top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Jorden är på väg in i en nedkylningsperiod nu, - del 2/3.

Uppdaterat: 12 dec. 2023

Om vi undersöker gravitationscyklerna under de senaste 8000 åren får vi en klar prognos för den närmaste framtiden : det blir kallare nu. Det menar meteorolog David Dilley som har 40 års erfarenhet av jordens klimat.

Vädret i större bemärkelse är inte nyckfullt även om vi ibland kan uppleva det utan följer tydliga mönster menar David Dilley som är klimatolog och senior forskare vid NOAA i USA.


Man kan via klimatpulsteknologi lägga märke till cykler som återkommer med jämna mellanrum. Genom att analysera dem ser man samband som är ytterst intressanta för förståelsen av det rådande klimatet och vad vi har att vänta. Han förklarar detta i en av sina videor på You Tube.

Vi kommer här att lyfta ut vissa delar av videon men en hel genomgång av den rekommenderas ( 43 min ). Länken till videon finns i slutet av inlägget. Den kända" hockeyklubban " FN och media känner inte till , eller vill inte prata om, det som hände innan 1850. Man visar en sån här graf :


... och säger att det var lugnt ända fram till 1900 varefter det brant började gå uppåt. Med denna berömda bild ( hockeyklubban ) har man fått världens regeringar att tro att vår nuvarande globala värmetopp INTE kan ha naturliga följder utan MÅSTE vara ett resultat av att koldioxidkurvan började stiga samtidigt. Trots att det SAKNAS vetenskapliga bevis baserade på evidens. Olyckligtvis är det den här bilden som etsats fast i folks hjärnor och den bilden är svår att rubba. Det finns dock forskning via proxydata från Arktis isar samt trädringsanalyser som visar på MÅNGA värmeperioder de senaste 1000 åren. Hur uppstår en värme- eller en köldperiod? Global uppvärmning uppstår i Arktis och i Antarktis i en 230 års cykel. När en uppvärmning börjar tar det ungefär 20-30 år för den att nå sin topp. Den senaste ( mindre stegringen ) satte igång på 1990-talet och nådde sin topp det senaste året, alltså 2022. Det som händer är att Arktis och Antarktis värms upp och när det sker finns det mindre kall luft tillgänglig för att filtrera Sydlig vind till ekvatorn och det värmer de mellanliggande breddgraderna. Därav uppstår global uppvärmning. Global kylning startar också vid de båda polerna. 2022 hade Antarktis den kallaste våren och sommaren och 2021 den kallaste vintern på länge. Därav tecken på att global kylning nu har börjat. Det sker inte över en natt men på 15-20 år når nedkylningen sin topp.CO2 ökningen beror bara till 20% på fossila utsläpp Dilley har i sin forskning tagit fram en formel varmed han kan skilja på kolisotoperna i atmosfären och på det sätt få fram vilken mängd kol som kommer från naturliga källor och fossil förbränning. Han menar att National Weather Service Meteorologist- NOAA har fel när de säger att fossila bränslen står för all ökning av CO2 i atmosfären i dag. Han kom till 80 % naturligt kol och 20 % fossilt sedan 1850.


Det finns en mängd olika klimatcykler Det är vetenskapligt bevisat att det finns en interaktion mellan jorden-månen-solen. Man har funnit en rad olika cykler som visar på när upprepade händelser sker. Månen går runt jorden i en elliptisk bana på en månad. Då när den ligger närmast jorden ökar gravitationskraften med 30-40 %. Därav högvatten och lågvatten. Då när månen, jorden och solen ligger i en linje, sker vart fjärde år, ökar gravitationskraften på jorden med 44-47%. Denna effekt visar sig i bl.a. ökade översvämningar just då. Nedan anges en del av de cykler man känner till. Det är samverkan mellan dessa s.k. gravitationscykler som skapar sidoeffekter. När en topp från en cykel sker samtidigt som en topp från en annan cykel förstärks effekten och vi ser en ny cykel uppstå med ännu kraftigare puls. Orsaken bakom är ändå planetariska rörelsers förändringar och dess inverkan på gravitationsfälten här på jorden. 120 000 års cykel 1200 års cykler 230 års cykel 72 års cykel 11 års cykel 9 års cykel 4 års cykel 1 månads cykel


Nedan ser vi den globala uppvärmningscykeln. Vi har haft 6 globala uppvärmningscykler de senaste 1200 åren.
Vad händer om man placerar gravitationscyklerna ovanpå uppvärmningscyklerna? De samverkar. Därför har vi globala uppvärmningsperioder med 230 års mellanrum och lite mera intensiva värmeperioder vart 1000-1200-de år.
Värmepulser med 9 års mellanrum i Atlanten

