top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Media vill lyfta fram osanningar i klimatdebatten

Uppdaterat: 23 dec. 2023

En medieportal skrev nyligen om 15 st "myter" om klimatet. En myt är enligt synonymordboken en "upphittad historia" eller "lögn". Hur ligger det egentligen till? Är det lögner eller sanningar som media anser vara myter? Ord med svart text är direkt kopia från notis i media. Kommentarer med röd text.Vanliga myter om klimatförändringen

Om du någonsin har bevittnat en diskussion om klimatförändringar, personligen eller online, har du förmodligen stött på några tvivelaktiga argument om vad vetenskapen säger. Även om vissa av dessa påståenden kan låta logiska, är de faktiskt vilseledande eller helt felaktiga. Dessa ämnen har studerats grundligt och avfärdats om och om igen av klimatforskare, men ändå lever myterna kvar.

Forskarna är delade i klimatfrågan i dag. Det finns ingen enighet och kommer inte att finnas heller. Konsensus är inget vetenskapen eftersträvar. Det begreppet är påhittat av "ickeforskare" och politiker för att gynna sin ideologi. Dessa ämnen HAR studerats grundligt och verkligen INTE avfärdats. Här kallas de för myter men de är sannerligen relevanta och ämnen för vidare forskning. Vi kan inte påstå att de är sanningar eftersom vetenskapen inte använder ett sånt uttryck men vi kan heller inte säga att det är fråga om myter ( = påhittade historier ).


1 Myt: klimatförändringen är inte verklig

Och hur mycket vi än önskar att vi kunde glömma det, så är klimatförändringen här för att stanna tills vi gör något meningsfullt för att hantera den. I takt med att jordens genomsnittliga yttemperatur ökar blir extrema väderhändelser allt mer sannolika och allt allvarligare. Svårt att tro att NÅGON forskare överhuvudtaget skulle skriva under detta. ALLA ser en klimatförändring men man är oenig om dess omfattning och speciellt dess ursprung. Klimatförändringen vi nu upplever är INTE här för att stanna och att tro att vi kan göra något storartat för att hantera den är vanvettigt. Sådana har kommit och gått under miljoner år. Varför skulle de sluta existera nu? DET STÅR INTE I MÄNNISKANS MAKT ATT KUNNA GÖRA NÅGOT ÅT DEM ! Varje seriös forskare vet att extremväder har ingenting med jordens temperatur att göra. Extremväder uppstår i skillnaden MELLAN varmt och kallt INTE om det är varmt eller kallt. Det finns MYCKET statistik som visar att extremväder globalt har MINSKAT. Media är inte intresserade av denna information utan söker efter extremhändelser med ljus och lyckta för att kunna skylla det på uppvärmningen.2 Myt: Jordens klimat har alltid förändrats

Det är sant att klimatet har förändrats mycket under jordens 4,5 miljarder år långa historia. Men de förändringar som normalt sker under miljontals år sker nu i en mycket snabbare hastighet, inom loppet av årtionden. Detta stämmer inte. Proxydata berättar om snabba förändringar i jorden historia, t.o.m. MYCKET snabba.

Denna snabba uppvärmning motsvarar koldioxidnivåerna i atmosfären, som har ökat sedan den industriella revolutionen. Så när man talar om klimatförändringar i dag menar man antropogena (av människan orsakade) klimatförändringar. Koldioxidhalten har ökat sedan 1950. Man har efter proxymätningar kommit fram till att temperaturen började stiga långt innan. Det visar att det INTE var koldioxid som från början startade temperaturökningen i vår nuvarande uppvärmningsfas! Dessutom var det en LÅNG paus mellan 1940-1978 ( 38 år ) som temperaturen inte alls steg. Hur förklaras detta månne? Detta faktum undanhålls dock all rapportering i daq. Media säger inte ETT KNYST om detta!

