top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Sommarens ( 2023 ) höga temperaturer berodde på en kraftig ökning av solinstrålningen

Uppdaterat: 4 jan.

Den varma sommaren har inte berott på antropogena utsläpp utan på en ökning av solinstrålningen. Denna ökning har i sin tur inte berott på förändringar i solaktiviteten utan på förändringar i atmosfären. Den mest sannolika orsaken är en minskning av mängden lågt molntäcke.


Det här menar Dr. Antero Ollila

Medierna har rapporterat om rekordhöga temperaturer för sommarmånaderna det senaste året. Man har skyllt på klimatförändringarna, som IPCC hävdar enbart beror på ökningen av växthusgaser.

Ingenstans har det kommit några nyheter om att jorden fick cirka 3 W/m2 mer solstrålning i augusti 2023 än under första halvåret 2000. Enligt IPCC var strålningsdrivningar orsakade av människan i AR6 2019 2,7 W/m2, vilket orsakade en temperaturökning på 1,27 °C jämfört med 1750.


Minskning av lågt molntäcke


Ökningen av solstrålningen som jorden tar emot har inte berott på förändringar i solaktiviteten utan på förändringar i atmosfären. Den mest sannolika orsaken är en minskning av mängden lågt molntäcke. Den övergripande situationen kan ses i figuren, som visar den uppmätta temperaturen och förändringen i solinstrålningen från 2001 till augusti 2023.Den röda kurvan är jordens globala temperatur. Den gula kurvan är förändringen i solstrålning som tas emot av jorden, beräknad som skillnaden mellan den solstrålning som jorden tar emot och den strålning som reflekteras av jorden. Dessa resultat är baserade på noggranna mätningar från NASA:s CERES-satelliter. Den turkosa kurvan är den temperaturförändring som orsakas av koldioxid beräknad enligt IPCC. Temperatureffekten av ENSO-effekten (El Niño/La Niña) är en blå kurva.


Koldioxid påverkar inte mindre förändringar


Det är lätt att dra slutsatsen, även när man ser det med ögat, att förändringar i den globala temperaturen, särskilt efter 2014, orsakas av solstrålningsförändringar som absorberas av jorden och ENSO-effekten. Koldioxid påverkar inte årliga och månatliga temperaturförändringar.

El Niño, som har utvecklats under den gångna sommaren, har ännu inte påverkat de globala temperaturerna, eftersom dess globala temperatureffekter kommer med en fördröjning på cirka sex månader.

De senaste månadernas höga temperaturer beror enbart på en kraftig ökning av solstrålningen, vars värden för närvarande är kända fram till augusti 2023.


Figuren nedan är en kopia från CERES nettosidor: https://ceres-tool.larc.nasa.gov/ord-tool/jsp/EBAFTOA42Selection.jsp som visar förändringen på 3 W/m2 från 2000 till augusti 2023.


Under temperaturpausen från 2000 till 2014 var de fossila koldioxidutsläppen 126 gigaton kol (GtC), vilket är 31 % av alla koldioxidutsläpp sedan 1750, men under den tiden kunde inte växthusgaserna höja temperaturen, trots att IPCC:s modeller tyder på att det borde ha skett en ökning med 0,4 °C.


Den mest populära förklaringen var att den värmeökning som växthuseffekten orsakade försvann ut i djuphaven, trots att det inte är möjligt.


Frågan är varför IPCC eller NASA inte rapporterar om den senaste tidens stora förändringar som påverkar klimatet. Anledningen är förmodligen att det inte ens finns en dålig förklaring till detta. Förutom det faktum att uppvärmningen nu orsakas av solstrålning och inte av människan. Jorden får 99,97% av sin energi från solen.Dr. Antero Ollila

112 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page