna i vår databas rankades slutligen endast 64, eller 0,5 %, som "stödjande" av ståndpunkten att människan är den främsta orsaken till den globala uppvärmningen ".
Som om inte detta var nog har Legates et al. detaljgranskat just de 64 artiklarna och funnit att inte ens dessa stöder AGW-tanken helt. De kommer fram till att 41 av de 64 gör det, så procentsatsen skulle alltså krympa till en pytteliten del !


Av det här kan man inte påstå att det finns en konsensus i frågan!


Dessutom fick Cooks undersökning endast en svarsfrekvens på 14 %. Vilken undersökning i dag skulle accepteras som seriös med den svarsprocenten?

 

Powell, som också Rosenlund hänvisar till, sökte ENDAST igenom rubriker och bara under två år, 2013 och 2014. Om en rubrik gav intryck av något klimatförnekande, så läste han även abstract- delen i studien. Han hittade på så vis fyra författare av 69 406 som inte höll med om AGW. Hur kan man på basen av detta förfaringssätt dra sådana slutsatser? Låter inte så vetenskapligt minsann!

I Powells undersökning var urvalskriteriet ännu luddigare än i Cook:s. I de 54195 artiklarna fanns inga direkta frågor att ta ställning till utan Powell "tolkade" vilka artiklar som hade en "antydan" om att mänsklig effekt hade en betydelse eller inte. Han hittade alltså 4 rubriker som gav en antydan om skepticism. 4 av 69 405 ger då att 99,99 % "borde" vara för AGW.
En sådan tolkning kan fort styras i linje med tolkarens egen syn i frågan och med vetskap om Mr Powells åsikter i klimatfrågan kan jävighet i en dylik undersökning kanske åberopas.

 

The Consensus on Anthropogenic Global Warming Matters (congress.gov)

 

Så till frågan om försiktighetsprincipen

 

Under de senaste 35 åren eller så har försiktighetsprincipen, "Se innan du hoppar", förvrängts till oigenkännlighet. Det stämmer inte längre överens med våra sunda förnuftsidéer om risk. På initiativ av FN och andra aktivistgrupper har principen omstöpts till en stark form, vilket vänder på bevisbördan och har blivit ett verktyg för tyranni. Det har också funnits en rörelse för att fördunkla gränssnittet mellan vetenskap och politik. Dessa perversioner har hjälpt politiker att utforma en miljöpolitik som har skadat oss alla.

 

Ett vanligt argument bland anhängare av klimatalarmismen är att vi måste ta till starka åtgärder oavsett hur minimal risken för en ”klimatkatastrof” skulle vara. Försiktighetsprincipen kallas det för. Tanken låter i grunden sund – ”att vara på den säkra sidan” – men i klimatfrågan blir det inte så enkelt, frågan kan lätt vändas i motsatt riktning.

 

Låt oss rent hypotetiskt anta att IPCC har rätt i sina påståenden om att människan kan påverka klimatet i den utsträckning de säger. Då bör man göra en riskbedömning och ta ställning till vilken risk som är större :

- att ”låta” jorden tillfälligt bli någon eller några grader varmare eller
- ta till hastiga och ogenomtänkta åtgärder för att stoppa alla koldioxidutsläpp.

Vi har redan sett exempel på bland annat skenande matpriser och ostabilitet i elproduktionen som i stort orsakats av en oansvarig energipolitik, fel beslut helt enkelt.
Det går inte att skylla på Putins krig i Ukraina när allt startade mycket tidigare när Tyskland och Sverige lade ner sina kärnkraftverk. Att Putin stängde gaskranen blev bara en katalysator i sammanhanget.
Vad händer när U-länderna dessutom fråntas billig och säker energi? I bästa fall kraftigt hämmad tillväxt – i värsta fall svält och permanent fattigdom. Kanske borde då samma försiktighetsprincip gälla: att det är säkrare att ta det lite lugnt och tänka efter. Men det gör man ju inte utan tvärt om, man gasar på med besluten att fasa ut något som fungerar och sätta in något som man inte vet om det fungerar. Är detta att följa försiktighetsprincipen?

Problemet här är att FN redan tagit ställning men utan att göra riskbedömningen. Man har valt att frångå säkerhet och försiktighet framom" action now". Att deras beslut INTE vilar på stadig vetenskaplig grund är sedan mindre viktigt.

