top of page

Koldioxid är livets gas

Koldioxid är vitamin för alla vitaminer. Den är förutsättningen för allt liv på jorden. Ändå räknar Nationalencyklopedin koldioxid som en luftförorening.

Koldioxid är den grundläggande regulatorn av kroppens funktioner och vitamin för alla vitaminer. Den reglerar aktiviteten hos enzymer och vitaminer. Om koldioxiden inte räcker till, fungerar alla enzymer och vitaminer onormalt. Då får man en ämnesomsättning, som leder till allergier, cancer och saltutsöndring. Syre har en rengörande funktion i kroppen. Cellerna i kroppen måste ständigt rengöras. Speciellt känsliga är hjärnceller, som kan dö på grund av syrebrist. I en frisk människa är förhållandet mellan koldioxid och syre 3:1.
 

Koldioxid finns i öl, mousserande vin, de flesta sorters läsk samt i kvinnans befruktade ägg och i fostrets blod. Ett nyfött barn har en hög halt av koldioxid i blodet. Den är byggnadsmaterial för alla växter, som utgör mat för djuren. Den får vårt bröd att jäsa. Den dödar bakterier i vatten och håller det rent. Den verkar som ett konserveringsmedel med koden E290. Den är färglös, utan lukt och smak.
 

I fotosyntesen tar växterna upp koldioxid ur luften samt vatten och små mängder mineraler ur marken. Deras klorofyll använder solens energi till att slå samman kol från koldioxiden med väte från vattnet för att skapa kolhydrater, som bygger upp växternas vävnader. Det frigjorda syret släpps ut i luften, som vi sedan kan andas.
 

I Jordens barndom bestod atmosfären mest av koldioxid. Växtligheten blev enorm. Dels producerade den syre till luften och dels lagrades döda växter ovanpå varandra och bildade efter miljontals år bergarten stenkol. Detta utgör således lagrad solenergi, som frigörs då vi bränner upp det och återför koldioxiden till luften.
 

I luften finns nu 21 procent syre och 0,04 procent koldioxid. Den senare är den viktigare för livet: Utan syre dör djuren, men växterna överlever. Utan koldioxid dör både växter och djur.

Inom biologin säger man att varje organism upprepar Jordens evolution i individens utveckling: Från encellig varelse till fisk till apa till människa. Koldioxiden är en oumbärlig del av ämnesomsättningen. Människans celler behöver ta upp 6-7 procent koldioxid och bara 2 procent syre. Kvinnans befruktade ägg har under de första dagarna en nästan syrefri miljö, eftersom syre helt enkelt är skadligt. Fostrets blod har en låg syrehalt och en hög koldioxidhalt jämfört med en vuxen människas. Överskott av syre är dödligt, eftersom syre är ett starkt oxidationsmedel, som kan förstöra cellväggarna.
 

För ett normalt liv krävs 7-7,5 procent koldioxid i vårt blod. Sjunker halten till 4 procent innebär det omedelbar död. Vi får den av maten, vars proteiner, fetter och kolhydrater oxideras av syre och bildar koldioxid i vävnaderna.
 

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha.

Koldioxid är ingen förorening utan Livets Gas.
 

Ludmila Hell,
Fysiklärare

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page