top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Är METAN i atmosfären ett problem?

Kan vi och bör vi sträva till att minska mängden av metan i atmosfären? Kan metan omvandlas till en användbar form av energi eller andra nyttiga ämnen?Vi behöver INTE minska halterna av metan i vår atmosfär. Metans inverkan på den globala uppvärmningen är mycket liten. Låt oss ta en närmare titt på detta och varför.


Det finns bara några få växthusgaser. Här är ett par bilder som visar förhållandet av växthusgaserna i atmosfären.


Fig. 1 Andelen växthusgaser i atmosfären ( totalt och antropogent )Av växthusgaserna är vattenånga den överlägset mest framträdande och utgör cirka 95 % av den totala mängden. Återstoden på cirka 5 % består av koldioxid (CO2) på 3,6 %, och metan (CH4), dikväveoxid (NO2) och några fluorerade gaser som utgör de sista 1,4 % av de totala växthusgaserna.Fig 2. Förhållandet mellan antrop.växthusgas och total växthusgasMan ser INTE denna information i mainstream-media. Inte heller diskuteras den bland

" koldioxidhatarna " eller politikerna eftersom det går emot deras åsikter/kunskap om hur CO2 och de andra växthusgaserna påverkar den globala uppvärmningen. De kan inte bli hysteriska över något som ogiltigförklarar deras tro på att koldioxidnivån MÅSTE NER till den "rätta" nivån ... till vilket pris som helst. Och vem har sagt det då , jo FN:s klimatpanel och då måste det ju stämma. Vilken nivå som är den rätta och varför just den nivån är den bästa är frågor som hittills är obesvarade.


Låt oss titta på vetenskapen om hur och hur mycket strålning som absorberas av växthusgaserna (GHG). Vi gör en kort genomgång i vetenskapen om växthusgaser och varför de behövs för att kunna förklara hur de fungerar för att värma upp vår planet. Detta fenomen inträffar när solstrålningen som kommer till vår planet från solen och värmestrålningen som kommer från vår planet tillbaka till atmosfären absorberas av växthusgaserna.Fig. 3 Strålning som överförs via atmosfären


Figuren ovan visar strålningsöverföringarna som kommer från solen till jorden och sedan strålar bort från jorden, båda med effekterna av absorption av växthusgaser.


Den vänstra sidan av diagrammet (röd) visar den inkommande solstrålningen som har kortare våglängd, strålning med högre intensitet mestadels i det ultravioletta spektrumet, men en del i det synliga spektrumet och den nedre delen av det infraröda spektrumet. Det rödskuggade området högst upp i diagrammet är strålningen som går genom atmosfären och når jordytan. Cirka 70-75% av den kortvågiga strålningen kan passera genom och värma planeten. Syret och ozonet beter sig som växthusgaser och absorberar direkt vissa våglängder av den inkommande solstrålningen, men den kortvågiga ultravioletta strålningen absorberas inte av CO2 och de andra växthusgaserna. Dessutom bryts en del av strålningen av atmosfären på grund av det som kallas Rayleigh Scattering, strålning som inte heller når ytan. Denna spridning eller brytning är det som gör att vår himmel ser blå ut.


Den högra sidan av diagrammet i blått visar den utgående värmestrålningen. Eftersom planetens yta har värmts upp och är varmare än atmosfären, kommer jordytan att utstråla sin värme till den kallare atmosfären. Denna värmestrålning är längre våglängder i det infraröda spektrumet som lättare absorberas av växthusgaserna. Tillräckligt absorberas så att endast 15-30 % av värmestrålningen försvinner ut ur atmosfären (noteras av den blå färgen), resten absorberas av växthusgaserna. Observera att den överlägset största absorptionen beror på vattenånga, inte CO2 eller andra växthusgaser.


Koldioxid

Alla är så fokuserade på koldioxid (och metan) att vattenångans större roll vanligtvis ignoreras och sällan nämns.

Observera också att koldioxid endast absorberar en mycket liten del av det infraröda spektrumet, våglängder centrerade vid 2μ, 2,7μ, 4,3μ och 15μ (μ = en miljondels meter). Detta är bara cirka 8 % av det infraröda spektrumet. Och ännu viktigare, om du tittar högst upp i diagrammet, lägg märke till att de delar av strålningsspektrumet som absorberas av CO2 absorberas nästan helt. Med andra ord finns det redan praktiskt taget ingen strålning som kommer genom atmosfären i de våglängder som absorberas av CO2. Den har redan gjort sitt jobb. Mer CO2 i atmosfären kommer att ha mycket liten effekt på att hålla kvar mer värmestrålning eller mer värme i atmosfären .


Ytterligare CO2-mängder i atmosfären kommer endast att ha mycket minimal effekt eftersom nuvarande nivåer av CO2 och H2O redan absorberar nästan all värmestrålning i de våglängder som absorberas av CO2. (11/13 Fakta om JORDENS KLIMAT (klimatvett.fi) )


Detta faktum förklarar varför alarmisterna har kvävt denna information.

Detta förstör deras grundargument, att vi måste eliminera fossila bränslen för att eliminera CO2-utsläpp för att stoppa den globala uppvärmningen.