Dessutom kan vi ställa oss frågan vilket som är bättre – en varmare eller en kallare värld? En ny istid med omfattande global nedkylning är till skillnad mot global uppvärmning en hundraprocentig garanti för massdöd på jorden. En stor del av norra halvklotet kommer då täckas av packis precis som förra gången, vilket kommer att tvinga fram massmigrationer mot varmare breddgrader. Inte ens hälften av mänskligheten överlever den omställningen. Och en ny istid kommer, det är det ingen som tvivlar på.

Med lite mera CO2 i atmosfären skjuter vi bara på den. Tänker man långsiktigt är väl det en ganska klok idé i linje med försiktighetsprincipen. Man borde ju agera så att människan mår bäst i framtiden, eller hur? Problemet är att FN inte tror på ( eller vill tro på ) den forskning som säger att vi har för lite CO2 i atmosfären i dag och att CO2 inte är temperaturdrivande.
Att vi inte behöver vara rädda för denna gas.

Att försiktighetsprincipen lika gärna kan användas åt andra hållet är alltså uppenbart, men eftersom argumentet egentligen är värdelöst i praktiken bör man vara misstänksam så fort någon åberopar denna princip överhuvudtaget. Ofta används den av de som saknar bevis, expertis och auktoritet för att tillskansa sig mer politiskt inflytande.
IPCC är ett ovanligt tydligt exempel på det.

 

Publicerad 14.11.2023 / Marianne Sundholm

Utsläppen ökar inte lika mycket som i fjol – babysteg jämfört med de jättekliv som behövs säger FN:s klimatchef

 

Avgörande för att stoppa klimatuppvärmningen är att världen gör sig av med sitt beroende av fossila bränslen och övergår till förnybara källor.

En sån här text borde vara straffbar att skriva. Att lägga ut det i ett skattefinansierat bolag som YLE är en skam. Detta påstående saknar total vetenskaplig grund Det förstår man om man läser inläggen i denna blogg. FN har inte kommit med någonting annat de senaste åren än detta budskap. Man försöker hjärntvätta folk med att upprepa detta mantra i det oändliga. Ny forskning visar på det motsatta. VI HAR FÖR LITE KOLDIOXID I ATMOSFÄREN ! Det var, som alltid tidigare, naturliga orsaker som startade dagens värmetopp. Varför slutade den mekanismen helt plötsligt existera när våra utsläpp tog fart en bit in på 1900 talet? 
FN:s trovärdighet bara sjunker !!!! 

Varje år inför FN:s klimatmöte analyseras klimatarbetet i världens länder. Årets rapport visar att utsläppen nu ser ut att öka aningen mindre än i fjol, men minskningen är inte alls tillräckligt stor.

Enligt de nationella klimatplaner som finns i dag kommer världens utsläpp att öka med 9 procent fram till 2030, jämfört med år 2010.

I fjol låg ökningen på 11 procent och året före det på 14 procent. En minskning syns alltså, men den är inte tillräckligt snabb.

FN:s klimatchef Simon Stiell skickar hälsningar till årets klimatmöte COP28 i Dubai och säger att mötet måste bli en vändpunkt.

Sedan 1972, i över 50 år,  har det hållits 10 stora klimatkonferenser i världen. Vad har dessa lett till? Ser vi något annat resultat än att världen fortsätter släppa ut CO2 - mer än någonsin, att det kostat miljarder euro/dollar i onödiga klimatprojekt och att fattiga länder får det värre och värre att klara energitillförseln.  

– Dagens rapport visar att världens länder tar babysteg för att stoppa klimatkrisen. De måste ta djärva kliv framåt på klimatmötet COP28 i Dubai, säger Stiell i ett pressutskick om rapporten.

Till 2030 ska trenden ha vänt

För att klimatuppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader borde utsläppen år 2030 vara 43 procent lägre än år 2019.
Målet på 1,5 grader har ingen vetenskaplig grund. Ett totalt politiskt påfund styrt av FN och EU:s klimatpanel. Tror någon vettig människa med lite insikt i klimatförändringar på att vi människor med en likriktad åtgärd skall kunna styra jordens klimat i rätt riktning? Knappast. Varför fortsätter man då med detta snedvridna budskap? När skall bubblan spricka?
Enligt de klimatplaner världens länder har för tillfället kommer utsläppen globalt sett ändå att öka de närmaste åren.