Tyvärr är det så att klimatförändringar idag = antropogena utsläpp. De naturliga klimatförändringarna har helt enkelt upphört !3 Myt: vi kan helt enkelt anpassa oss till klimatförändringarna

Även om det är sant att jordens arter kan anpassa sig till extrema förändringar så är det tyvärr inte en snabb utveckling. Ny forskning visar på att naturen har en ofattbar förmåga att SNABBT anpassa sig.

Vi kanske inte skall inbilla oss att vi VET ALLT om växternas förmåga att anpassa sig till klimatförändringar. Vi vet egentligen nästan ingenting. Men om EU börjar ge lite forskningspengar till andra forskare än de som tillämpar modeller som kommer fram till att vi bör snabba på för att nå netto-noll så kanske vi får lära oss.

Den sorgliga verkligheten är att i stället för att arterna anpassar sig till den föränderliga miljön bevittnar vi nu en av de största massutrotningarna i historien. Hur märker vi det? Hur vet vi det? Varför påstå något som man inte har belägg för??? Under jordens värme- och köldperioder har artrikedomen ALLTID minskat eller ökat.


4 Myt: klimatförändringarna är bara en konspiration för att tjäna pengar

Många som förnekar klimatförändringarna håller tyvärr fast vid denna myt. År 2018, kort efter att den andra delen av National Climate Assessment hade publicerats, hävdade Rick Santorum, en tidigare republikansk senator, att klimatforskare "drivs av de pengar de får".

För att denna konspiration skulle vara sann skulle det krävas att tiotusentals forskare över hela världen fick betalt, vilket inte alls är realistiskt. Eftersom klimatförändringar i sig inte är en myt behöver detta påstående ingen kommentar. Men det kan ändå tilläggas att " rätt " forskning har lätt att få del av EU:s forskningsmedel medan vetenskaplig aktivitet som kan leda till " fel " slutsats blir utan.


5 Myt: förnybar energi är väderberoende och mindre tillförlitlig än fossila bränslen

Förnybara energikällor, som sol- och vindkraftsparker, påstås ofta av dem som förnekar klimatförändringarna vara opålitliga och ett orealistiskt alternativ till fossila bränslen.

Det är visserligen sant att en vindstilla dag producerar vindkraftsparker ingen ström, men det är inte så en vindkraftspark fungerar optimalt. Samma sak gäller för en solcellspark på en molnig dag. Det finns olika tekniker som kan ta tillvara denna energi och lagra den så att den kan användas under mindre optimala väderförhållanden. Så är klart fallet. En vindkraftspark kommer ALDRIG att fungera optimalt. Sol och vind är INTE tillförlitliga så länge vi har problemet med lagring av energi olöst. Det finns lösningar för lagring på laboratorieplanet i dag men de är för invecklade och dyra att tillämpa. Kraftverk med fossila bränslen fungerar dygnet runt oberoende av väder därför är de mera tillförlitliga.


6 Myt: Det är fortfarande kallt, så klimatförändringen måste vara en bluff

Hur vetenskapligt felaktigt detta påstående än är, så är det tyvärr ett vanligt argument från de som förnekar klimatförändringarna.

Klimatförändringarna är ingen bluff. De existerar. Det är faktiskt kallt på vissa ställen på jorden. Kallare än normalt. Men varmare också på andra platser. För tillfället beror det i huvudsak på den El Nino som råder.

Som tidigare nämnts påverkar klimatförändringarna vädret på en mängd olika sätt. Detta innebär hårdare väder i allmänhet, vilket faktiskt kan göra det kallare än vanligt.

Det är INTE varmare väder som skapar "hårdare " väder utan skillnader i luftmassornas temperaturer. När stora områden kyls ner som nu i Antarktis och stor del av Stilla Havet så skapas extremväder när den luften möter den varma över tropikerna.


7 Myt: Att bygga vindkraftverk förbrukar mer energi än det kan producera.

En annan myt är att det krävs mer energi för att bygga förnybara energikällor, som vindkraftverk, än vad de kan producera under sin livstid.

Det kan jag inte kommentera. Borde se studier som visar/icke visar detta.

