top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Ovanligt omfattande och långvarig arktisk kyla fortsätter pina oss.

Uppdaterat: 26 apr.


Den iskalla polarkölden vill inte släppa sitt grepp över oss. Stora delar av norra hemisfären upplever nu köld där termometern landar på ner till -50 grader till och med.

Arktis isfält har fått en rejäl tillväxt i december och den verkar fortsätta nu i januari. Inte undra på det med denna enorma köldmassa.Den 26 december uppmättes en temperatur på -51,1 °C i Rabbit Kettle i Kanada. Canada records temperature below -51°C for the first time this season - The Weather Network Det är sällan man ser en så kall lufttemperatur.

Dessa extremt kalla temperaturer är långt ifrån normala och dessa regioner i norra Kanada har vanligtvis värden som sträcker sig från -10 °C till -30 °C under den sista veckan i december menar Isabella O´Malley på The Weather Network


I svenska Lappland registrerades en rekordkyla på -43,6 grader vid väderstationen Kvikkjokk-Årrenjarka under första veckan i januari – den kallaste temperaturen sedan början av 1900-talet.I slutet av 2023 hade havsisen i Arktis en tillväxt över genomsnittet, vilket gjorde att den dagliga utbredningen låg inom intervallet mellan decilerna, intervallet som sträcker sig över 90 procent av tidigare havsisutbredningar för dagen. Den snabba isexpansionen i Tjuktjerhavet och Berings hav och över Hudsonbukten var orsaken.

Havsisens utbredning ökade med i genomsnitt 87 400 kvadratkilometer per dag, markant snabbare än genomsnittet 1981 till 2010 på 64 100 kvadratkilometer per dag. Utbredningen fortsätter starkt även nu i januari ( se fig. nedan ).


För december totalt sett hade 2023 den tredje högsta månatliga ökningen i det 45-åriga rekordet på 2,71 miljoner kvadratkilometer (1,05 kvadratmil), efter 2006 på 2,85 miljoner kvadratkilometer (1,10 miljoner kvadratmil) och 2016 på 2,78 miljoner kvadratkilometer (1,07 miljoner kvadratmil).

Vi ligger dock ännu en bit från medelvärdet 1981-2010.

Figuren: Norra halvklotets havsisutbredning enligt det danska meteorologiska institutet Ocean and Ice | Danmarks Meteorologiske Institut (dmi.dk)

Den totala havsisutbredningen på norra halvklotet under de senaste åren, inklusive klimatmedelvärdet. plus/minus 2 standardavvikelser. Värdena för isutbredning beräknas från istypsdata från Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility (OSISAF), där områden med iskoncentration Högre än 15 % klassificeras som is.

Den totala havsisytan är summan av förstaårsisen (FYI), flerårsisen (MYI) och arean tvetydiga istyper,

från OSISAF:s istypsprodukt.
Så här är läget på Grönland:
Hur är isläget hemma hos oss då?


Figuren ovan visar på kalla vatten i hela Bottenhavet, Östersjön och delar av Nordsjön. Ocean and Ice | Danmarks Meteorologiske Institut (dmi.dk)
I Bottniska viken och Kvarken är isläget mera utbrett än normalt. Av figuren nedan, som är hämtad från Metorologiska institutets hemsida Isläget - Meteorologiska institutet (ilmatieteenlaitos.fi) jämförs nuläget med det normala den här tiden.Extremvärden vart man än ser !


Att det är väder vi pratar om här och inte klimat bör naturligtvis poängteras. Klimat är vädertrender under 30 års tid. I det här fallet är det jetströmmarna som har börjat med vanan att hitta nya vägar.

Men SÅ OMFATTANDE så länge och tredje året i rad där intensiteten bara växt måste ändå få en extra notering. Sedan får alla läsare bilda sin egen uppfattning om denna "lilla" trend har med klimatet att göra eller inte. Ovanstående fakta är dock svåra att negligera.

966 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page