Enligt dagens rapport är en vändning ändå på väg: inom några år kommer utsläppen att börja minska i stället för att öka. År 2030 beräknas världens utsläpp ligga 2 procent under nivån för 2019.

Om en vändning av det totala koldioxidutsläppet kommer att ske, vilket redan kan ha börjat, är det i det naturliga 96%-iga flödet det händer. Ytvattnen börjar kylas ner och ger bort mindre CO2. 

– Det finns skäl för optimism, men bara om alla kommer till Dubai med stenhårt fokus på lösningarna, hälsar Simon Stiell.

Uppmaningar inför klimatmötet i Dubai

Simon Stiell påpekar i pressutskicket att det är fullt möjligt för världen att tredubbla produktionen av förnybar energi, att fördubbla energieffektiviteten samt göra verklighet av finansieringsfonden för klimaträttvisa i fattigare länder.

– Det är dags att visa att klimatåtgärder ger massiva fördelar: fler jobb, högre löner, ekonomisk tillväxt, mindre föroreningar och bättre hälsa.

FN-rapporten analyserar klimatplaner från 195 länder.

Den nya vågen med "grön energi" är ju inte fel i sig. Visst ger den dessa fördelar men när man driver igenom den för snabbt och med CO2 som drivmedel blir det fel. HELT FEL! Då blir det ett narrativ som FN och EU m.fl. får svårt att smälta den dagen jorden bestämmer sig för att bli lite kallare igen. Vi människor måste lära oss förstå att vi med våra handlingar och vår teknik påverkar miljön där vi lever men INTE jordens klimat. Det finns naturliga processer som balanserar upp våra felsteg ( förutom kanske utsläppta areosoler - ozonskitet är känsligt ! ). Detta gäller i stor utsträckning koldioxid.

 

Publicerad 08.11.2023 06:20./ Ann-Lis Fredriksson

EU:s klimatexperter: År 2023 på väg att bli det varmaste året på 125 000 år

 

EU:s klimatövervakningsprogram Copernicus förutspår att 2023 kommer att bli det varmaste året i mäthistorien. Oktober månad har varit exceptionellt varm i år.

Enligt EU:s klimattjänst kommer temperaturen i år att vara 1,43 grader högre än under den förindustriella tiden och med stor sannolikhet blir 2023 det varmaste året hittills i mäthistorien.

– När vi kombinerar vår data med IPCC kan vi konstatera att detta är det varmaste året under de senaste 125 000 åren, uppger Copernicus vice vd Samantha Burgess.

Det är särskilt varma havsvatten som har hållit också landtemperaturerna på en ovanligt hög nivå under hösten.

Den genomsnittliga temperaturen globalt för årets nio första månader 2023 är enligt Copernicus mätningar 0,52 grader högre den var i snitt under perioden 1991–2020.

Jämfört med genomsnittstemperaturen under åren 1850–1900 var det i år på global nivå 1,40 grader varmare i januari–september.

Oktober månad ovanligt varm i hela världen

Oktober månad i år var den varmaste i mäthistorien, visar Copernicus data. Temperaturen låg 1,7 grader högre jämfört med temperaturen under den förindustriella tiden.

Medeltemperaturen på land uppmättes i oktober i år till 15,3 grader Celsius i genomsnitt, vilket är 0,4 grader varmare än det tidigare rekordet år 2019.

Också den genomsnittliga globala havstemperaturen slog rekord i oktober och i och med El Niño-fenomenet som gör havsvattnet varmare än normalt på södra halvklotet kan det bli ännu varmare en bit in på 2024.

– Det är helt exceptionella avvikelser i genomsnittstemperatur den här månaden, precis som i september, säger Burgess

Varmaste året på 125 000 år. Stämmer det?
Så långt ok att det för 125 000 år sedan var varmt. Mycket varmare än i dag. Då hade vi en interglacial period ( värmeperiod mellan två istider ) som gick under namnet Eem.
( se kommande avsnitt - Fakta om JORDENS KLIMAT här på bloggen) Det lär ha varit ca 8 grader varmare då än nu
. Men vad har hänt sedan Eem.