Flera studier visar dock att det i genomsnitt bara tar sex månader för ett vindkraftverk att "betala tillbaka" den mängd energi som använts för att bygga det. Det här stämmer inte. Om man vill göra den jämförelsen måste man ta med hela processen med gruvdrift för metallerna, tillverkning av komponenterna, transport och lagring. 6 månader under en höst ger också ett annat resultat än 6 månader under en vinter när det ofta inte blåser alls. Och det är just då man behöver värmen.


8 Myt: Forskarna är oense om orsaken till klimatförändringarna.

I motsats till vad många tror motsäger de flesta forskare inte att klimatförändringen pågår och att den orsakas av människan.

Stämmer att forskarna ser en klimatförändring men ett större antal börjar inse att de inte orsakas av människan, åtminstone inte i huvudsak.

I själva verket har olika analyser under många år visat att mellan 90 och 100 procent av de publicerande klimatforskarna är överens om att människan är den främsta orsaken till den globala uppvärmningen.

Stämmer inte alls. Frågar man om man tror att människan är en del av orsaken till uppvärmningen i dag blir svaret säkert mellan 90 och 100 % men om frågan lyder om människan i huvudsak orsakar dagens uppvärmning blir siffran låg i dag. Men egentligen spelar detta ingen roll. Det finns inget konsensusbegrepp inom vetenskapen. Det räckte med EN Galileo Galilei som sade att solen låg i centrum i stället för jorden. Det är mycket bättre att vandra som en ensamvarg i rätt riktning än att följa flocken

åt fel håll.


9 Myt: klimatförändringen är ett framtida problem.

På 70-talet, när klimatförändringarna fick vetenskaplig relevans, var teorin att dess effekter inte skulle påverka oss särskilt mycket förrän efter några århundraden. Men i dag ser vi redan de förödande effekterna av klimatförändringarna.

Från stigande havsnivåer till stigande temperaturer - den människoskapade klimatförändringen är vår tids största miljökris. Den är redan nu ett hot mot oss.

Vilka effekter? Jorden har blivit mer än 20 % grönare på 70 år. Dödligheten har sjunkit. Havsnivåerna har INTE stigit mer än vanligt. Observerade fakta från studier över hela planeten, visar att havsnivån stiger stabilt med ett par millimeter per år sedan istiden. Smältande havsis höjer inte nivån, enbart is på land. Landisarna på Grönland och Antarktis visar normal variation. Hos oss i Skandinavien sjunker havsnivån p.g.a. att jordskorpan ännu stiger från förra istiden. Vi mår bättre i dagens klimat än det som rådde vid industrialismens början. Dödsfallen p.g.a. extremväder har sjunkit därför att det är mindre av dem. Finns statistik på det. Var finns krisen? Det frågar sig också 4 nobelpristagare i fysik + mer än 1800 forskare och experter som skrivit ett brådskande meddelande till politikerna. Vi har säkert miljöproblem ännu att arbeta med men luften har blivit betydligt renare än förr. Så var finns hotet?


10 Myt: växter förbrukar koldioxid, så de löser problemet åt oss

Det är sant att växter behöver koldioxid (CO2) för att leva, men problemet är att det bara finns en viss mängd koldioxid som de kan absorbera och denna mängd blir allt mindre. De behöver CO2 för att genomgå fotosyntesen, som skapar den energi som krävs för att de ska kunna växa.

Ny forskning visar att växternas "andningshål" ( porer i bladen som tar upp CO2 i luften ) ökar och minskar i antal beroende på koldioxidhalt och värme i luften. Växterna verkar ha en förmåga, utanför vår fattningsförmåga, att klara klimatförändringar. De har ju klarat av det förr med MYCKET högre CO2 -nivån temperatur. Så detta påstående är en lögn.

När vi hugger ner fler träd och röjer bort växter för jordbruksändamål minskar vi den mängd CO2 som kan absorberas. Detta förvärrar direkt klimatförändringarna och får allvarliga konsekvenser. Detta stämmer. Men i och med att CO2 nivån har ökat och ökar blir jorden grönare och mer grönska kan binda mer koldioxid. Men viktigt att INTE avverka för mycket skog, jo.


