top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Tio obesvarade frågor

Uppdaterat: 5 feb.

Om CO2-nivån i atmosfären är den dominerande, och i princip enda drivkraften till de klimatförändringar vi ser i dag som IPCC menar finns det många frågor som saknar svar. Här följer några av dem.

1

Forskning har visat att såväl den romerska värmeperiod (300 f.kr - 300 e.kr ) som den medeltida värmeperioden (900-1300 e.kr) var minst lika varm som den nuvarande. Hur var det möjligt utan antropogen påverkan? Hur klarade människan och jorden av dessa "värmeböljor" då? Gammal vikingaled hittad när isen smälter (klimatvett.fi) Den romerska värmeperioden var 2 °C varmare än idag, visar en studie. (klimatvett.fi)2

Den globala temperaturen steg med samma hastighet mellan 1900 och 1940

(40 år) som mellan 1980 och 2020 (40 år). Hur kunde det vara möjligt när koldioxidnivån började stiga på allvar först 1940 ?


3

Hur kunde den globala temperaturen SJUNKA i 40 år ( 1940 - 1980 ) samtidigt som koldioxidnivån satte igång att rusa uppåt?

4

Det verkar som om polerna börjat KYLA NER. Arktis sedan 2016 och Antarktis sedan 2007. Hur är det möjligt med en fortsatt brant stigande koldioxidnivå?
5

Välkända dåtida forskare har via kemiska analyser kommit fram till att CO2-nivån varit uppe i dagens nivå flera gånger under de senaste 200 åren. Två av dessa, 1885 och 1940, inföll dessutom under två värmetoppar. Hur var detta möjligt långt innan de antropogena utsläppen satte i gång? Vad åstadkom dessa toppar?
6 Flera forskare har kommit fram till att den antropogena uppehållstiden för CO2 i atmosfären inte kan vara längre än någonstans mellan 4 och 16 år.

IPCC menar att det handlar om tusentals år. Vem har rätt? CO2 stannar INTE tusentals år i atmosfären utan max 55 år. (klimatvett.fi)7 Forskare som Dr. Happer & Lindzen menar att koldioxidmolekylens förmåga att fungera som växthusgas avtar logaritmiskt med dess koncentration i atmosfären. De grundar sig på fysikaliska beräkningar med utgångspunkt i Stefan Boltzmans formel. Hur rimmar detta med IPCC:s teori att de fortsatta utsläppen bara kommer att öka den globala uppvärmningen?


8 Solforskare som undersökt solens magnetiska bakgrundsfält har fått fram proxydata som visar på att vi är på väg in i ett modernt Grand Solar Minimum liknande Maunder (grand) Minimum (1645–1715), alltså en kall och otrevlig period. En annan forskare som analyserat gravitationsfälten menar att vi är på väg in i en 200 årig kall fas. Hur rimmar detta med IPCC:s hypotes att det bara blir varmare om vi inte får bort utsläppen? Vem får rätt?
9 Jorden har tagit igen sig efter den lilla istidens köld och elände. Bara under 1982 - 2010 blev jorden 11 % grönare och ökenarealen krympte. Levnadsstandarden har ökat. Människor mår bättre av värme än av kyla. Varför skall vi motarbeta den lilla värmeökning som moder jord så frikostigt unnar oss just nu?

Historieböckerna kommer att skriva "lyckliga dom som levde då"
10

Naturliga orsaker har ALLTID legat bakom klimatförändringar i historien. Såväl snabba som långsamma. Varför skulle de ha slutat med sin verksamhet nu plötsligt?
727 visningar5 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page