Efter Eem startade vår senaste istid som pågick drygt 100 000 år. Efter det började vår nuvarande värmeperiod Holocen som inleddes med en mycket stark värmeperiod , egentligen svansen av den värmebölja som fick kilometertjock is att smälta. Under hela Holocen, alltså de senaste 11 000 åren, har det varit 10 kraftiga värmetoppar
( se kommande avsnitt - Fakta om JORDENS KLIMAT här på bloggen) med vår nuvarande som den sista. 5 av dem har bevisligen varit varmare än det vi upplever i dag. Detta borde ” experterna ” vid Copernicus veta. VARFÖR VÄLJER DE DÅ ATT IGNORERA DETTA?
Att vi är mitt inne i en värmeperiod är helt klart. En annan satellitmätningsstation UAH visar, trots höga värden i oktober, ändå att ökningstakten på värmen sedan 1979 följer en trend.

Den linjära uppvärmningstrenden sedan januari 1979 ligger fortfarande på +0,14 C/decennium (+0,12 C/decennium över de globala genomsnittshaven och +0,19 C/decennium över globalt genomsnittligt land).

”Det är särskilt varma havsvatten som har hållit också landtemperaturerna på en ovanligt hög nivå under hösten.”

Det här är sant. Möjliga orsaker till det ses i ett inslag här på bloggen Vad var orsaken till de extremt varma temperaturerna i Nordatlanten i sommar? (klimatvett.fi) . Havstemperaturerna , speciellt i Atlanten, har nu lugnat ner sig och är på normal nivå. Det borde resultera i betydligt lägre temperaturer på land de närmaste månaderna.

”Oktober månad ovanligt varm i hela världen”

Det här stämmer inte. Det finns områden som INTE varit varma. Hela Skandinavien är ett sådant. Vi här i Nord Europa har upplevt en ovanligt kall oktober. Detta beror på en stor kall luftmassa som jetströmmarna har dragit ner ända från Norra Ishavet. Stundvis har den gått ända ner till Ukraina och Svarta Havet.
 

Artikeln är igen ett bevis på att man undviker att ta fram fakta och väljer rubriker och innehåll så att det skall vara så alarmistiskt som möjligt. Copernicus är EU:s klimat och väderinformatör direkt ” underställd” FN. Inte undra på att budskapet går i deras linje. Inte YLE:s fel direkt men de väljer ju rubriker och vilka notiser som läggs ut till offentligheten.

 

Publicerad 30.10 2023 / Anna Dönsberg

Vi har allt mindre tid att stoppa en oåterkallelig förändring av klimatet


Det blir snart inte möjligt att uppfylla Parisavtalet. I en färsk studie har forskare reviderat de tidigare beräkningarna för hur mycket koldioxid vi kan släppa ut för att inte överstiga 1,5 graders uppvärmning.

Enligt den analys Robin Lamboll från Centret för miljöpolitik vid Imperial College i London och hans kollegor gjort är den så kallade kvarvarande koldioxidbudgeten 250 miljarder ton växthusgaser omräknat i koldioxid. Det är endast hälften av det som IPCC tidigare antagit.

Om utsläppen hålls inom den gränsen har vi en 50 procents chans att undvika att vi oåterkalleligen överskrider 1,5 grader.

Men om nuvarande utsläppsnivå på cirka 40 miljarder ton koldioxidekvivalenter fortsätter, riskerar vi att överskrida koldioxidbudgeten redan inom sex år.

Det framkommer av den färska studien som publicerades på måndagskvällen i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

IPCC beräknade tidigare att vi skulle ha närmare åtta år kvar att hålla uppvärmningen under 1,5 grader.
 

Modellerna ger inte exakt tidpunkt för när vi går över 1,5 grader

Men det betyder inte att vi är uppe i en 1,5 graders uppvärmning precis efter sex år. Däremot nog att vi med största sannolikhet inte kan undvika det efter att koldioxidbudgeten är använd.

För att vi ska kunna begränsa uppvärmningen till två grader är den återstående koldioxidbudgeten i tid ungefär 12 år ifall utsläppen fortsätter på samma nivå som nu.

Största delen av den här minskningen beror på ökade utsläpp sedan 2020 och ett nytt sätt att beräkna historiska utsläpp. Det betyder historiska utsläpp av växthusgaser och aerosoler i kombination med naturliga processer som solens cykler, vulkanutbrott och naturliga variationer. Det att luftföroreningarna har minskat har tyvärr ökat på upphettningen.

