top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Arktis visar fortsatt klar tendens att kallna.

Hur kan det komma sig att havsisens utbredning i Arktis hamnade på en 14:de lägsta plats sedan mätningarna började? WMO ville ju ha 2023 till det varmaste året hittills. Borde inte deras varma trend synas uppe i Nordpolen? Där får de inget stöd för sin uppvärmning. Tvärtom. Utbredningen bara ökar. Egentligen helt logiskt med tanke på att temperaturen där är sjunkande sedan 1016.Årets topp högre än 15 av de 20 senaste mätningarna.Officiellt var den maximala vinterutbredningen av havsisen för 2024 15,01 mkm2, vilket nåddes den 14 mars. Med en föga imponerande "14:e lägsta" uppmätt är detta häpnadsväckande nyheter för vintern efter det "varmaste året som registrerats". Utan att låta sig avskräckas gick den amerikanska regeringens flaggskepp National Snow and Ice Data Center (NSIDC) 25 mars ut med att "Arktis havsis når ett maximum under genomsnittet". Observera att långtidsmedelvärdet (1981-2010) endast är 15,65 mkm2 och 15,01 ligger inom 2 standardavvikelser.Så här såg havsisens maximala utbredning på 15,01 mkm2 ut den 14 mars i år:
Från NOAA:s rapport från den 17 januari 2024 om det "varmaste året som registrerats" om globala temperaturer:


År 2023 var det varmaste året sedan de globala mätningarna började 1850 med 1,18 °C (2,12 °F) över 1900-talets genomsnitt på 13,9 °C (57,0 °F). Detta värde är 0,15°C (0,27°F) mer än det tidigare rekordet från 2016. De 10 varmaste åren i det 174-åriga rekordet har alla inträffat under det senaste decenniet (2014–2023). Värt att notera är att år 2005, som var det första året att sätta ett nytt globalt temperaturrekord under 2000-talet, nu är det 12:e varmaste året som registrerats. År 2010, som då hade överträffat 2005, rankas nu som det 11:e varmaste året som uppmätts.Enligt data från NSIDC-S senaste rapport (se nedan) nåddes de lägsta maximala utbredningarna 2015-2018 (14,82-14,52), med 2016 som ett särskilt varmt El Niño-år. Det är logiskt att 2017 var det lägsta, eftersom det följde på den mycket varma sommaren 2016.


Den maximala utbredningen för vintern 2023 var dock inte långt efter, vilket är märkligt med tanke på att enligt NOAA började de varma El Niño-förhållandena inte förrän i juni 2023. Mars isutbredning för 2023 (nu den 5:e lägsta) påverkades fortfarande av de kalla La Niña-förhållanden som rådde 2021 och 2022 (2021 nu 8:e lägsta, 2022 nu 11:e lägsta, 14,88, visas inte).


Och nu är 2024 års maxutbredning den 14:e lägsta, efter att den varmaste globala temperaturen sedan 1850 nåddes sommaren 2023? Hur förklarar månne WMO detta?På tio lägsta listan hittar vi inte fjolåret, men dock 2015,2016,2017 och 2018. Det syns en tydlig svängning efter 2019.
Det är nästan som att Arktis havsisutbredning på vintern inte har något samband med den globala temperaturen över huvud taget! Vi får återkomma i september när minimumläget inträffar. Hur högt över de lägsta uppmätta värden ser vi då?Fram till dess : Tro inte det minsta på hoten om Arktis !!!
Christer Käld

466 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page