11 Myt: det är solförändringar som gör att jorden värms upp, inte vi.

Solen ger liv åt vår planet och håller den tillräckligt varm för att vi alla ska kunna överleva. Den påverkar också jordens klimat, men inte så mycket som många tror. Solforskare har annan åsikt. Solfläckscykelns minimum har ett märkligt samband med köldperioder under Holocen. Varför sammanföll bl.a. Maunder Minimum med en lång och låg solfläcksperiod?

Faktum är att den globala uppvärmning som vi har sett under de senaste decennierna är för snabb och drastisk för att vara kopplad till förändringar i jordens bana samt för stor för att vara orsakad av solaktivitet. För snabb och drastisk för att vara kopplad till förändringar i jordens bana ( Milankovitch cykler ) jo , men det finns massor av andra naturliga förändringar i jordens historia som orsakat SNABBA klimatförändringar.

12 Myt: Kina är det enda land som bär ansvaret för klimatförändringarna

Även om det är sant att Kina är en av de största utsläpparna av växthusgaser, är landet också en av de största investerarna i förnybar energi. De ökade investeringarna är ett svar på tillväxten inom den gröna sektorn och behovet av att rena luftföroreningarna.

I slutändan är klimatförändringarna en global fråga och vi har alla ett ansvar att ta itu med klimatkrisen. Klimatfrågan i Kina är tudelad. De satsar i förnybar energi för export, jo, men samtidigt bygger de själva ut sin fossila park som aldrig förr. Antagligen beror satsningen på att de inser att västvärlden har behov av grön energi och då vill och bör de haka på. De är ju inte dumma.


13 Myt: temperaturmätningarna är manipulerade eller opålitliga

Detta är ett vanligt argument bland skeptiker till klimatförändringar, som skulle kunna vara rimligt om vetenskapen bara förlitade sig på ett eller två register.

Det finns dock många olika temperaturuppgifter som tagits fram av olika oberoende organ över hela världen och deras uppgifter stämmer faktiskt överens med varandra. Det här är en knepig fråga. Det går lätt att manipulera mätningarna och få det resultat man önskar. Vem som gör det och inte gör det är omöjligt att säga. Temperaturmätningar med termometrar vid jordytan är dock inte de bästa alternativen i dag. Urbaniseringen i världen har lett till att städerna och dess utkant utstrålar allt mera värme. Det kan kasta flera grader på temperatur i stad och på landsbyggd. Vissa mätningar bygger dock ännu på dessa " gamla " metoder och när termometrarna är placerade för nära städerna kommer då även utslagen att visa fel, helt enkelt för varmt. Man kan förstås kalibrera dem men det har inte gjorts i alla fall. Av den anledningen är nyare metoder där satelliter mäter vågrörelser i troposfären säkrare. Data från dem databehandlas och "översätts" sedan i en etablarad skala som celsius eller farenheit. De har tusentals flera mätpunkter. Att det finns så många olika organisationer som samlar in och behandlar data gör det svårt för "vanligt folk" att kunna avgöra vilken som visar det mest tillfredsställande resultatet.


14 Myt: klimatförändringen kommer inte att påverka mig

Detta är en av de största missuppfattningarna bland skeptiker till klimatförändringarna. Många tror att det kan påverka andra delar av världen och att djuren kommer att påverkas, men de kommer att vara säkra under många år framöver.

Konstigt påstående ! Klart att klimatförändringar påverkar oss alla i någon mån.

Tyvärr för dem är det inte alls så. Med stigande globala temperaturer kommer vädret att bli häftigare och vi bevittnar redan detta i världens alla hörn. Har kommenterat detta redan. Vädret blir INTE häftigare med stigande temperatur. Det är bara okunniga i baskunskaper om hur väder uppstår som säger så. Vi bevittnar INTE detta i världens alla hörn. Det är en total överdrift att påstå så. Av samma typ som media i dag kör med !