Den här studien leder till diskussion om hur IPCC ska behandla koldioxidbudgeten i framtida rapporter och hur den kan uppdateras löpande. Det visar också på behovet av mer ambitiösa globala klimatåtgärder och politiska insatser för att minska utsläppen och uppnå klimatneutralitet tidigare än planerat.

Det betyder att vi nog framför allt bör satsa på att utveckla metoder för att komma åt utsläppen och samtidigt också möjligheter att fånga in koldioxid. Världens beslutsfattare har alltså tuffa beslut att ta på den klimatkonferens som ska hållas i Dubai om en månad.
 

" ...stoppa en oåterkallelig förändring av klimatet". Sug på den karamellen !
Hur kan man stoppa något som är oåterkalleligt???
Har jorden någonsin upplevt en oåterkallelig förändring? Vilken vetenskap visar på det? Kan någon överhuvudtaget stoppa en förändring av klimatet på jorden? Det skall nog vara en journalist då i så fall.... på pappret.


Här har YLE igen valt att lyfta fram en rapport i mängden som enbart bygger på modellberäkningar och antaganden. VAR FINNS EVIDENSEN? Den s.k. kolbudgeten är inte vetenskapligt baserad. Klimatmålen, varken 1,5 eller 2,0 har inget med vetenskap att göra utan bara politik. ALLT i hela denna studie bygger på att CO2 är roten till det onda och det skall bort. Forskningen har i dag kommit fram till att CO2 har en liten roll i uppvärmningen, knappast noterbar. Netto-nollplanerna är farliga och stöds INTE av vetenskapen (klimatvett.fi) 

Varför är det så svårt att förstå?
Net Zero är nu målet och dödsstöten för civilisationen men endast väst har anammat detta förödande mål. Betänk att den menings- och besinningslösa jakten på koldioxid bedrivs i länder som motsvarar en åttondel av jordens befolkning. Sju åttondelar som inkluderar BRICS (framförallt Kina, Indien, Ryssland), jagar inte koldioxid annat än med läpparnas bekännelse. De slipper då de drakoniska kostnaderna för jakten.

Kina och Indien bygger nya kolkraftverk i rask takt. Kina ökar sina utsläpp i en takt av +10% jämfört med 2022. På två dagar blir den ökningen större än hela Finlands utsläppsvolym.
Om EU skulle nå sitt mål (Fit for 55 , detta är med sannolikheten så nära noll man kan komma) 2030 så blir temperaturpåverkan baserat på deras andel av de globala utsläppen fram till 2100 sju hundradels grader ( 0,07 C), inte mätbart!! Men oändligt kostsamt för alla länder inom EU.
Omställningen till förnybar energi kommer att bli dyr.
(klimatvett.fi)
I COP27 angav IPCC att de globala kostnaderna för den gröna omställningen skattas till
10 000 miljarder USD per år. Till vilken nytta? 
Att börja fånga in koldioxid i större mängder är vansinne. Kan också vara enormt farligt. Då är vi nog ute på djupt vatten!

 
 
Publicerad 01.10.2023 / Marianne Sundholm
Analys: Världen slår värmerekord men i vår riksdag tävlas det om vem som vill sänka bensinpriset mer

Regeringens trafikpolitik äventyrar klimatmålen och är också dyr för dem som kör långa sträckor till arbetet.

Den absolut viktigaste åtgärden för att bromsa klimatuppvärmningen är att minska användningen av fossila bränslen.

Det har forskare varit entydiga om i årtionden.
 

Men att september månad slår värmerekord både i Finland och globalt hörs knappt i vår riksdag.

I plenisalen grälar tvärtom Centern och Sannfinländarna om vem som är mer villig att sänka bensinpriset – alltså i praktiken om vem som kan driva den mer klimatfientliga politiken. Under frågestunden i torsdags blossade debatten upp igen.

Trafikpolitiken äventyrar klimatmålen

Transportsektorn står i dag för en femtedel av Finlands utsläpp.

Jämfört med industri- och energisektorn går transportsektorns utsläppsminskning väldigt långsamt.

Mera: Experter sågar regeringens planer på sänkt bränsleskatt – dåligt riktat, illa för klimatet

Att sänka distributionsplikten är något som kritiseras av många experter i remissvaren.

