top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

7/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

Uppdaterat: 17 dec. 2023

Temperaturen har förändrats dramatiskt under de senaste 10 000 åren. Det var INTE vi.
Det enda som är konstant med temperaturen är att den aldrig är konstant. Vi finner att den stiger och faller oavsett vilken tidsskala vi observerar, vare sig det är hundratals år eller tiotals miljoner år. Detta diagram, som visar de 10 000 åren av temperaturförändringar sedan slutet av den senaste istiden, bekräftar denna ständiga variation. Här ser vi ganska stora temperatursvängningar ( 10 st ) som är mycket större än vad som har observerats under de senaste 150 åren. Vi bör ha i åtanke att vi är på väg ur en period ( Lilla Istiden ) som varit en av de kallaste och längst utdragna av köldperioderna under dessa 10 000 år. Var och en av dessa rörelser uppåt eller nedåt orsakades helt och hållet av naturkrafter.De som förespråkar uppfattningen att människans CO2 utsläpp är den främsta drivkraften bakom de senaste temperaturförändringarna kräver att du tror att dessa naturkrafter plötsligt och oförklarligt upphörde att fungera i början av 1900-talet och att mänskliga utsläpp efter det är de som styr.


Naturliga krafter har ALLTID varit drivande i klimatförändringar på jorden. Varför skulle dessa ha upphört nu? Vilken process eller aktivitet ligger i så fall bakom det? Vilken forskning visar på det?


Källa:


93 visningar10 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page