top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

4/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

Uppdaterat: 18 nov. 2023


Den senaste interglacialen var 8 grader C varmare än i dag. Isbjörnarna överlevde. Grönland smälte inte.


En forskning vid Niels Bohr-institutet (Dahl-Jensen 2013) riktade in sig på is som ackumulerats på Grönland under den föregående mellanistiden, känd som Eem. Resultaten visade att värmeperioden Eem, för mellan 130 000 och 115 000 år sedan, var mycket varmare än man tidigare trott. Faktum är att det var 8°C varmare än idag. Havsnivån var ca 20 m högre än i dag.


Trots att temperaturerna under Eem var 2,5 °C högre än till och med de mest aggressiva IPCC-prognoserna, förlorade Grönlands istäcke bara en fjärdedel av sin massa. Även om 25 % är betydande, är det mycket mindre än förutsägelserna om total iseliminering som vissa forskare påstår.

Dessutom utvecklades isbjörnarna för cirka 150 000 år sedan och överlevde den varma perioden under Eem, trots att det inte fanns någon polaris då att tala om.Här följer ett tillägg för intresserade:


Eem efterträdde Saaleistiden och avlöstes i sin tur av en snabb avkylning med en gradvis temperatursänkning som gick över i nästa Weichsel-istiden. Mellanistiden kallas även Sangamon-interglacialen i Nordamerika , Ipswich-interglacialen i Storbritannien och Riss-Würm-mellanistiden i Alperna .

Under värmetoppen för 125 000 år sedan växte hassel och ek ända upp till Uleåborg i Finland och det var skogklätt så långt norrut som till Nordkap i Norge , som nuförtiden är tundra. Havsytan låg 5–8 meter högre än nu, vilket pekar på att jorden var mer fri från is, möjligen var inlandsisen på Grönsland delvis bortsmält. Skandinavien och Finland var en ö omfluten av Eemhavet, troligen till följd av det högre vattenståndet och en större nedpressning av jordskorpan av Saale-isen som föregick Eem-interglacialen.

Södra Skandinavien var främst beväxt med avenbokskogar , medan skogarna längre norrut främst bestod av gran. Avlagringar från Eem har i Sverige påträffats vid stenbrottet vid Stenberget på Romeleåsen i Skåne och vid Magreteberg utanför Halmstad. En bortschaktad torvavlagring från Leveänniemigruvan i Svappavaara härrörde troligen från den här tiden, liksom en sedimentavlagring utanför Bollnäs.
29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page