top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

9/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

Den moderna uppvärmningen började för mer än 300 år sedan
Dagens varma trend har startat redan i början av 1800-talet. Sannolikt var temperaturen märkbart stigande från ca 1850. Med en kort kyligare trend ca 1940-1979.

Så länge denna värmeperiod håller i sig kommer värmerekord att dominera.


Temperaturrekordet i centrala England (HadCET) innehåller den längsta kontinuerligt uppmätta termometerbaserade regionala temperaturdatan i världen. Det går tillbaka mer än 350 år. Detta rekord sattes 1659, i djupet av den lilla istiden (1350 – 1850) som kännetecknades av några av de kallaste temperaturerna på nästan 8 000 år. Perioden i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet var en fruktansvärt kall period känd som Maunder Minimum. Tack och lov började den nuvarande uppvärmningstrenden vi befinner oss i år 1695.

De följande 40 åren hade mer än dubbelt så hög uppvärmningstakt som vi upplevde under 1900-talet.

Den första halvan av denna mer än 300-åriga uppvärmning hade ungefär samma mängd temperaturökning som den senare halvan och var helt naturligt driven. De naturkrafter som drev temperaturförändringar under de första 200 åren av denna temperaturhistoria upphörde inte att fungera under 1900-talet.


Temperaturen började alltså att visa en uppåtgående trend långt innan CO2 nivåns ökningstakt blev markant. Det här bevisar , som i många andra fall, att temperaturen stiger först - sedan följer CO2 efter.
Här följer ett tillägg för intresserade:


Maunder minimum Solfenomen [1645–1715]


En mycket oförklarlig period av drastiskt minskad solfläcksaktivitet inträffade mellan 1645 och 1715. Solfläcksaktiviteten öka och avtar med ungefär en 11-årscykel. År 1894 påpekade den engelske astronomen Edward Walter Maunder att mycket få solfläckar hade observerats mellan 1645 och 1715. År 1976 använde den amerikanske astronomen John Allen Eddy omfattande historiska data för att visa att 1600- och 1700-talets astronomer verkligen hade varit noggranna och flitiga observatörer av solen. Eddy utförde också detaljerade analyser av nivåerna av kol-14 i trädens årsringar för att bekräfta att solfläcksaktiviteten minskade kraftigt under två olika historiska perioder. Eddy kallade det " iögonfallande sollugnet " som varade från 1645 till 1715 för Maunders minimum, efter Maunder. Maunder-minimum sammanföll med den kallaste delen av den Lilla Istiden " (ca 1500–1850) på norra halvklotet, då Themsen i England frös till is under vintern, vikingatida nybyggare övergav Grönland och norska bönder krävde att den danske kungen skulle ersätta dem för landområden som ockuperades av framryckande glaciärer . Den fysikaliska mekanismen som förklarar hur en drastisk förändring i solaktiviteten påverkar jordens klimat är okänd, och en enda episod, hur suggestiv den än är, bevisar inte att lägre antal solfläckar ger avkylning. Men om fenomenet är verkligt kan det tyda på att solen kan påverka klimatet på jorden med även små fluktuationer. Källa : https://co2coalition.org Maunder minimum | Little Ice Age, Sunspots & Solar Cycles | Britannica


35 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page