top of page
 • Skribentens bildChrister Käld

Nej media, "katastrofala tipping- points" är inget att oroa sig för

Med jämna mellanrum hör vi alarmerande nyheter om att vi kan nå olika s.k. tippingpoints ( = punkter där det inte finns någon återvändo ) i klimatet om jorden fortsätter att värmas upp.

Dessa påståenden har vi hört länge nu.
Här nere är ett exempel från Aftonbladet i Sverige oktober 2022. Man hänvisar till en ny forskning, som det förresten inte finns någon hänvisning till alls, som säger att vid 1,1 graders höjning kan fem av dem inträffa.Lyssna gärna på videon ( 2 min ). Här är dessa fem tippingpoint:


 1. Havsströmmarna ändrar eller upphör helt

 2. Permafrosten på tundran tinar och metan strömmar ut

 3. Världens korallrev dör

 4. Glaciärerna på Grönland och Västantarktis försvinner

 5. Havsnivåerna ökar kolossalt

Det som är viktigt att veta är att det handlar om oåterkalleliga tillstånd menar man. Nu 2024 har den globala temperaturen redan överstigit denna "katastrofala" gräns på 1,1 grader. INGEN av dessa fem punkter har gått i uppfyllelse. Korallreven mår alldeles utmärkt ( Stora korallrevet mår bättre än på decennier ) och Grönlands och Antarktis inlandsisar växer till sig ( Ny studie: Otrolig ökning av istäcket över Antarktis 2021 och 2022. (klimatvett.fi) ). Havsnivåerna har inte ökat mer än normalt med ca 2 mm / år sedan 1850-talet.

Att sedan tala om oåterkalleligt tillstånd visar på en total ovetskap om paleoklimatologi,

hur jorden har hanterat sådana situationer tidigare i historien.

Att man inte kan lita på medias notiser är redan väl känt men att forskare kommer fram med den här typen av trams skapar nog bara ännu större klyfta till klimatforskningen som den ser ut i dag. Förtroendet når en tippingpoint.Här följer utdrag ur en artikel som Anthony Watts skrev


Den här veckan har ett antal mainstream- och online-medier kört alarmerande rubriker som varnar för överhängande "katastrofala klimattipping points", med hänvisning till en nyligen publicerad rapport som varnar för den omedelbara faran med att passera 1,5-gradersgränsen för planetens uppvärmning. Påståendet är falskt. Objektiva data har inte bara visat att märket redan har passerats utan några som helst effekter, utan de påstådda farorna är baserade på klimatmodellprognoser, inte faktiska orsakssamband som påvisats av data.Varför vi behöver prata om tipping points


När det gäller rapporten ovan är påståendena om Grönlands issmältning kraftigt överdrivna, vilket framgår av figur 1 från Climate at a Glance: Greenland Ice Melt:

Om man visar grafen till vänster är det lätt att bli chockerad av den hastiga och "stora" smältningen av glaciäris som skett men om man som bilden till höger visar den reella mängden i förhållande till den totala ismassan så blir det nästan omöjligt att lägga märke till den förlorade isen. Så liten mängd är det. 
På samma falska grund som i Grönlandsexemplet ovan står även de andra påståenden om förmodat nära förestående tippingpoints som görs i media. Artiklarna misslyckas konsekvent med att referera till befintliga klimatdata, observerade processer eller ge viktiga sammanhang, utan föredrar istället att fokusera på osäkra datorklimatmodellprognoser för framtiden. Dessa behövs för att underhålla oron över vart vi antagligen är på väg om vi inte hastigt drar ner på de globala utsläppen.Refererar till datormodeller som vanligt


De olika prognoserna för framtida tipping points till följd av ökande utsläpp av växthusgaser är inte baserade på verkliga data, utan genereras av djupt bristfälliga datormodeller som inte skildrar tidigare temperaturtrender eller nuvarande temperaturer korrekt.


