top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Professor Happer i focus

Uppdaterat: 19 nov. 2023

William Happer har gjort sig känd som den som vågat gå emot etablissemanget inom klimathysterin. Det som inte så många känner till är att han var den som fick Trump att gå ur Parisavtalet och inta en sceptisk roll till IPCC:s klimatalarmistiska rapporter.


Det är inte lätt att utmana ett narrativ som är så djupt förankrat och känslomässigt laddat som klimatförändringarna. Dr William Happer, en amerikansk fysiker och professor emeritus vid institutionen för fysik vid Princeton University, gjorde det dock. Det var först 1991, när Happer utnämndes av president George W Bush till chef för energiforskning vid USA:s energidepartement, som hans interaktion med klimatförändringsmyndigheter – och deras vägran att delta i sedvanlig vetenskaplig debatt om klimatförändringar – väckte hans intresse. Därefter avskedades Happer för sina motstridiga åsikter och för att han "stångade huvudet" med klimatstjärnan Al Gore, bara för att sen föras tillbaka till Washington av den tidigare presidenten Donald Trump 2018. BizNews (på engelska) intervjuade Happer (83) om hans fantastiska karriär och upptäckten att den spirande klimatförändringshysterin inte hade någon vetenskaplig grund. Happer beskrev minutiöst varför och hur CO2, "demongasen", inte är en förorening utan är nödvändighet för mänsklighetens välstånd.


Vi skall strax gå till intervjun med Happer men först klargöra några fakta. Mängden uppvärmning som orsakas av 1 ppm (miljondel) koldioxid (CO2) i atmosfären är känd som CO2:s "klimatkänslighet".

Den nuvarande vetenskapliga konsensusen är att en fördubbling av atmosfärens koncentration av CO2 från förindustriella nivåer (280 ppm) till 560 ppm skulle leda till en global genomsnittlig temperaturökning på cirka 1,5 till 4,5 grader Celsius . Det motsvarar en klimatkänslighet på cirka 1,5 till 4,5 grader Celsius per fördubbling av CO2. Man menar att temperaturökningen står i princip i linjärt förhållande till CO2.

Det är viktigt att notera att klimatkänsligheten inte är ett fast tal, eftersom den kan variera beroende på en mängd olika faktorer, såsom uppvärmningshastigheten, återkopplingsmekanismer och andra växthusgaser. Den är dessutom svår att fastställa exakt eftersom den beror på många komplexa faktorer.

Happer har en annan syn. Han menar att en fördubbling av CO2 halten från dagens nivå ( från 400 till 800 ppm ) skulle bara innebära 4 % strålningstillägg på 11 km höjd i atmosfären. Detta lilla tillägg kommer att öka den globala temperaturen med högst 1 grad från dagens nivå. På grund av vattenångans egenskaper menar Happer att det dock är mycket osannolikt att dess atmosfäriska koncentration skulle nå sådana höjder som 800 ppm, men om den gjorde det skulle den ändå bara öka drivningen med åtta procent vid 11 km. Enkelt uttryckt menar han att växthusgasernas värmestrålningseffekt tillbaka till jorden uppnår en typ av mättnadsgrad ju högre halten av gasen är. M.a.o. Ingen panik. Växthusgaserna ensamma kan inte orsaka de alarmistiska värden som IPCC påvisat.

Man kan förstå att "etablissemanget" i Vita Huset hade svårt att förstå en sådan kontroversiell teori. Som kuriosa kan nämnas att hans studie inte kunnat motbevisas hittills av andra forskare. Här kommer intervjun:


Utdrag ur intervjun med professor William Happer

Professor William Happer om koldioxidens effekt på planeten jorden

Koldioxid är det som driver livet på jorden. Växternas tillväxt är beroende av koldioxid. Koldioxiden i luften diffunderar in i växternas blad genom små hål, och växterna kombinerar detta med vatten och det kräver energi. Denna energi kommer från solljus. Så kombinationen av koldioxid, den så kallade föroreningen, vatten och solljus är det som gör livet. Du vet, det är vad vi lever på. Och koldioxidhalten är för närvarande mycket lägre än vad som har varit förhärskande under större delen av den geologiska historien. Under större delen av den geologiska historien är det ganska tydligt från proxyregister att CO2 varit två eller tre gånger högre än de är nu. Vi har förmodligen inte tillräckligt med fossila bränslen för att återställa de nivåer där växter utvecklas och där de fungerar bäst.

Men även de relativt små ökningar vi har haft – från kanske 280, 300 miljondelar för 200 år sedan till lite över 400 i dag – det är ingen stor ökning. Det är 35%, kanske. Men det har orsakat grönska runt om på jorden. Man kan se det från satelliter som tittat ner under de senaste två eller tre decennierna. Jorden blir grönare. Särskilt torra regioner blir grönare. Ni vet, kanterna på jordens stora öknar krymper. De växer inte, de krymper.

