top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

NÄR SKALL ALARMISMEN FÅ ETT SLUT? ::: Del 1 /4 Hotet om Golfströmmens kollaps

Uppdaterat: 21 feb.

Alarmismen når inga gränser när det gäller Golfströmmen. Nu senast i veckan kunde vi läsa i massmedia om ett nytt hot att den kan upphöra. Det var INTE första gången. I snitt en gång om året plockas denna information upp ... bara för att skrämma upp folk och få dem att förstå att fortsätta dra ner på de fossila bränslen.

Den goda nyheten är att det inte finns den minsta risk för detta och det sorliga är att detta FELAKTIGA budskap inte upphör.Här några rubriker ur media de senaste 20 åren där man varje år varnat för att Golfströmmen kan upphöra med katastrofala följder:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

och nu senast i februari
Det finns ingen ände på dessa hotbilder.


Vad säger forskarna egentligen?

Förutsägelserna är baserade på klimatmodeller - hört det förr?


Det underliggande problemet med ALLA dessa studier som ligger bakom ovan alarmistiska rapporter är att de är utarbetade med KLIMATMODELLER som INTE visat sig vara trovärdiga för att tillräckligt säkert kunna fastslå resultatet. Därför är många forskare osäkra och menar att vi inte kan lita på denna förutsägelse om kollaps.


En pinfärsk dansk studie visar på det motsatta : Golfströmmen har t.o.m. blivit starkare:


Island-Färöarnas ström, den viktigaste delen av värmetransporten i Golfströmmen från tropikerna mot Arktis, visar inga tecken på att försvagas. Det visar en studie från det färöiska forskningsinstitutet Havstovan och Danish Centre for Climate Research (NCKF), som också visar ett nytt sätt att övervaka havsströmmar med hjälp av satelliter.

Studiens slutsats är att transporten av vatten inte bara har varit stabil, utan ökat marginellt under de senaste 29 åren. Styrkan fluktuerar runt fyra miljoner kubikmeter per sekund (20 gånger Amazonfloden), men är därmed med ökande styrka.
"Det lär krävas att jordens rotation ändras, kontinenterna flyttar på sig eller nåt annan stort händer som ny istid för att stoppa Golfströmmen."


Såhär skrev professor och oceanolog Gösta Wallin i ett inlägg 2021 i tidskriften Det goda samhället och han fortsätter:


" Felet är att man i samtliga studier bortser från den kraftfulla process som kontrollerar den förhöjda salthalten i Atlanten.

För att smältvattnet från Grönland skall få någon effekt på djupvattenbildningen så måste det blandas med det inströmmande golfströmsvattnet. Detta sker inte. I modeller sker denna blandning men inte i verkligheten, det finns varken blandningsprocesser eller tillräckligt med energi för uppgiften.


Det som händer är att smältvattnet från den helt normala avsmältningen kilar ut längs med Grönlands ostkust utan att påverka djupvattenbildningen. Detta är emellertid en liten detalj i sammanhanget. Långt viktigare och avgörande är hela Atlantens saltbalans. "


Så hittills har över 20 år av hotbilder bara varit TOMT PRAT byggt på osanningar och gissningar och endast skapat en massa ångest hos folk.


Är det så här vi skall ha det?Christer Käld
433 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

3 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Björn Wahlsten
Björn Wahlsten
Mar 29

Idag var det inga moln som kunde störa mitt lilla experiment.

https://youtu.be/QWj_cUJpHzA?si=wFWV0IfP1ZZ6G-6X

Like

Goran Akesson
Goran Akesson
Feb 19

Gösta Walin har naturligtvis rätt, liksom refererade kollegor till Dig i tidigare inlägg. Golfströmmen är ohotad men den kan ta en starkare öst-sydlig sträckning, dvs accentuera den del som söker sig ner längs Portugals kust. Det kan ske av följande orsaker;

• Omkastning av rörelseriktningen i Beaufort Gyre, innebärande att det artiskt kalla vattnet löper ut i Nordatlanten; det kallare vattnet driver momentant Golfströmmen mer i den ovan angivna riktningen, med påföljd ett kallare klimat i Skandinavien.

• Fortsatt ökning av jordrotationshastigheten, som är förknippad med jordens magnetfältsstyrka. Ju lägre sådan desto mindre rotationsmotstånd vis a vis solvinden varpå coreoliseffekten på havet ökar. Det blir en 'ökad kraft österut'. Ett maximum i jordrotationsrörelsen uppmättes den 29 juli 2022. S.k. Ap-index…

Like

bengt
Feb 18
Rated 5 out of 5 stars.

Vore det inte så allvarligt med denna desinformation, skulle man bara skratta åt det hela. Dessvärre medverkar denna skrämselpropaganda till felinvesteringar pga obefintligt klimathot, psykisk ohälsa och politisk rörelse innehållande totalitära idéer och maktcentralisering, dvs i antidemokratisk riktning . Vem driver det? Vem vinner på det?

Like
bottom of page