Vi hittar inget stöd inom paleoklimatologin eller i någon vetenskaplig artikel för att tipping points existerar överhuvudtaget. Detta är igen bara ett politiskt drag att spela med som media är snabba med att fånga upp


Till exempel en Google-sökning visar långt över hundra, här är bara några av dem:

 • "Brytpunkten för den globala uppvärmningen är nära?" – ClimateArk.com, 27 januari 2004

 • "Uppvärmningen når 'tipping point' "– The Guardian, 11 augusti 2005

 • "Jorden når brytpunkten: Den globala uppvärmningen når 1 grader" – Time,

 • "Global uppvärmning" Tipping Points "nådd, säger forskare" - National Geographic.com, 14 december 2007

 • "Efter 20 år: Tipping Points Near on Global Warming" – Huffington Post,

 • Dessa brytpunkter är närmare än du tror" – Wall Street Journal, 29 april 2009

 • Vi befinner oss vid en klimatbrytpunkt som, när den väl har passerats, möjliggör en havsnivåhöjning på flera meter detta århundrade" – ThinkProgress.org,

 • Har vi nått en brytpunkt för miljön?" – BBC, 15 juni 2012

 • "Trots att 90 miljoner ton föroreningar från den globala uppvärmningen fortsätter att släppas ut i atmosfären varje dag, som om det vore ett öppet avlopp, ser vi nu en global politisk brytpunkt närma sig." –Al Gore, intervju med Washington Post, 21 augusti 2013Vi har ännu inte sett någon tippingpoint hända Det verkar som om det alltid finns en klimatmässig tippingpoint i vår framtid. Varje år bjuds vi på en ny uppsättning ödesdigra förutsägelser, med tidsramar inom vilka en eller annan katastrof kommer att inträffa, alltid någonstans i framtiden, men aldrig säker. När det gäller de påståenden om tippingpoints som har tillhandahållit en tidslinje eller ett datum efter vilket betydande problem skulle förväntas uppstå, har inget av dem inträffat. Trots denna historia av misslyckanden verkar klimatlarm och hype om framtida tipping points vara ett konstant inslag i media.

Rikligt med peer-reviewed studier bekräftar att tipping points inte har inträffat i jordens avlägsna förflutna som svar på atmosfäriska koldioxidförändringar.


En betydande paleoklimatstudie från University of Washington säger att det inte är troligt att tippingpoints någonsin kommer att inträffa på grund av ökad koldioxid i vår atmosfär.

I pressmeddelandet för studien, med titeln "Atmospheric carbon dioxide buildup unlikely to spark abrupt climate change" står det så här:


Det har funnits tillfällen i jordens historia när medeltemperaturen har förändrats snabbt, så mycket som 10 grader Celsius under några decennier, och vissa har spekulerat i att samma sak kan hända igen när atmosfären blir överbelastad med koldioxid.

Ny forskning ger stöd åt bevis från många nya studier som tyder på att plötsliga klimatförändringar verkar vara resultatet av förändringar i havscirkulationen som är unikt förknippade med istider och mellanistider.


Påstådda katastrofala "tipping points" kan ge bra rubriker och storyledare, men det finns inga bevis för att det finns några.


Det finns ingen anledning att oroa sig. Medierna gör bara vad de alltid har gjort – marknadsför klimatkatastrofen som påstås komma.... ibland påstås redan vara här.


Om tippingpoints ( points of no return ) finns borde klimattillstånd i historien ha upplevt dem och jorden borde aldrig kunna återgå till tiden före dem mera eftersom de är oåterkalleliga. I så fall upplever jorden konsekvent nya tillstånd.
Låter det logiskt?


Christer Käld

395 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
annochjan
Feb 27

När Klimatkonventionen med dess ideologiska följare tagit makten över både USA’s naturvårdsverk med Obama och ledande media även i EU, lyssnade Trump till W. Happer och försökte få USA att lämna klimatkonventionen. Det blev för mej hans tippingpoint.😉

Like
bottom of page