top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Tyskland har fortsatta problem

Omställningen till grön energi i Tyskland fick ju sin början i och med att regeringen beslöt att fasa ut all kärnkraft. Många anser att detta beslut var förhastat och satte landet i en svår ekonomisk situation med en sviktande elmarknad. Elproduktionen i dag ligger 25% UNDER nivån på 1990-talet.
Den tyska regeringen har stängt sina kvarvarande kärnkraftverk efter att ha ljugit för landet när de hävdade att de inte behövdes – precis efter att experter hade kommit fram till att motsatsen faktiskt var sann. Regeringen planerar också att fasa ut kolkraftverk, vilket bara kommer att ytterligare förvärra Tysklands energiproblem och dess fientliga affärsmiljö.


Den här informationen kommer från klimatbloggen EIKE i Tyskland.
Felaktig klimatpolitik bakom problemen


Deutsche Bundesbank anser att Tyskland befinner sig i en teknisk recession på grund av bland annat klimatpolitiken.


Den tyska ekonomin har haft det kämpigt sedan 2022 och det finns tydliga tecken på att den ekonomiskt viktiga tillverkningssektorn försvagas mitt i en pågående energikris. menar Bundesbank, Tysklands centralbank.


Den tyska ekonomiska produktionen krympte under det sista kvartalet 2023, enligt månadsrapporten för februari.


Enligt den federala statistikbyråns snabbuppskattning sjönk den reala bruttonationalprodukten (BNP) med säsongsjusterade 0,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, efter att nästan ha stagnerat under de tre första kvartalen 2023. ... Bundesbanks ekonomer utgår från att osäkerheten kring omställning och klimatpolitik sannolikt också har tyngt ekonomin.
Gamla kranar stängs innan nya flöden kan leverera


Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har Tyskland som mål att 80 procent av elen ska komma från källor som vind- och solkraft år 2050.

Under tredje kvartalet 2023 producerade den tyska energisektorn 20 % mindre el än under samma period 2022. Clean Energy Wire ser en energiförbrukning i Tyskland 2023 som ligger cirka 8 % under 2022 års nivåer och cirka 25 % under 1990 års nivåer.


Enligt uppgifter från Eurostat var landets konsumentprisindex för el i december 2023 nästan 50 % högre än i januari 2021.

Tyskland har spenderat hundratals miljarder euro för att driva en fullskalig övergång till grön energi, men trots dessa utgifter är landet på väg att missa sina klimatmål. Den gröna ministern beslutade i april 2023 att stänga landets kvarvarande kärnkraftverk, trots allvarliga farhågor om den långsiktiga energiförsörjningen. Drivkraften att få vara "grön" har förblindat politiker att agera i tid. Nu hopar sig problemen.Orderingången minskar på alla håll


Den tyska industrins orderingång minskade med 0,4 procent i april jämfört med månaden före, enligt den tyska statistikbyrån Destatis. I årstakt var nedgången 1,9 procent.

Utvecklingen var sämre än väntat, analytiker hade i snitt räknat med en ökning med 0,4 procent jämfört med mars.


I sitt uttalande förväntar sig Bundesbank också att den ekonomiska produktionen kommer att minska igen under första kvartalet i år. Centralbanken erkände också att en växande andel av tillverkarna,

37 % av alla dessa företag i slutet av 2023, rapporterar förlorade order.

Under fyra kvartal i rad har den tyska tillverkningssektorn antingen stagnerat eller krympt, en dynamik som de förhöjda räntorna inte har bidragit till.


Många tillverkare och industriföretag har i flera månader varnat för att den försämrade situationen i Tyskland kan tvinga dem att flytta sin verksamhet någon annanstans, och många har redan påbörjat denna process. En kollaps av Tysklands tillverkningssektor skulle vara förödande för landets ekonomi, som en gång allmänt ansågs vara Europas drivkraft, eftersom denna sektor historiskt har genererat drygt 20 procent av årlig BNP, enligt Bloomberg News.Konkurserna slår rekord i antal


Nyheten är baserad på data från Halle Institute for Economic Research (IWH).


