top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

MANIPULERING AV DATA ::: Del 2/2 - NOAA:s senaste klimatdata visar att den globala temperaturanomalin nådde sin topp i februari 2016 för över 8 år sedan


Här är ett gott exempel på hur data kan visas på ett manipulerande sätt. Genom att välja noga utvalda tidsperioder ( i detta fall månaden april ) får man graferna att peka uppåt. Larry Hamlin har letat i HELA NOAA:s mätregister och kan visa på att det som framförs är ett medvetet axplock taget ur sitt sammanhang.April månad 1850 - 2024


Grafen nedan från NOAA:s klimatrapport för april 2024 visar jämförelser av de senaste resultaten från mätning av den globala temperaturen mellan 1850 - 2024. DETTA GÄLLER ENDAST APRILMÅNAD.
April jämfört med ALLA månader


Tyvärr ger NOAA:s senaste klimatrapport inga jämförelser av resultaten för avvikelser i medeltemperaturen i april 2024 för alla månader över tid, vilket ledde till en ofullständig och missvisande utvärdering av resultatet från april 2024 ( se ovan ).

Lyckligtvis ger NOAA:s omfattande databas information och de data som behövs för att göra jämförelser av april 2024 med alla andra månader med den informationen och jämförelseresultaten som diskuteras nedan.


För att ge bättre synlighet av skillnaderna mellan resultaten av alla månatliga uppmätta medeltemperaturavvikelser (jämfört med att bara titta på april månad) används en 30-årsperiod från januari 1995 till april 2024.Globalt - bara 9:e högsta 2024


NOAA Global Land and Ocean Region Average Temperature Anomaly Graph nedan visar alla månader under de senaste 30 åren från januari 1995 till april 2024 och fastställer att resultatet från april 2024 endast är det 9:e högsta värdet med toppvärdet som inträffade i november 2023 enligt NOAA:s graf som visar avvikelsen i medeltemperaturen i november 2023 på 1,43 grader C jämfört med det lägre värdet från april 2024 på 1,32 grader C (markerad i rött).
Global land - topp 2016


NOAA:s globala landregiongraf och tabell som visas nedan för perioden januari 1995 till april 2024 visar att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i februari 2016 (för över 8 år sedan under en tidigare El Niño-händelse) med ett värde från april 2024 på 1,97 grader C (markerat i rött) som är lägre än toppresultatet i februari 2016 på 2,53 grader C som presenteras i NOAA:s grafer.
Varför saknades flera regioner i rapporten?


Det finns många andra NOAA Global-regioner som INTE tas upp i NOAA:s senaste klimatrapport, där dessa regioner mätte resultaten av avvikelser i medeltemperaturen och fastställde att deras genomsnittliga temperaturavvikelsevärden nådde sin topp för flera år sedan.


Dessa signifikanta resultat förtjänade helt klart publicering och diskussion i NOAA:s senaste klimatrapport med tanke på att jordens klimatregioner är många med till stor del olika, unika och varierande klimatresultat.Norra Hemisfären - topp 2016


Grafen nedan visar NOAA:s resultat för den genomsnittliga temperaturen i regionen Northern Hemisphere Land under perioden januari 1995 till april 2024, vilket visar att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i februari 2016 (för över 8 år sedan under en tidigare El Niño-händelse) med ett värde från april 2024 på 2,53 grader C (markerat i rött) som överskreds av det högsta avvikelsevärdet från februari 2016 på 3,17 grader C som visas i NOAA:s grafer.
Asien - topp 2020


Asia Land-regionen representerar den största befolkningsgruppen på jorden och visas nedan genom att visa NOAA:s mätningar av genomsnittliga temperaturavvikelser under perioden januari 1995 till april 2024, vilket fastställer att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i februari 2020 (för över 4 år sedan) med värdet för april 2024 på 2,61 grader C (markerat i rött) som ligger långt under det högsta värdet på 4,13 grader C som presenteras i NOAA:s.
Australien - topp 2019