Påverkar bränslepriset hur mycket du kör bil?

Ja, jag kör mindre om priset är högt.

Nej, det påverkar inte mitt bilkörande.

Jag kör inte bil.

Resultat :

Ja, jag kör mindre om priset är högt.

27.1% (163 röster)

Nej, det påverkar inte mitt bilkörande.

60.8% (366 röster)

Jag kör inte bil.

12.1% (73 röster)

Antal avgivna röster: 602
 

Överdrifter, alarmistisk propaganda  och osanningar igen! Världen slår inte värmerekord. Delar av jorden var varmare i september jo ( bl. a. Tropikerna och Arktis ) men inte USA , Australien m.m. . Vi skall komma ihåg att noggrannare satellitmätningar kom igång från 1979 så egentligen  har vi bara drygt 40 års jämförelse. Det har varit MÅNGA värmeperioder förr. Den senaste stora under 1000-talet. 
Att skriva " Världen slår värmerekord" är bara alarmism direkt kopierat av FN:s ordbehandling.
Vi upplever en värmetopp just nu, det är klart, men att tro att vi kan styra ner den bara genom att minska våra utsläpp är lögn. Det vet ni nog på YLE. Varför fortsätter ni med den infon då???

 

" Den absolut viktigaste åtgärden för att bromsa klimatuppvärmningen är att minska användningen av fossila bränslen.

Det har forskare varit entydiga om i årtionden. "

Det här är igen ett övertramp. Forskarna är INTE alls överens om detta. För att nämna några som inte delar den uppfattningen.
- Professorerna  Happer & Wijngaarden
- Klimatforskarna Syun Ichi Akasofu och Hirochi L Tanaka
De har forskat i koldioxidens inverkan på klimatet och entydigt kommit fram till att koldioxidens växthuseffekt i atmosfären avtar när mättnadsgraden ökar. Vid en halt på 400 ppm , där vi ligger i dag, har inte mera koldioxid så stor inverkan på temperaturhöjningen. Knappast märkbar.
En helt ny forskningsrapport av Prof. Demetris Koutsoyiannis, och Ph.D Antonis Christofides visar på att det INTE är koldioxid som driver temperaturen utan tvärtom. Det blir först varmare och sedan ökar koldioxidhalten i atmosfären. 
De visar alltså det som många forskare före dem har kommit fram till.
Detta skulle visa på att dagens koldioxidhypotes inte stämmer.
Så att skriva att "detta  har forskare varit entydiga om i årtionden" är rena osanningen. FY !!!
Mera om detta kan läsas i mitt KLIMATBREV till media och politiker. ( kan ses under fliken " Fakta om klimatet" här på min hemsida )

Som tur är så går inte Finlands folk på dessa osanningar som YLE och media försöker tuta i oss ! Det visar ju bl.a er undersökning om hur bränslepriset påverkar deras körande.

 

 
 
06.09 2023 / YLE  Ann-Lis Fredriksson
Temperaturen i Lappland stiger under de kommande 50 åren med 2–3 grader från nuvarande nivå med redan fastslagna klimatåtgärder, uppger Finlands miljöcentral. Det kan bli ännu varmare om koldioxidutsläpp inte bromsas alls.

Det är i dag två grader varmare i Lappland än under den förindustriella tiden. I och med att temperaturen fortsätter stiga kan uppvärmningen fram till 2070-talet landa på 4–5 grader jämfört med tiden före industrialiseringen. Det visar en värmeanalys för de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland, uppger Finlands miljöcentral.

Om ökningen av koldioxidutsläpp inte bromsas alls beräknas temperaturen om fem decennier vara hela sju grader högre jämfört med hur det var cirka 300 år tidigare.

Temperaturökningen kan begänsas till 3–4 grader om alla världens länder tar i bruk nya, stränga och heltäckande begränsningar inom energiproduktionen, trafiken, byggandet, matproduktionen och konsumtionen, konstaterar Finlands miljöcentral.

