top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

12/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

Det finns stora brister i IPCC:s klimatmodeller.En detaljerad undersökning av John Christy, en framstående klimatolog vid University of Alabama i Huntsville och Alabama State Climatologist, ger en skarp bedömning av giltigheten (eller icke-giltigheten) av de modeller som används till stöd för föreställd apokalyps.


Modellerna överskattar temperaturen Hans vittnesmål i februari 2016 inför U.S. House Committee on Science, Space & Technology innehöll anmärkningsvärda diagram som dokumenterar hur mycket modellerna överskattar temperaturer. Den röda linjen i diagrammet visar genomsnittet av 102 klimatmodellkörningar som Christy och hans team vid University of Alabama i Huntsville har genomfört med hjälp av de modeller som IPCC själva förlitar sig på. På diagrammet visas också de faktiska, observerade temperaturerna.


Modellerna överdriver uppvärmningen i genomsnitt två och en halv gånger den faktiska temperaturen (eller tre gånger om i de klimatavgörande tropikerna).


Modellerna har stor osäkerhet

Ett annat stort problem med IPCC:s modeller är att många av de ingångsvärden som används vid modellbyggen grundar sig på antagna variabler som inte med säkerhet kan fastslås.

För att beskriva detta kan vi ta ett praktiskt exempel: Vi skall mäta upp en vägsträcka på 100 m. Vi har till vårt förfogande en stav som är 1 m lång. Stavens längd har en osäkerhetsfaktor i sig på +-1 mm och så räknar vi med en annan osäkerhet varje gång vi flyttar staven , låt oss fastslå den till +-3 mm. Vi lägger staven 100 ggr i följd. Då blir den uppmätta sträckan 100 m +- 400 mm eller +-40 cm. Osäkerheten blir alltså 100 ggr större i svaret. Skulle vi acceptera det?


När IPCC sammanställde sin tredje rapport där bl.a. klimatmodellernas tillförlitlighet behandlades var atmosfärfysikern Richard Lindzen en av huvudförfattarna. Han och övriga experter i arbetsgruppen kom fram till att de använda modellerna grundar sig på så många osäkerhetsfaktorer att de inte kan anses tillförlitliga. I panelens slutrapport (SPM) togs ingen som helst notis om detta utan man skrev i stället ” modellerna har nu blivit så bra att man kan helt lita på dem”. Lindzen fick sparken.


Modellerna saknar molnens inverkan

En annan svaghet i IPCC:s modeller är att de inte beaktar moln överhuvudtaget.


Professor och nobelpristagare John Clauser hävdar att denna "termostat" -mekanism har ett mycket större inflytande på jordens temperatur än effekten av CO2 eller metan. Han presenterade för Ep och Times preliminära beräkningar som tyder på att effekten av denna molnreflektivitetsmekanism kan överskugga CO2:s påverkan med mer än 100 eller till och med 200 gånger.


Modellerna räknar med konstant albedo Alla moln, oavsett höjd eller typ, verkar ljusa vita när de ses från solens riktning, enligt Clauser. De reflekterar vanligtvis nästan 90 procent av inkommande solljus, sa han. Reflektivitetsfraktionen kallas albedo. Albedo har felaktigt hållits konstant i olika klimatmodeller, hävdar Clauser.


Han tycker att det är förbryllande hur dessa betydande variationer har förbisetts i IPCC:s modeller.


Tunga namn instämmer Clauser är den senaste nobelpristagaren i fysik som avfärdar klimatmodellerna. Professor Ivar Giaever, även han nobelpristagare i fysik, är en annan som slår fast att det inte finns något klimatnödläge. Han hävdar vidare att klimatmodeller "inte är tillnärmelsevis rimliga som verktyg inom klimatvetenskapen eller den globala politiken". 1998 års nobelpristagare, professor Robert Laughlin, har uttryckt åsikten att klimatet är "bortom vår makt att kontrollera" och att mänskligheten inte kan och inte bör göra något för att reagera på klimatförändringarna.


Ändå fortsätter FN och EU att blint lita på IPCC:s klimatmodeller och deras prognoser om hot och undergång om vi inte slutar producera globala utsläpp. I den här takten kommer snart alla fysikpristagare att dela denna åsikt. Men det kommer knappast att inverka. "Science is settled" var det visst någon som sade. Fakta har ju för länge sedan sopats under mattan i dagens klimatdebatt.


Se den sista delen i morgon: 13/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

En "idealisk" temperatur är inte den som rådde för 150 år sedan Varför skall vi eftersträva den då ?59 visningar2 kommentarer

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Nov 23, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Mycket bra och relevant information.

Like

Guest
Nov 19, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Tack Christer för denna serie!! Bra sammanfattningar och mkt upplysande.

Like
bottom of page