top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Ny studie: Grönlands isar har förändrats kraftigt under hela Holocen.


Isen strömmade ut från det inre av Grönlands inlandsis i mycket kraftigare takt och med mycket större variation än idag under hela holocen – eller fram till för cirka 2 000 år sedan.
Ny forskning (Jansen et al., 2024) har fastställt att Grönlands isströmmar varierar beroende på interna processer, och inte nödvändigtvis på grund av externa förändringar i geotermiska värmeflödesanomalier eller klimat.

Dessa internt variabla isströmsmönster kan förändras avsevärt i storlek inom tidsramar på bara några århundraden, inte de länge antagna tidsrymderna på 10 000 eller 100 000 år.


Denna upptäckt av Grönlands internt variabla isströmsmönster på hundraårsskala står i strid med de modellerade uppskattningarna av Grönlands isströmsbaserade bidrag till havsnivåhöjningen, eftersom det länge har antagits att externa faktorer (såsom antropogena CO2-utsläpp) spelar en avgörande roll i isströmmarnas dynamik.

"Våra resultat motsäger antagandet att isströmmen har varit stabil under hela holocen i sin nuvarande form, med tydliga skjuvmarginaler [förändringar i isflödets volym] på tidsskalor på hundratals år, vilket är en stor utmaning för realistiska prognoser för massbalans och havsnivåhöjning."

Författarna till denna nya studie har tidigare publicerat en artikel (Franke et al., 2022) som tyder på att mycket varierande isströmmar på Grönland "kommer och går" enligt "spontana" processer som fortfarande inte är helt klarlagda.


Issmältningen i det inre av Grönlands inlandsis flyter långsammare idag än den har gjort under 95 % av de senaste 9 000 åren – med den lilla istiden som den enda perioden med mindre isflöde (MacGregor et al., 2016).
Under det senaste årtusendet har isvolymen på Grönlands istäcke varit mycket större än den har varit under de föregående 9 000 åren (Mikkelson et al., 2018).När CO2-halten var kring 250 ppm (11700 till 4500 tusen år sedan) var Arktis och norra Grönland 2-4 °C varmare än nu. Följaktligen var ismarginalerna 80 km under dagens, isfria förhållanden med öppet vatten rådde och Grönland värmdes upp med 10 °C på bara 60 år (Elnegaard Hansen et al., 2022)


Christer Käld______________________________________________________________________________


Källa :

628 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page