Mer CO2 och andra växthusgaser kommer INTE att ha någon inverkan på de våglängder som redan når genom atmosfären. Vi kan fortsätta att ha en global uppvärmning, men det kommer INTE att vara på grund av koldioxid.


Hur är det då med metan?

Och på senare tid har alarmisterna för den globala uppvärmningen börjat sprida skräck om metan. Liksom de många myterna om koldioxid har de ett antal myter om metan. Låt oss börja med lite fakta om metan först.


Metan utgör cirka 1 800-1 900 miljarddelar (PPB) av vår atmosfär i dag vilket motsvarar 0,0019 %. Det har stigit från en nivå på 700 under de senaste 200 åren.


Metan absorberar infraröd strålning i endast cirka 2 % av IR-spektrumet i intervallet 2-3 mikron och 8 mikron. Den absorberar INTE resten av IR-strålningen.

Metanutsläppen kommer till cirka 40 % från naturliga orsaker (främst mossar och kärr), och resten kommer från antropogena utsläpp varav jordbruket står för 25 %, energin för cirka 20 %, deponier för cirka 8 % och de sista 7 % från olika källor.


De flesta av jordbrukets utsläpp kommer från boskap – kor och får släpper ut metan under matsmältningen (de ökända kornas fisar) och i deras gödsel – och odling av ris, där översvämmade fält skapar idealiska förhållanden för bakterier som släpper ut metan.·

Metan har en kort livslängd i atmosfären – cirka 12 år.


Så vad är det för myter som sprids angående metan?


Det är svårt att hitta några referenser eller fakta bakom påståenden nedan om metan, troligen för att det aldrig har funnits några studier som skulle kunna bevisa detta. Men de flesta av dessa påståenden är omöjliga med tanke på faktabeskrivningen ovan.


1. Metan står för cirka 30 % av den globala temperaturökningen sedan den industriella revolutionen, och snabba och varaktiga minskningar av metanutsläppen är avgörande för att begränsa uppvärmningen på kort sikt och förbättra luftkvaliteten.

Hur kan metan stå för 30 % av den globala uppvärmningen (temperaturökningen) när det bara absorberar cirka 2 % av det infraröda spektrumet? Det faller på sin orimlighet.


2. Metan har en mycket kortare livslängd i atmosfären än koldioxid (CO2) men absorberar mycket mer energi medan den finns i atmosfären.

Återigen, hur kan metan absorbera mer energi än CO2 när den bara absorberar cirka 2 % på IR-strålningen och CO2 absorberar cirka 8 %? Mängden metan i atmosfären, dess korta livslängd och låga absorberingsvärde fäller detta påstående.


3. Koncentrationen av metan i atmosfären är för närvarande cirka två och en halv gånger högre än de förindustriella nivåerna. Ökningen har accelererat de senaste åren och analyser indikerar att de kommande årens nivåer sannolikt kommer att vara bland de största som någonsin kommer att registreras.

Metanutsläpp har inte mätts över längre tidsperioder, så hur meningsfullt är det att säga att framtida nivåer blir kritiska? Det saknas långsiktiga mätningar under historisk tid.


4. Atmosfärisk metan (CH4) förekommer rikligt i naturen som den primära komponenten i naturgas. Det är den näst största bidragsgivaren till klimatförändringarna och står för cirka 16 procent av uppvärmningseffekten.

Det kan inte vara den 2:a största bidragsgivaren till klimatförändringar när vattenånga och CO2 är större bidragsgivare. Och de som gör dessa uttalanden känner inte till eller tar hänsyn till alla andra bidragande orsaker till den globala uppvärmningen. Det är en orimlighet att metan står för 16 % av uppvärmningseffekten eftersom dess procentuella andel är så liten och dess uppehållstid är så kort.


5. Metan finns kvar i atmosfären i endast cirka 10 år, men har en mycket kraftigare uppvärmningseffekt än CO2. Dess uppvärmningseffekt är 28 gånger större än CO2 under en 100-årsperiod (och 80 gånger under 20 år).

Och naturligtvis har de ingen aning om metan har en större uppvärmningseffekt över 100 år! Dessa siffror är helt tagna ur luften. Metan har inte nämnvärt förändrats sedan 1980-talets nivå vilket NOAA:s egen graf beskriver :
Slutord

Alla påståenden om att metan är ett stort problem är alltså tagna ur luften. Dess korta livslängd, svaga absorbering och ringa andel i atmosfären är orsaken. Av den anledningen är det inte relevant heller att fundera kring vad man kunde ersätta metanet i atmosfären med. Om den sibiriska tundran börjar smälta är det en helt annan sak men det är långt dit.

Som det sett ut de tre sista åren har metanen i tundran frusit ännu mera. Korna som man klagar på som onda producenter av metan är bara ersättare för de bufflar som strövade omkring i bl.a. USA under många århundraden tidigare.Steve Sawyer / Christer Käld

Två ingenjörer

301 visningar1 kommentar

1 comentário

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bengt
08 de fev.

Från klarhet till klarhet. Tack Christer!

Curtir
bottom of page