top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

SVT plockar fram 3 år gammal skåpmat i brist på ny alarmistisk dataSveriges television lägger ut en gammal forskningsrapport som inte mera finns tillgänglig och kallar den dessutom för " Ny forskning ". Ingen referens hänvisas till heller. Varför inte rapportera om den stabilitet och tillväxt som nu sker i Arktis och Antarktis i stället för att på ett mycket alarmistiskt sätt få oss att tro att isen smälter i rekordfart. DET STÄMMER JU INTE!Så här rapporterade SVT 14.4 :


Ny forskning: Isen smälter i rekordtakt

UPPDATERAD 14 MARS 2024 i SVT

PUBLICERAD 29 JANUARI 2021 i SVT


Takten på hur snabbt isen på jorden smälter ökar rekordartat, visar ny forskning. Ett område motsvarande Storbritanniens yta har smält bort sedan 1990-talet.

Genom att använda satellitdata kunde forskare se att jorden har förlorat 28 biljoner ton is sedan 1994 – det motsvarar ett 100 meter tjockt istäcke lika stort som Storbritannien. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Cryosphere.

Studien är unik eftersom de har tittat på alla former av is runt hela jorden. Så det är en omfattande inventering av havsisar, glaciärer, inlandsisar och shelfisar, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi.


Forskarna upptäckte även att hastigheten på issmältningen har ökat med 57 procent sedan 1990-talet. De största förlusterna av is är vid polerna – Antarktis och Arktis.

Det är ju allvarligt eftersom det är ett tecken på att klimatförändringar påverkar alla delar av systemet, säger Michael Tjernström.

Överraskande mycket smälter på södra halvklotet

57 procent av avsmältningen sker på norra halvklotet och 42 procent sker på södra halvklotet.

Att havsisen har försvunnit på Arktis och att det smälter på Grönland, det har vi haft ganska god koll på tidigare. Men att så mycket som 40 procent av den totala avsmältningen sker på södra halvklotet var en överraskning för mig, säger Michael Tjernström.

Issmältning på jorden leder till ökade havsnivåer och ökad risk för översvämning vid kuststäder. Den hotar också livsmiljöerna för djur och växter.   _______________________________________________________________________________


Aktuell mätning: Isen växer på alla dominerande platser


SVT tycks inte ha intresse av att meddela vad som hänt de senaste åren och att de stora glaciärerna på Grönland och Antarktis inte alls smälter i rekordfart mera. Den har helt enkelt stannat av och det växer där nu. 99 % av jordens färskvatten finns just på dessa ställen så därför kan vi koncenterara oss där.


Men låt oss först se lite på proportionerna i den siffra som denna forskning kommer fram till. Man menar att ett 100 m tjockt istäcke av storleken Storbritannien smält bort mellan 1994 och 2020. Detta utgör 24.361 km3. Hela jordens istäcke uppskattas till 29 milj. km3. Alltså den del som smält bort under denna period utgör 0,084% av jordens is. Vi kan illustrera detta i en bild:
Det tunna strecket motsvarar den volym som smält bort. Knappt synligt! Om jordens is (pelaren till vänster) har en höjd på 1 km ( =1000 m ) så motsvaras den smälta ismassan av 84 cm.


Låter det som panik? Åtminstone får SVT det att se ut så.Om vi ser på vad som hänt i Antarktis sedan 2020 ser vi en långsam tillväxt. Ingen is som smälter i rekordfart!


Hur är det på Grönland då?Istillväxten var kraftigare under 2022-2023 än både medeltalet (1981-2010) och det lägsta värdet 2011-2012.


Mot basen av dessa uppgifter är det svårt att förstå varför SVT väljer att lyfta fram en rapport som inte berättar om situationen nu utan i stället målar upp en falsk bild under rubriken ISEN SMÄLTER I REKORDTAKT. Detta minskar bara tilltron till Public Service:s och i detta fall SVT:s klimatrapporter. När skall vi börja få läsa om hur det verkligen ser ut?Christer Käld

832 visningar1 kommentar

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Alvar Nurre Nyrén
Alvar Nurre Nyrén
Apr 19

Har att göra med kommande EU-val. Propaganda för det egna partiet MP som har rädsla som affärsidé. Annat skräp om korallrev, värmerekord och annat dravel kommer att ältas. Läget är väl desperat.

Like
bottom of page