15 Myt: Klimatförändringarna kan inte stoppas, det är för sent.

Även om det är uppenbart att tiden håller på att rinna ut, finns det fortfarande en begränsad möjlighet att genomföra strategier och vidta åtgärder under detta årtionde för att se till att vi undviker de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Vi bör inse att vi människor har INGEN möjlighet att i större utsträckning påverka jordens klimat. De förändringar vi nu ser är i huvudsak orsakade av naturliga fenomen som alltid rört om jorden i historien. Vi har tillsatt extra CO2 i atmosfären men det klarar jorden av att hantera. Jorden har haft t.o.m. 20 gånger högre CO2-nivåer tidigare och rett ut det. Jorden har en återstabiliseringsförmåga utanför vår egen fattning. Vi tror att vi behärskar allt och kan bestämma om morgondagen men vi kommer nog till andra hand när det gäller jordens klimat.

Det är fortfarande möjligt för världen att nå netto-noll (minska utsläppen av växthusgaser) och begränsa uppvärmningen till 1,5°C, men det krävs mycket mer åtgärder under detta årtionde, särskilt från regeringar och företag. Det här är förmodligen den mest lästa texten i all media i dag: " DET BÖRJAR BLI FÖRSENT MEN DET ÄR ÄNNU INTE OMÖJLIGT OM VI ÖKAR PÅ TAKTEN MED ATT MINSKA FOSSILA UTSLÄPP ". EU:s mål om netto-noll ,Fit for 55, bygger INTE på vetenskaplig grund utan är ett rent politiskt drag styrt av FN:s klimatpanel IPCC. Att nå netto-noll är politiskt och ekonomiskt ohållbart. Åtminstone med den snabba takt som planerna gäller. Det kommer att bli TOTAL kaos. Varför driver man detta då? Till vilken nytta?

Atmosfären har för tillfället 420 ppm kol. Detta motsvarar 0,042 %. Av denna kolmängd utgör ca 4 % utsläpp från fossila bränslen. Detta utgör 0,00168 % . Om EU når netto-noll kommer det att minska utsläppen på jorden med 1/8 -del, alltså med 12,5 %. Då landar vi på 0,001428 % kol till atmosfären från våra egna utsläpp. Vem tror att jorden skulle stanna på 1,5 grader om man minskar kolflödet till atmosfären från 0,00168 % till 0,00142 % ? Inte jag åtminstone. Sen vilket kaos förverkligandet av detta mål skulle leda till i Europa. Vi får förbereda oss på strider, osämja och ekonomiska svårigheter. Är vi beredda på det? Något för politikerna att verkligen fundera på.

189 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
robert.juslin
Dec 22, 2023

Rättar mig själv. Den fantastiska Judith Curry förtjänar nog få sitt namn rätt stavat, ursäkta mitt slarv.

Like

bengt
Dec 22, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Mycket bra. Det gäller att ha goda argument. En del kan slå rot.

Like

Christer Käld
Christer Käld
Dec 22, 2023

Ulla Byholm

Exakt detta behöver alla veta! Nyheterna bekräftar idag att stödet och intresset för klimataktivism minskat kraftigt i Tyskland. Klimatmötet i Dubai blåste inte alltför Ivrigt på klimatfanatismen. Det är lovande och ger hopp om att förnuft och saklighet åter prioriteras, när det gäller att leva med klimatförändringarna, som kommer och går.

Like

robert.juslin
Dec 22, 2023

Ett par citat helt ur minne, utan att kolla källan, så här i julförberedelse tider.


Dr Judit Carry: Det är naivt att tro att vi människor kan styra eller påverka klimatet i någon riktning i noterbar grad.


FN:s klimatpanel anser att vi måste minska användningen av fossila bränslen med 43% fram till 2030 för att nå målet i parisöverenskommelsen (OBS inte parisavtalet, det är fel benämning). Den totala energimängd den minskningen skulle medföra motsvarar nya 1000 Mw kärnkraftverk i ett antal om globalt 3,3 nya reaktorer per dag. Hur mycket det skulle motsvara i vindmöllor + backup kan ju dom som vill fylla vår natur till lands och havs med dylika sätta sig ner och räkna ut.


Like
bottom of page