De krymper på grund av mer CO2. Och anledningen är att det finns ett antal fördelar med mer CO2, men en av de viktigaste är att om det finns mer CO2 kan växter leva med mindre vatten. De slösar inte lika mycket vatten med mer CO2 i luften, eftersom de får blad med färre hål i sig så att de inte läcker lika mycket vatten. Och de små hålen, klyvöppningarna – de små munnarna, det är där CO2 kommer in – öppnar inte lika brett. Så, problemet med att suga CO2 ur luften, vilket är vad växter måste göra, är för varje CO2 molekyl som diffunderar in i ditt blad, förlorar du hundra vattenmolekyler som diffunderar åt andra hållet. Detta är ett verkligt dilemma för planeten.

Det är sant. CO2 är en växthusgas och den värmer jorden, men uppvärmningen är inte tillräcklig för att spela någon roll. Den är väldigt liten. Och så är det förmodligen fördelaktigt på det hela taget. Tänk dig att man fördubblar CO2 halten i atmosfären. Hur mycket påverkar det kylstrålningen som går ut i rymden? Det låter mycket, men i själva verket minskar det bara strålningen till rymden med 1 procent. Så, 100% ökning av CO2, 1 % minskning av strålningen till rymden. Det är en mycket liten effekt, och du behöver inte ändra jordens temperatur särskilt mycket eller grumlighet särskilt mycket för att få den tillbaka i jämvikt med situationen innan du ökar CO2.

Så det är en ineffektiv klimatinfluencer. Ändå får du den här demongasen som kommer att få oss alla att koka ihjäl eller något liknande. Inget kunde vara längre från sanningen. Det är en trivial gas, men den är väldigt, väldigt bra för livet på jorden. Mer CO2 har varit underbart för mänskligheten eftersom det hjälper till att ge det överflöd av mat vi har idag och det har inte orsakat någon som helst skada.

Om att klimataktivismen har blivit som en religiös sekt

Det är en religiös kult för många människor. Många människor har slutat tro på traditionella religioner, vet du? Så de tror inte på Gud, men de behöver något bortom sig själva att tro på. Vad kan vara ädlare än att rädda planeten? "Planeten hotas av demongasen CO2, så vi kommer att rädda den." Det faktum att det i princip innebär självmord för mänskligheten kommer inte in i deras hjärnor. Men det är vad det betyder. Du kan inte omedelbart eliminera CO2 och låt den mänskliga befolkningen överleva. Det går inte. Så det är en självmordspakt, du vet, det som föreslås.

Rörelsen är ett skämt – lite grann – men den skiljer sig inte så mycket från en koalition av organiserad brottslighet och religiös fanatism. Och de religiösa fanatikerna ... Du vet, man argumenterar inte med någon om deras religion. Det går helt enkelt inte. Det för med sig korståg och religionskrig och Gud vet vad. Så det är ett stort problem. Det finns en religiös aspekt; Så många människor har nu hjärntvättats till att tro att det verkligen är en nödsituation. Och den som står i vägen för att rädda planeten är inkarnerad. De är uppriktiga människor, men de är bara grovt vilseledda.

Många av de mest högljudda klimativrarna; Om du pressar dem säger de: "Ja, det verkliga problemet är inte fossila bränslen, det är människor. Du vet, det finns alldeles för många människor. Vi borde inte ha mer än en miljard människor." Vi är ungefär åtta miljarder nu, så det betyder att sju av åtta av oss borde försvinna från planeten. Detta är extremt farligt. Det är en ond sekt.

Om vad som har gått förlorat på grund av klimathysteri

Alarmisterna insåg för 20 år sedan att uppvärmningen är mycket mindre än vad deras modeller hade förutspått. "Vänta bara", sa de, "förr eller senare kommer det att bli varmt. Men under tiden behöver vi något annat för att hålla larmet igång. Och de tog fasta på extremväder och stigande havsnivåer och havsförsurning... Saker som verkligen inte värmde. Och de ändrade namnet från global uppvärmning till klimatförändringar eftersom uppvärmningen inte skulle räcka till. Uppvärmning räckte inte till.


Jorden har ett instabilt klimat som inte är särskilt väl förstått än idag, och det skulle vara underbart om vi förstod det bättre. Men jag tror att vår förmåga att förstå det har fått ett mycket dåligt bakslag av klimathysterin. Så det som kunde ha varit 20, 30 år av bra grundforskning och verklig förståelse för klimatet har slösats bort med hysteri om detta falska klimatnödläge, som inte existerar. Under tiden har de verkliga delarna av klimatet – som skulle vara bra att förstå – ignorerats. Det är det mest tragiska i allt. Happer sade även i intevjun att han stödde Trumps beslut att dra USA ur klimatavtalet från Paris, men sa att han önskade att presidenten hade fokuserat på hur avtalet "inte var vetenskapligt vettigt". Trump hade framställt pakten som skadlig för den amerikanska ekonomin.

64 visningar2 kommentarer
bottom of page