top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

8/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

För mänsklig utveckling är varmare bättre än kallare

Innan klimatvetenskapen blev politiserad kallades varma perioder av forskare för "klimatoptima" eftersom för nästan alla arter på jorden är varmare bättre än kallare. De mest dramatiska framstegen i civilisationen har ägt rum under de senaste fyra varma perioderna – inklusive vår egen. Framstegen inom vetenskap, teknik och konst har varit direkt kopplade till varmare väder.Uppvärmningen, som möjliggjorde ett överflöd av mat, befriade befolkningen från dess upptagenhet med daglig överlevnad för att göra andra saker. Det ledde till kulturell utveckling, något som var omöjligt under de kalla perioderna.

Av figuren kan man se att temperaturen dalat stegvis neråt från medeltidens värmetopp 1300 f.kr. till den " Lilla Istiden" 1800. Hade den trenden fortsatt hade vi varit på god väg in i nästa istid. Lyckligtvis hände något i naturen som fick hjälp av mänskliga utsläpp av CO2 och vi fick det varmt och skönt igen.

Dessa blomstrande värmeperioder följdes av sjunkande temperaturer med namn som den grekiska medeltiden, den mörka medeltiden och den lilla istiden. Det var tider av stor förtvivlan när jorden störtade in i en global nedkylning med missväxt, svält och massavfolkning. Dåliga saker händer under kalla perioder, mycket dåliga saker.

Dessa data kommer från iskärnor på Grönland där temperaturerna är extremt kalla.


För de senaste 10.000 åren finns det temperaturfakta baserat på isborrkärnor från Grönland. (GISP2 Ice Core) som säger att:


Jämfört med i dag var det varmare under: -Det Holocena Optimet -Medeltida Värmeperioden -Romerska Värmeperioden

-Bronsåldern(= Minoan Warming) Alla perioder utan möjlig påverkan av fossil koldioxid. Grafen ovan visar även på en för klimatvetenskapen väsentlig aspekt : Värmeperioderna tycks ha en periodicitet på ca 1000 år ! Det är helt i sin ordning att vi har en värmeperiod JUST NU ! Men vi ser också en mera allvarlig trend. Sedan Bronsålderns värmetopp 1500 år f.kr. har temperaturen stadigt gått neråt, trots tre värmetoppar. Grafen i vår bild slutar med en lång och kall period, lilla istiden. Vår nuvarande värmetopp som började vid inledningen av 1800- talet har troligen nått sin kulmen ... eller gör det snart. Har vi en ny "lilla istid" ännu djupare och kallare än den förra framför oss? Trenden pekar tyvärr åt det hållet. Borde vi satsa våra miljarder på att hålla kvar värmen så länge som möjligt i stället för att ta bort den så fort som möjligt?


Källa: https://co2coalition.org/
57 visningar3 kommentarer

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Nov 16, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Perfekt formulerat!

Like

Christer Käld
Christer Käld
Nov 15, 2023

Bra kommentar. Det planeras ett nytt stort klimatmöte. Det har hållits 10 st sedan 1972. Vad har dessa lett till? Vi ser det åtminstone inte i grafen för koldioxidutsläpp i atmosfären. Den stiger i jämn takt. Inte en tillstymmelse till nedgång av antropogena utsläpp. De har bara ökat. Varför? Jo för att större delen av världens länder inte anammat den av FN drivna planen på att CO2 utsläppen skall bort. EU lägger upp de tuffaste planerna. Men EU är bara 1/8 del av alla länder. Fast EU:s mål om klimatneutralitet skulle infrias betyder det knappt synligt i totala koldioxidutsläpp. Vi skall vara medvetna om att 96 % av CO2 utsläpp är av naturlig del. Bara 4 % kommer från oss…

Like

annochjan
Nov 15, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

De tre senaste inläggen, 6,7 och 8, visar att i vilken tidsskala man än dyker ner i så saknas ett samband mellan co2 och atmosfärens temperatur. De utgör tillsammans ett tydligt svar på bloggens fråga, tänk om det inte är CO2 som styr klimatet. Svaret är Nej, proxivärden visar tydligt att det måste vara andra faktorer! Och då kan man undra varför vi ska ställa om våra energisystem från de fossila bränslena för energiförsörjningen medan Kina, Indien med flera BASIC-länder ökar sin användning av de särskilt kol. 😂

Like
bottom of page