top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

6/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

Jordens temperatur har inte följt grafen för CO2 i historien


Går vi tillbaka 600 miljoner år i historien och lägger in grafer för den globala temperaturens och koldioxidhaltens grafer i samma diagram kan vi tydligt se att kausalitet saknas. Vi ser INTE att det finns en koppling av dessa i historien där man klart skulle se att CO2 drivit upp temperaturen. Däremot finns det ny forskning som visar på att CO2 inte driver upp temperaturen, åtminstone inte initialt, utan tvärtom.

Rent fysikaliskt finns det ingenting som stöder en sådan teori att koldioxiden skulle ha förmågan att höja temperaturen. Tvärtom. Först stiger jordens temperatur p.g.a. större solinstrålning och varmare hav, sedan ökar CO2 nivån.

Kom hönan eller ägget först? Ny omfattande studie av Demetris Koutsoyiannis visar klart på att temperaturen alltid ligger ett steg före CO2. Det innebär alltså att kausaliteten mellan temperatur och CO2 där det senare skulle vara drivkraften saknas. Då måste det vara nåt annat som orsakat dagens varma klimat !
43 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page