Igen ett klavertramp ! Har denna s.k. värmeanalys tagit i beaktande att de Nordatlantiska havsströmmarna som nu kyler ner Arktis , Island och Grönland kanske kommer att påverka även Norden? Knappast. Har man tagit i beaktande att solens aktivitet är på väg in i en betydligt lugnare fas vilket gör att kallare klimat, speciellt för nordliga breddgrader kommer att infinna sig. Knappast. MAN FÅR DE SVAR MAN VILL HA I SIN ANALYS GENOM ATT VÄLJA RÄTT INGÅNGSVÄRDEN. 
Sen är det gamla vanliga igen som blir mer och mer tjatigt att upprepa. Allt skylls på koldioxid !!! Det finns alltid en lösning på problemet : att länderna tar strängare tag i sin koldioxidjakt!
Kanske någon borde informera Finlands miljöcentral om att det finns seriös forskning som visar på att koldioxid INTE är huvudorsaken till temperaturförändringarna i dag. 
Se mitt KLIMATBREV.
 
06.09 2023 / YLE Erika Rönngård
2023 ser ut att bli varmaste året i mänsklighetens historia – ”Klimatkollapsen har börjat”, säger FN:s generalsekreterare

Klimatuppvärmning och luftkvalitet är nära sammanlänkade. Sommarens skogsbränder i olika delar av världen är exempel på vad vi har att vänta i framtiden. Det uppger Meteorologiska världsorganisationen.

– Värmeböljor försämrar luftkvaliteten och påverkar människors hälsa, ekosystemen, jordbruket och framför allt våra dagliga liv på många sätt, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett uttalande.

Taalas påminner också om att klimatuppvärmning och luftkvalitet är två fenomen som hör nära ihop och inte kan skiljas från varandra.
Finns inga vetenskapliga bevis på detta !!

Vi har nyss genomlevt historiens varmaste augusti
Hur kan någon veta det? Och dessutom stämmer det inte! 

Enligt EU:s jordobservationsprogram Copernicus ser 2023 ut att bli det varmaste året i mänsklighetens historia och årets augusti är den varmaste augusti som någonsin uppmätts.

– Klimatkollapsen har börjat, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Forskarna har länge varnat för vad vårt beroende av fossila bränslen kommer att utlösa. Vårt klimat imploderar snabbare än vi kan hantera och gör att extrema väderfenomen drabbar varje hörn av planeten.

Igen helt horribla uttalanden. 
WHO, FN och deras rapporteringstjänst Copernicus alarmerar på som vanligt.
Varmaste året i mänsklighetens historia!!! FALSKT! Hur kan man överhuvudtaget uttala sig så. För det första stämmer det inte och för det andra kan ingen veta det. Bara under Holocen har det varit mer än 3 grader varmare under många år. Det borde de veta. Men historielösheten lyser mer och mer med sin frånvaro.
Det finns INGEN klimatkollaps på jorden. Värmeböljorna som varit har ALLA varit korta och lokala, precis som alla andra år. Dessutom är det ett EL Nino år så alla borde veta att denna sommar kommer att bli varm på vissa ställen. Över 95 % av jordens yta har dock INTE haft värmebölja i sommar. Hur kan man då påstå att "Klimatkollapsen har börjat". Misstron till FN och WHO bra växer. Folk tror inte mera på deras alarmistiska och överdrivna språk. De bara gör sig löjliga.

Att YLE sedan väljer att lägga in en åsiktsfråga om klimatuppvärmningen mitt in i denna överdrivna alarmrapport är ju också signifikant. Är det nån som tror att folk är mindre oroade efter att ha läst detta? Tala om styrning !

 

Har årets extremväder i Europa och världen påverkat hur du ser på klimatuppvärmningen?

O    Jag är mer oroad än tidigare.

O    Jag är mindre oroad än tidigare.

O    Jag har inte påverkats.

 

Rapport: Världen måste anpassa sig till klimatförändringen – kostar dryga 1 800 miljarder dollar

Enligt kommissionens beräkningar borde det under det kommande årtiondet investeras 1,8 biljoner eller 1 800 miljarder dollar i verksamhet som stöder världens anpassning till klimatförändringen.

Rapport: Världen måste anpassa sig till klimatförändringen – kostar dryga 1 800 miljarder dollar – Klimat – svenska.yle.fi

 

Äntligen an YLE artikel som håller måttet. Klimatförändringar har funnits sedan jorden blev till och sker hela tiden. Ibland är de av större karaktär och ibland märks de knappast. Media , IPCC och vissa preudoforskare försöker dock skrämma oss med att få oss att tro på att vi aldrig upplevt det som vi nu ser. Att vi kan styra klimatförändringarna genom att minska våra utsläpp. Denna artikel går mot strömmen. Vågar vi tro på en trend eller .... Den här rapporten tar upp vad vi bör göra för att anpassa oss till de klimatförändringar som sker. Ett alldeles vettigt resonemang, enligt mig. Bravo!