NOAA:s Oceania Land-region visas nedan för perioden januari 1995 till april 2024, vilket fastställer att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i december 2019 (för över 4 år sedan) med avvikelsevärdet för april 2024 0,24 grader C (markerat i rött) långt under det högsta avvikelsevärdet på 2,20 grader C som presenteras i NOAA:s grafer.
Stilla Havets område - topp 2015


NOAA:s resultat från East N Pacific Global Land and Ocean Region under perioden januari 1995 till april 2024 visar att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i oktober 2015 (för över 8 och 1/2 år sedan) med ett värde från april 2024 på 0,83 grader C (markerat i rött) under det högsta avvikelsevärdet på 1,79 grader C som presenteras i NOAA:s grafer.
Mexikanska golfen - topp 2020


NOAA:s resultat från den globala regionen Mexikanska golfen på land och hav under perioden 1895 till april 2024 visar att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i mars 2020 (för över 4 år sedan) med ett värde från april 2024 på 0,89 grader C (markerat i rött) under det högsta avvikelsevärdet på 1,82 grader C som presenteras i grafen.
Hawaii - topp 2015


NOAA:s resultat från Hawaiian Land and Ocean-regionen under perioden januari 1995 till april 2024 visar att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i september 2015 (för över 8 och 1/2 år sedan) med ett värde från april 2024 på 0,39 grader C (markerat i rött) långt under det högsta avvikelsevärdet på 1,76 grader C som presenteras i NOAA:s grafer.
Arktis - topp 2016


NOAA:s resultat från Arctic Land and Ocean Region under perioden januari 1995 till april 2024 visar att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i januari 2016 (för över 8 år sedan under en tidigare El Niño-händelse) med värdet 2,69 grader C i april 2024 (markerat i rött) långt under det högsta avvikelsevärdet på 4,99 grader C som presenteras i NOAA:s graf.
Antarktis - topp 1996


NOAA:s resultat från Antarktis land- och havsregion under perioden januari 1995 till april 2024 visar att denna regions genomsnittliga temperaturanomali nådde sin topp i augusti 1996 (för över 28 år sedan) med det negativa värdet från april 2024 på -0,21 grader C (markerat i blått) långt under det högsta avvikelsevärdet på 2,25 grader C som presenteras i NOAA:s grafer.Det är helt olämpligt och absurt att försöka karakterisera globala temperaturklimatutfall genom att använda ett globalt medeltemperaturavvikelseresultat när jorden består av ett så stort antal signifikant varierande klimatregioner där var och en representerar helt unika klimatbeteenden som återspeglas i denna analys.


USA - inga toppar 2024


NOAA:s senaste klimatdata från april 2024 för det angränsande USA tas upp här med resultaten för maximal temperaturanomali som visas nedan och som fastställer att det absolut inte finns något illavarslande med de angränsande amerikanska klimatresultaten när det gäller klimatresultaten från april 2024.

Dessutom upplevde ingen av de 48 angränsande amerikanska delstaterna ett högsta temperaturrekord i april 2024, och det resultatet gäller även för delstaten Alaska, vilket tas upp i den refererade rapporten.
SAMMANFATTNING


NOAA:s klimatrapport från april 2024 missade mycket viktiga klimatresultat och analyser som tillhandahållits och diskuterats ovan, och dessa resultat återspeglar tydligt att världen inte står inför ett klimatnödläge.


Den första grafen i inlägget som NOAA visade i sin rapport ger INTE ett korrekt värde av situationen just nu. Larry Hamlin har här på ett förtjänstfullt sett visat att man inte ens kan lita på NOAA. Det kallas visst för desinformation.Christer Käld

784 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Björn Wahlsten
Björn Wahlsten
May 22

Vi upplevde en förändring i molnbildningen 2015-2016.

Det har inte blivit varmare sedan dess.

https://youtu.be/XyVj75Pfnb8?si=AaBGA_ro00_koMtr

Like

Alvar Nurre Nyrén
Alvar Nurre Nyrén
May 22

Copernicus/ERA5 korrigerade mätdata (2m) för april-24 antyder liksom förra månaden att globala temperaturen kan ha toppat för mycket lång tid. Ännu ej bekräftat genom etablering under nödvändiga nivåer. Australien och Arktis verkar just nu ta täten neråt.

https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-47


Like
bottom of page