top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Pikade CO2 2016 ?

Uppdaterat: 25 nov. 2023
Grafen för uppmätta CO2 värden i atmosfären ( vid Mauna Loa ) visar på en stabilisering och t.o.m. en avmattning sedan 1998. Tillväxten är inte mera så stor varje år som mellan 1960 och 1998 när den steg som mest. Detta trots fortsatt ökning av de fossila utsläppen. Det här säger oss klart och tydligt att koldioxidvärdet i atmosfären regleras av andra orsaker, i huvudsak av varmare hav i form av avgasning. Fortsätter nedgången har vi kanske sett toppen den här gången. Man får undra hur EU:s ledare omdirigerar klimatmålen då? Den dagen den sorgen , som man brukar säga. Eller kanske glädjen.

Tabellen nedan och grafen ovan visar den årliga genomsnittliga koldioxidtillväxten för Mauna Loa. I grafen plottas också decenniemedelvärden för tillväxttakten, som horisontella linjer för 1960 till 1969, 1970 till 1979 och så vidare.


Den årliga genomsnittliga tillväxttakten för CO2 under ett visst år är skillnaden i koncentrationen mellan slutet av december och början av januari samma år. Om det används som ett genomsnitt för jordklotet skulle det representera summan av allt CO2 som tillförs och avlägsnas från atmosfären under året av verksamhet och naturliga processer. Det finns en liten mängd Variation från månad till månad i CO2 koncentration som kan orsakas av vindar eller vädersystem som anländer till Mauna Loa. Denna variabilitet är dock inte representativ för den underliggande trenden för norra halvklotet som Mauna Loa är tänkt att representera. Den uppskattade osäkerheten i den årliga genomsnittliga tillväxttakten i Mauna Loa är 0,11 ppm/år. Denna uppskattning baseras på standardavvikelsen för skillnaderna mellan medelvärden som uppmättes oberoende av varandra av Scripps Institution of Oceanography och NOAA/GML. Den årliga tillväxttakt som uppmätts i Mauna är inte densamma som den globala tillväxttakt, men den är ganska likartad. En standardavvikelse för den årliga skillnader MLO minus global är 0,26 ppm/år.

Det blir mycket spännande att följa med vartåt utvecklingen går.

36 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page