– Sedan 2016, året då uppgifterna samlades in för första gången, har det inte funnits något jämförbart. Denna utveckling pekar inte bara på interna affärsproblem, utan belyser också de omfattande ekonomiska utmaningar som landet står inför."

Konkurserna är ännu värre än under åren med Covid-nedstängningar.


"Orimligt höga energikostnader"

Analytiker säger att den främsta orsaken till den dystra trenden är Tysklands orimligt höga energikostnader, till stor del på grund av landets missriktade satsning på grön energi – som vind och sol – och dess övergång från prisvärda och stabila konventionella energikällor som naturgas, kol och kärnkraft.

"Vågen av företagskonkurser kan inte enbart förklaras av dåliga affärsbeslut. Snarare är det höga energikostnader som driver upp driftskostnaderna i tider av global osäkerhet och en skattepolitik som lämnar lite utrymme för investeringar", meddelas det i nyhetsflödet.Bygger på felaktiga beslut


Övergången till grön energi och bort från konventionella energikällor började under Angela Merkels regering och hennes center-högerparti CDU. Sedan dess har den senaste socialistisk-gröna koalitionsregeringen under Olaf Scholz och Robert Habeck fört en drakonisk politik som avsevärt har förvärrat Tysklands ekonomiska och energimässiga problem.

De flesta experter anser att denna regering inte löser problemen, utan helt enkelt vägrar att erkänna verkligheten.

Industrins uttåg ... Landet behöver mer än bara hopp

"Den nuvarande krisen kräver mycket mer av beslutsfattarna än bara hoppet om att lugna marknaden", menar man. "Omfattande åtgärder behövs ... Detta inkluderar också en minskning av energikostnaderna."


Tysklands ekonomiska problem verkar också förändra den politiska scenen. Alternativ för Tyskland (AfD), det ledande oppositionspartiet, har mer än fördubblat sin popularitet sedan Ukrainakriget började och landets energiproblem kom i förgrunden. [Se även https://dawum.de/]Christer Käld765 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

4 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
kennyostlund
May 15
Rated 5 out of 5 stars.

Som beskrivs i artikeln Nedläggningen av befintliga kärnkraftverk blir nådastöten för tysk ekonomi. Och att då komma och begära hjälp av Sverige det känns magstarkt,men med sossar ihop med kristdemokrater får man inte förvänta sig något annat,samtidigt som elbilshysterin kraschar i hela Europa,hur månne detta sluta.😣

Like

peter.andreasson
May 14

Och samtidigt läser jag att den tyska förbundskanslern i ett förestående möte med Sveriges statsminister vill att Sverige ska vara med på att bygga "Hansa Power Bridge" för överföring av svensk el till Tyskland. Man häpnar över den fräckheten, dom får väl själva ta konsekvenserna av sina felaktiga beslut och inte tro att svenska skattebetalare ska vara med och betala för tyskarnas hjärnsläpp i energifrågan. Vi har ju på grund av politiska felbeslut likartade problem på hemmaplan. Det räcker så!

Like

Björn Wahlsten
Björn Wahlsten
May 14
Rated 5 out of 5 stars.

Tänk vad politiker kan ställa till med!

Like

Björn Wahlsten
Björn Wahlsten
May 14
Rated 5 out of 5 stars.

Vi följer nyhetssändningarna på de tyska statliga kanalerna. Man får lätt känslan av att den tyska trepartiregeringen har en direktlinje till nyhetsredaktionerna. Där ägnar man mycket tid åt att förfölja och svartmåla AfD på samma sätt som svenska media svartmålar Sverigedemokraterna. Man kan ägna halva nyhetssändningen åt att visa en gatudemonstration mot AfD och låta utvalda individer få uttala sig nedsättande. 

AfD är mycket kritiska mot ”klimatskyddet”. Hetsjakten går ut på att förbjuda AfD i Tyskland och ständigt slippa påminnas om de stora ekonomisk problemen som Tyskland dras med. 

Like
bottom of page