 

8.8 2023 / YLE Thomas Lundin
Klimataktivisten Anders Brandt: Över 800 växt- och djurarter i Finland är utrotningshotade – klimatkrisen berör inte bara regnskogen

Om klimatkrisen som hotar hela vår planet.
Klimataktivisten Anders Brandt: Över 800 växt- och djurarter i Finland är utrotningshotade – klimatkrisen berör inte bara regnskogen – Samhälle – svenska.yle.fi

Nu börjar YLE ta in information från klimataktivister också. Börjar man ha svårt att hitta forskare som går på alarmismens lögner? Mycket av det som Brandt säger stämmer inte. Var finns den vetenskapliga grund hans påståenden bygger på? Antagligen saknas de. Han räknar upp många fågelarter som inte syns mera. Flera av dem finns det rikligt av här uppe i Österbotten ! Han säger att ormarna flytt fältet. Stämmer inte alls. Ormar är rörliga. De finns några år på samma ställe och sen flyttar de. Vi har haft ovanligt mycket huggorm på vår tomt denna sommar. Att sprida en sån här desinformation är skamligt. ! Att det sker via YLE:s kanaler som vi alla måste betala för är en skymf

 

4.8 2023

Världshavens vattenyta är nu rekordvarm – värmeböljor kan störa näringskedjans liv under ytan

Speciellt Medelhavet värms upp i rask takt.

Det var den under en kort period vid månadsskiftet. Temperaturen har stabiliserats sig nu. Stora delar av Atlanten är nu vid normaltemperatur. Ännu finns ett varmt område vid Amerikas ostkust.
Se 

earth :: a global map of wind, weather, and ocean conditions (nullschool.net)

27.7 2023
Juli ser ut att bli den hetaste månaden som någonsin uppmätts

FN:s Guterres: Situationen i världen har nu nått kokpunkten.

Enligt UHA blev inte juli den hetaste månaden. Det var varmare 2016.
Guterres slår till med storsläggan. Undrar vad som kommer efter kokpunkten?

26.7 2023
Viktiga havsströmmar kan stanna redan om ett par år, säger ny undersökning.

Enligt undersökningen kan havsströmmarna stanna upp redan år 2025 till följd av människans klimatavtryck. Närmare bestämt förutspår den att strömmarna kommer att stanna eller kollapsa mellan åren 2025–2095. Tidigare undersökningar har förutspått att strömmarna stannar mycket senare.

26.7.2023

Viktiga havsströmmar kan stanna redan om ett par år, säger ny undersökning – finsk forskare förhåller sig med viss reservation – Klimat – svenska.yle.fi

Även denna forskning grundar sig helt på datamoduleringar med styrda ingångsvärden. Dessa ger bevisligen MYCKET osäkra svar. Så osäkra att en stor del av forskarna strängt påvisar att man inte alls bör använda dem. Ändå lyfter YLE fram detta i en rubrik. Varför??? Dessutom så är det allmänt känt inom forskareliten att det krävs mycket stora förändringar för att få Golfströmmen att stanna. Sådan är t,ex, kontinentalförflyttningar, ny istid, glaciärkollapser m.m. Vi är INTE där och kommer inte dit heller så snabbt. HELT OMÖJLIGT ! Med en sån här rubrik och notis , som dessutom är helt osannolik, spär man bara på klimatalarmismen och medverkar till att tappa förtroende bland folk som seriös public service.

25.7 2023
WWA: Människan gjorde värmeböljan i Europa 2,5 grader varmare

Sommarens värmeböljor i stort sett omöjliga utan människan.
WWA: Människan gjorde värmeböljan i Europa 2,5 grader varmare – Utrikes – svenska.yle.fi


Ett sådant påstående är helt taget ur luften. Det finns ingen evidensbaserad forskning bakom detta. Slutsatsen grundar sig på uppskattningar och klimatmodeller( datamodeller ) som bevisligen inte kan slå fast den säkerheten som denna text beskriver. Igen en notis som bygger på lögn och bara vill skärra upp folk. 
 

bottom of page