Vad var det då som orsakade smältningen av Arktis 1990-2023? Isen smälter inte uppifrån och ned av varm luft utan underifrån av varmare vatten. I grafen nedan ser vi de 9 åriga gravitationscyklerna på en tidsskala. 1990, 1999 och 2008 hade vi en varm puls från Atlanten som startade härdsmältan i Arktis. Efter varje värmepuls tog det ca 11 år att svalna igen. Följande värmeimpuls skedde 2017 och vi vet ju av satellitmätningarna att temperaturen gick ner från 2018. Här är orsaken. Temperaturen är alltså på väg ner nu enligt dessa cykler och vi får vänta drygt 200 år innan den går upp igen enligt gravitationscykeln 230 år. Bilden här visar kortare s.k. varm vatten cykler på 9 och 72 års perioder.Genom att studera dessa varmvatten pulser i samband med gravitationscykler får vi ett mönster i oceanerna. Bilden nedan visar de kommande kalla perioderna i världshaven. Den första nedkylningen kommer att märkas redan nästa år2024 i Stilla Havet och Indiska Oceanen medan den märks senare i Atlanten 2034 - 2074.

Låt oss se på de 230 års cyklerna som varit sedan 800 talet till de som är på kommande till 2100.

Den förra globala toppen inföll på 1790-talet och 1794 var ett riktigt varmt år. Lägger vi 230 till 1794 får vi 2024. Alltså är vi nu just där det börjar svänga neråt.
Större vulkanutbrott sker vid avkylningar- nästa är på kommande Dilley visar också på ett samband med starka vulkanutbrott. Dessa har nästan uteslutande skett vid temperaturminimum INTE vid globala värmetoppar. Det senaste stora var TAMBORA i Indonesien 1815, det största dokumenterade utbrottet i historien. Dilley menar att ett nytt STORT vulkanutbrott kommer att ske inom de närmaste 15 åren eftersom vi går in i en längre avkylningsperiod nu. Vi hade 1 miljard människor på jorden 1815, nu har vi över 8. Han fasar för en kommande katastrof och uppskattar det till 80% chans att det blir ett år UTAN SOMMAR de närmaste 30 åren.


Summa sumarum

Diley upprepar att global uppvärmning ALDRIG varit ett direkt hot mot mänskligheten, tvärtom. Under dessa perioder har människan utvecklats och tekniken gått framåt. Det är de kalla perioderna som fått jorden att stanna upp. Dessa tider har historiskt bara fört med sig elände.

Solforskare Zharkova hävdar alltså att vi är på ingång till nästa Grand Solar Minimum som kommer att pågå i 3 solcykler, ända fram till mitten av 2050-talet. En period med sänkning av den globala temperaturen som förväntas likna den under Maunder Minimum. Klimatolog David Dilley visar på att gravitationscyklerna berättar för oss att vi är på väg in i en avkylningsperiod nu som kan räcka i 230 år.

Två forskare med data från helt olika håll kommer till samma sak: - det är varma kläder och mat i lager som gäller nu- för en kall period är på kommande - Vi kan ju lagra lite extra för de som , in i det sista, tror på att jorden kommer att brinna upp. -

Att det ligger något i vad dessa två forskare säger visar en dagsfärsk bild av vattentemperaturen vid Antarktis och Stilla Havet , upp till 3 grader kallare än medeltalet :Avkylningsperioder börjar med riktigt kallt vid polerna.Videon med David Dilleys föreläsning :
166 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Christer Käld
Christer Käld
Dec 11, 2023

I diskussionen efter föreläsningen tar Dilley upp problemet med finansieringen med forskningsbidrag. Han säger att forskarna i dag är helt bundna till dem och att det är mycket vanligt att forskningen är styrd av beställaren. Om inte resultatet blir som beställaren ( den som betalar ) vill kommer forskningsresultatet att omredigeras eller helt förkastas. För att kunna bli omnämnd i en vetenskaplig tidning MÅSTE den kunna visa på eller åtminstone ge antydan om att orsaken är de antropogena utsläppen. MAN BLIR HELT PAFF NÄR MAN HÖR SÅNT HÄR !!! Så långt har det gått.

Like

annochjan
Dec 10, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Ett välbehövligt, suveränt och upplysande inlägg. Stort, stort Tack 🙏

Tar dock tid att smält ordentligt.

Like
bottom of page