top of page

Syftet med bloggen " Klimatvett"

För några år sedan startade mitt intresse för klimatfrågor. Jag märkte hur media mer och mer tog upp innehåll som berörde just jordens klimat. Det som fick mig att läsa på lite i ämnet och "forska" lite var påståenden som lämnade frågor obesvarade. Jag märkte att tidningsnotiserna var väldigt ensidiga och direkta i svaret på vad som orsakar de klimatförändringar vi upplever. Kunde svaret vara så enkelt att allt i princip beror på våra egna utsläpp och att allt skulle bli lugnt och fridfullt om vi slutar med fossila utsläpp?

Nu efter att ha läst mig in i ämnet och sett den andra sidan av myntet är jag helt övertygad om att det är någonting som inte stämmer i det som media vill få oss att tro på. Jag trodde att klimatfrågan var styrd av vetenskapen men märkte att så var inte fallet. Den gröna omställningen är politiskt styrd och grundar sig INTE på evidensbaserad vetenskap utan ett NARRATIV som drivs av FN:s mellanstatliga organ IPCC och deras ifrågasatta klimatmodeller. De fastslog redan vid starten 1987 att orsaken till den globala temperaturförändringen är antropogena ( av människan orsakade ) utsläpp av CO2 och detta
får inte ifrågasättas.  Där satt den spiken!

Vetenskapen har gått framåt sedan dess och ny forskning visar att utsläpp av CO2 har en väldigt liten roll i klimatförändringarna. Varför ändrar sig inte IPCC och massmedia då sina påståenden utan gör tvärtom; ökar intensiteten, höjer rösten, blir mera säkra i sina påståenden, hotar mera om jordens undergång och att vi är på väg mot helvetet som FN:s generalsekreterare Guterres formligen ropar ut . Och massmedia hänger på. Det har gått så långt att de flesta större tidningar i vårt land , även YLE, vägrar att ta in artiklar, rapporter och insändare som ifrågasätter koldioxidhypotesen. Man ordnar ingen debatt i ämnet och avvikande åsikter tolereras inte.
Det här är orsaken till att denna blogg kommit till. Att informera om det som media/politiker INTE berättar om ;

att det inte finns ett större klimatnödläge för tillfället och att dagens upplevda klimatförändringar har andra orsaker än för mycket koldioxid i atmosfären.
En överblick i ämnet hittar du i KLIMATBREV   som är tänkt för politiker och media.
Annars är det bara att läsa blogginläggen. Kommentera gärna !

Christer Käld 
Österbotten / Finland

bottom of page