top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

13/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

En "idealisk" temperatur är inte den som rådde för 150 år sedan. Varför skall vi eftersträva den då ?

Som svar på en fråga nyligen om vad som skulle vara den ideala temperaturen för planeten, uppgav Dr. Michael Mann från Penn State att det skulle vara temperaturen innan vi började tillföra CO2 till atmosfären.

Det klimatet skulle placera oss i temperaturerna strax efter den lilla istiden (1250 – 1800). Vad som gjorde att jordens temperatur började stiga en bit in på 1800-talet är lite osäkert men att det var antropogena koldioxidutsläpp som gav fart åt värmen i ett senare skede är klarlagt. Vid den CO2 nivån som då rådde betydde tillförsel av mera CO2 i atmosfären mycket. Vid dagens nivå är förmodligen inverkan inte så stor , som vi konstaterade i 12/13.

Så hur gick det för mänskligheten i dessa temperaturer? De som njöt av den värme som föregick den lilla istiden insåg knappast att det snart skulle bli mer än 500 år av kyla, elände och död. Kölden medförde svåra umbäranden främst på nordliga breddgrader. Kombinationen av bitande kalla vintrar och svala, blöta somrar ledde till missväxt, hungersnöd och kraftig befolkningsminskning. Enligt Geoffrey Parker, professor vid Ohio State University, resulterade den djupa kylan i Europa "i en rad torka, översvämningar och missväxt som ledde till påtvingade migrationer, krig och revolutioner. Den ödesdigra synergin mellan mänskliga katastrofer och naturkatastrofer utplånade kanske en tredjedel av den mänskliga befolkningen."


De som förespråkar en återgång till den lilla istidens temperaturer är okunniga om de faktiska effekterna av sådana kalla perioder på mänskligheten. Vilken tur att vi började elda fossila bränslen så att värmen fick fart.

Låt oss då se på CO2 nivån. Den låg under lilla istiden på ca 270 ppm. Växtligheten mådde inte alls bra vid den nivån. I dag , 420 ppm, är det bättre, mycket bättre om än dock inte bra. Vill vi verkligen tillbaka till den brist på koldioxid atmosfären hade då?Källa: https://co2coalition.org/


84 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page